กิจกรรม English Camp 1/2019

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2562