fbpx โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอินเตอร์ เตรียมอนุบาล โรงเรียนประถม ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว โรงเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียน2ภาษา อนุบาลสองภาษา อนุบาล2ภาษา อนุบาลภาษาอังกฤษ ประถมสองภาษา ประถม2ภาษา ประถมภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกชนสองภาษา โรงเรียนเอกชน2ภาษา โรงเรียนเอกชนภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่ภาษาอังกฤษ เนอสเซอรี่สองภาษา เนอสเซอรี่2ภาษา โรงเรียนนานาชาติ Bilingual program Bilingual School English program International school

Academic Day

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานวันวิชาการ "เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนจำนงค์วิทยา

1.เด็กหญิง ปราณปรีญา วงเวียน ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง

2.เด็กชายทักษพล บุญหาญ ป.6 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีจันทร์ ป.6 เด็กหญิงธัญวรัชย์กร ชูชาติ ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์ ของชำร่วยจากเศษกระดาษเหลือใช้

3.เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงสุวรรณ ป.6 เด็กหญิงอิสรีย์ สาริกะภูติ ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

4.เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหลืองอรุณ ป.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางภาษาอังกฤษ

5.เด็กชายกวินภพ สื่อสวน ป.4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากฮอส 6.เด็กชายสิทธิกร โชคคณาพิทักษ์ ป.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหมากฮอส