fbpx

ภาษาจีน


ภาษาจีนเป็นภาษาที่กำลังได้รับความนิยมและจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เราเชื่อว่านักเรียนของเราจำเป็นต้องรู้ภาษาจีนเพื่อเป็นพลเมืองโลก การเรียนภาษาจีนยังเปิดทางไปสู่สาขาวิชาที่สำคัญอื่นๆอีก เช่น การเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีจีน แต่สุดท้ายการเรียนภาจีนก็หมายถึงการเรียนเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและชนชาติหนึ่งในโลก

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน