fbpx

ฟุตบอล


การเล่นฟุตบอลช่วยให้นักเรียนพัฒนาความคล่องตัว ความเร็ว และความแข็งแรง และยังสอนนักเรียนให้รุ้จักการทำงานเป็นทีมด้วย นักเรียนที่เล่นฟุตบอลจะต้องแข็งแรงและอดทนตลอดการแข่งขัน เพราะว่านักเรียนจะต้องวิ่งตามลูกฟุตบอล วิ่งไปวิ่งมาในสนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความอดทนและความเร็ว

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน