fbpx

ว่ายน้ำ


การว่ายน้ำจะช่วยให้นักเรียนสร้างความมั่นใจ เรียนรู้กิจกรรมที่สนุกสนานไม่ว่าเป็นการเล่นหรือเป็นกีฬา และเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในน้ำซึ่งอาจช่วยชีวิตได้ นอกจากนี้การว่ายน้ำยังส่งเสริมด้านพัฒนาการและสติปัญญาด้วย

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน