fbpx

ชมรมมวยไทย

 ในปีการศึกษานี้โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด หัวหิน มีชมรมให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นเลือก 4 ชมรม ซึ่งนักเรียนบางส่วนได้เลือกชมรมมวยไทย โดยนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ในวันพุธทุกสัปดาห์

 

 

 

 

 

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จะบันทึกข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ๊กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน