กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

📍 รูปภาพเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่ลิงค์ : https://tinyurl.com/w6doxlm