กิจกรรมวันสุนทรภู่ ’ 58

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันสุนทรภู่ ทางโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน จึงจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เช่น ประกวดเรียงความ, แต่งกลอน, คัดลายมือ และตอบคำถามวันสุนทรภู่ พร้อมด้วยรางวัลต่างๆ สำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศ