คำชี้แจงเรื่องไวรัส

เรียนท่านผู้ปกครองทราบ


ด้วยขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ออกคำเตือนแก่โรงเรียนให้ดูแลสุขภาพนักเรียนที่อาจป่วยเนื่องจากไวรัสที่ติดต่อทางการหายใจและสัมผัสซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอาเจียน ปวดท้อง รวมทั้งอาจมีอาการท้องเสียในบางราย ซึ่งส่วนใหญ่ 2-3วัน จะมีอาการดีขึ้น บางรายอาจอาเจียนมาก กินอาหารไม่ได้ต้องให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลแต่อาการไม่รุนแรง ขณะนี้โรงพยาบาลส่วนใหญ่ได้รับรักษาเด็กที่มีอาการดังกล่าวเป็นจำนวนมากจากหลายโรงเรียน แต่การระบาดนี้ จะเป็นเฉพาะในฤดูหนาวชั่วคราว ประกอบกับขณะนี้นักเรียนของโรงเรียนได้ป่วยด้วยอาการดังกล่าวหลายราย ทุกรายอยู่ระหว่างพักรักษาตัวที่บ้านและโรงพยาบาล บางรายหายป่วยมาเรียนตามปกติแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง หากนักเรียนป่วยด้วยอาการดังกล่าวให้นักเรียนหยุดพักรักษาร่างกายให้เป็นปกติก่อนจึงอนุญาตให้มาเรียนได้ ทั้งนี้โรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งมาตรการต่างๆในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อีกครั้ง  ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา


แต่การระบาดนี้จะเป็นเฉพาะในฤดูหนาวชั่วคราว ประกอบกับขณะนี้นักเรียนของโรงเรียนได้ป่วยด้วยอาการดังกล่าวหลายราย ทุกรายอยู่ระหว่างพักรักษาตัวที่บ้านและโรงพยาบาล บางรายหายป่วยมาเรียนตามปกติแล้ว จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาท่านผู้ปกครองหากนักเรียนป่วยด้วยอาการดังกล่าวให้นักเรียนหยุดพักรักษาร่างกายให้เป็นปกติก่อนจึงอนุญาตให้มาเรียนได้ทั้งนี้โรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งมาตรการต่างๆในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อีกครั้ง


ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา