การแข่งขันว่ายน้ำ I LOVE DAD

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ  รายการ  I LOVE  DAD ณ สโมสร-สระว่ายน้ำบ้านผาสุก ซอยพัฒนาการ 65  วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ในรายการว่ายผลัดมีการแข่งขันว่ายผลัดพ่อลูก โดยในส่วนของโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน ได้มีคุณพ่อเข้าร่วมการแข่งขันกับลูกด้วย