กองอำนวยการกลางตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา 1/2558

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหินได้รับการตรวจประเมินจากกองอำนวยการกลาง โรงเรียนในเครือบีคอนเฮาส์แย้มสอาด วันที่ 14-15 กันยายน 2558