อบรมอัคคีภัย ปี 2558

และมีการซ้อมหนีไฟ  ๒  เดือนต่อ  ๑  ครั้ง  เพื่อให้ครูและนักเรียน พร้อมทั้งบุคลากรในโรงเรียนแย้มสอาดทุกคนได้ทำความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการป้องกัน และขั้นตอนวิธีการดับเพลิงอพยพหนีไฟขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้