ฉีดวัคซีน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 51 (วัดไผ่ตัน) ได้เข้ามาฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักและวัคซีนโปลิโอให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว