กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 26 กรกฎาคม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10