การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ปัญกร รามสูตร ด.ญ.ชลธร เลิศบันลือชัย ด.ญ. ภูษณิศา ใฝ่ใจภักดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับประถมศึกษา หัวข้อ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)