การติว O-net ประจำปีการศึกษา 2561

ทางโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เริ่มเปิดการติว O-net ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการติวในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดติวทั้งหมด 5 วิชาคือ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ เริ่มติวเวลา 07.15 น. ของทุกวันที่โรงอาหาร การสอบโอเน็ต (O-NET) สำคัญมาก สำหรับนักเรียนที่กำลังจะสมัครเรียนต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพราะเป็นการใช้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ