งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย

ผู้บริหาร ตัวแทนนักเรียน และคุณครูโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดเข้าร่วม "งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย" โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษธิการร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชน ร่วมกันจัดงาน โดย นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน