วันที่ 29 สิงหาคม 2560 คุณจุไรรัตน์ โพธิ์เกตุ คุณกันตพัฒน์ จิระเรืองกฤษฎิ์ และ คุณกรกฎ ประสงค์สุข ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแซนวิช

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated.
August 29, 2017: Ms. Jurairut Phothiket, Mr. Kanthaphat Jirareungkrizzdee, Ms. Korakoat Prasongsuk (P.4/2) showed the class how to make sandwiches.

August 29, 2017: Ms. Jurairut Phothiket, Mr. Kanthaphat Jirareungkrizzdee, Ms. Korakoat Prasongsuk (P.4/2) showed the class how to make sandwiches.