วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางอโนชา วรศักดิ์โยธิน และนางฐิติมา อินทรทัต ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอ.1/1 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ Paper art craft

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated.
August 24, 2017: Ms. Anocha Worasakyothin, Ms. Thitima Intaratut (K.1/1) showed the class how to make paper art craft.

August 24, 2017: Ms. Anocha Worasakyothin, Ms. Thitima Intaratut (K.1/1) showed the class how to make paper art craft.