วันที่ 25 สิงหาคม 2560 คุณวรพรรณ อัศวพิชญโชติ คุณกรกฎ ประสงค์สุข คุณพลอย จัยสิน และ Mr.ChengMeng Ng ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.2/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพิซซ่า

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated.
August 25, 2017: Ms.Worrapan Asawapichayachot, Ms.Korakoat Prasongsuk, Ms.Ploy Jaiyasin, Mr.ChengMeng Ng (P.2/2) showed the class how to make pizza.

August 25, 2017: Ms.Worrapan Asawapichayachot, Ms.Korakoat Prasongsuk, Ms.Ploy Jaiyasin, Mr.ChengMeng Ng (P.2/2) showed the class how to make pizza.