วันที่ 24 สิงหาคม 2560 คุณสุภัค ภักดีโต ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป. 3/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated.
August 24, 2017: Ms. Supak Pakdeeto (P.3/2) talked about microorganism.

August 24, 2017: Ms. Supak Pakdeeto (P.3/2) talked about microorganism.