วันที่17 สิงหาคม 2560 นางชตินทรีย์ เล็กสมบูรณ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1/1 พร้อมด้วยวิทยากร ร.ท.กิตติธัช เอี่ยมสอาด, ร.ท.หญิงชนากานต์ สอนจ้าน ศิษย์การบิน ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 604 กองบิน 6 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องบินรบ ควบคู่กับการ

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated.
August 17, 2017: Ms Chitinsee Leksomboon (K.1/1) and her friends, Flg.Off. Kittituch Emesaard and Flg.Off. Chanakan Sonjan of 604 Squadron talked about aircraft fighter.

August 17, 2017: Ms Chitinsee Leksomboon (K.1/1) and her friends, Flg.Off. Kittituch Emesaard and Flg.Off. Chanakan Sonjan of 604 Squadron talked about aircraft fighter.