วันที่ 24 สิงหาคม 2560 คุณการยณัฐ อินทรบุญสม คุณวรพรรณ อัศวพิชญโชติ คุณอัมพวัน พิทักษ์มงคล และคุณปูชิตา ลลิตนารา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป. 5/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนของแคลอรี่ในพิซซ่า และวิธีการทำพิซซ่าเบื้องต้น

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated.

August 24, 2017: Ms. Kanyanat Intaraboonsom, Ms. Worrapan Asawapichayachot, Ms. Ampawan Phithakmongkhol, Ms.Puchita Lalitnara (P.5/2) showed the class how to make pizza.