วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คุณพงศธร และคุณพิมพ์นราพร พู่ทองคำ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3/3 เข้ามาให้ความรู้เรื่องฟันของเรา

Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. 
August 10, 2017: Mr. PongsatornPutongkum and Mrs. Pimnaraporn Putongkum (P.3/3) talked about dental health.

August 10, 2017: Mr. PongsatornPutongkum and Mrs. Pimnaraporn Putongkum (P.3/3) talked about dental health.