นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เข้ารับการอบรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ร่วมกับโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

P.5 from BYS Ladprao, BYS Rangsit jointly attended a Buddhist Youth Camp held on August 16-18, 2017 at Wat Panyanantaram, Pathum Thani province. Children learn moral values in which they can apply to their real-life situations.