ปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรม "พี่สอนน้องทดลองวิทย์" และแข่งขันเวทีคนเก่งวิทยาศาสตร์

Each year August 18 is marked as the National Science Day in Thailand. P. 6 students organized an event which featured a variety of science activities such as competitions and hands-on experiments. They gave the younger students a tour around 5 stations and at each station the children got to do experiments or play games. The stations were:

1. Color-changing in Indicator Solutions

2. Exploring Gravity

3. Paper Chromatography

4. Sky Rail

5. Optical Illusion

Everybody had a good time.