Beaconhouse Yamsaard Schools โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ
News & Activities
K.1/1 Recycled-Materials Activity
K.2 Cooking Activity
Field Trip K.3
Field Trip K.2
สาธิตมารยาทไทย​ เรื่อง​ การไหว้ ​3 ​ระดับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ดนตรี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : บัลเล่ต์
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : เทควันโด
Field Trip : K.1
สาธิตการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
กิจกรรมเล่านิทาน (มิถุนายน)
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on June 28, 2019. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
Healthy Food Rainbow
กิจกรรมเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย 1/2562
On June 28, 2019 all students participated in the 1st fire drill of the 2019- 1st semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
A skittle colour wheel
The students remain amused and in awe as they watch the skittles dissolve into the water.
school yard sale
On June 27, 2019, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
กิจกรรมเด็กดีมีออม
กิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
Are carrots orange?
We are so pleased to present to you the first stage of “Experiential Learning”, the Engage Stage. As part of the memorable experience, the K3 students visited Big C Extra Ladphrao. They looked around at the variety of healthy food available including fruit, vegetables, cereals, fish, meat, bread, tinned and packaged products. They were encouraged to read any labels or signs and find out about the different jobs that people do. What an awesome day!
Shining Star Award
On June 25, 2019 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Cooking Activity
ลูกเสือ
สวดมนต์ประจำสัปดาห์
On Thursday before class, our students participate in morning prayers led by upper primary students. We encourage them to promote virtues, ethics and gratefulness
Annual health check up for students
BYS Ladprao in association with patRangsit Hospital held a health checkup for students on June 13, 2019. It is our policy to make sure that our students are healthy and developing well.
กิจกรรมเด็กดีมีออม อนุบาล-ประถม
On June 12, 2019, the school hosted a money management activity through which students learn how to organize their money.
คิเรอิ (Kirei)
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมารยาทไทย
The school hosted Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
Freshmen Welcoming Ceremony
Beaconhouse Yamsaard Lardprao organized Freshmen Welcoming Ceremony during lunch time.
วันไหว้ครู
All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Environment day
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
Meeting for parents of Primary
กล่าวสดุดี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
Meeting for parents of Kindergarten
กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
On May 17, 2019 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
ปฐมนิเทศ
ว่ายน้ำอนุบาล
เปิดเทอม
เกียรติบัตรครู-พนักงานผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาต ได้มอบเกียรติบัตรครู-พนักงานผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน พร้อม มอบทุนการศึกษา แก่บุตรครู พนักงานที่มีผลการเรียนดี และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (นักเรียนใหม่)
ทัศนศึกษา ค่ายวิชาการ
ตรวจสุขภาพ 2562
คณะครูไทย ครูต่างชาติ บุคลากร พนักงานขับรถ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแพทย์รังสิตมาให้บริการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
Project Approach
Songkran Day
ค่ายปรับพื้นฐาน
บรรยากาศเรียน summer ค่ายอนุบาล ปรับพื้นฐาน ป.1 และค่ายวิชาการระดับประถม เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ คุณครู และเป็นการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
Summer Camp 2019 : Field Trip
The Amazing Race
In the morning students were taught about their tribe using interactive media and creating items representing their tribe. Later in the day each tribe did a short presentation showing of their tribe to the other tribes.
English Camp
Congratulations P.6
K3 Graduation Ceremony
K3 Graduation Ceremony Congratulations to our little graduates! They are off to the big school.
มอบเกียรติบัตร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1-3 ในฐานะ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติเรียบร้อย มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ ถือเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์
On February 27, 2019 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
กิจกรรมเล่านิทาน (กุมภาพันธ์)
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on February 22, 2019. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทย-จีน
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้ไปร่วมโชว์การแสดงชุด เมขลา รามสูร และ รำกลองยาว ที่งานแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทย-จีน ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์
บริจาคของ ณ โรงพยาบาลตำรวจ
Valentines Day
Valentines Day Celebration at BYS Ladprao. #spreadlove
โครงการ The Heart of Giving
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้เดินทางไปรับโล่ และเกียรติบัตร โครงการ The Heart of Giving ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ในสังคม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันว่ายน้ำ Swimfanclub ChampionShip
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการแข่งขันว่ายน้ำ Swimfanclub ChampionShip ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลถ้วยคะแนนรวม ชาย รุ่นทั่วไป อันดับที่4 รางวัลถ้วยคะแนนรวม ชาย รุ่น 11ปี อันดับที่ 9 รางวัลถ้วยคะแนนรวม ชาย รุ่น 10 ปี อันดับที่ 7 และที่ 9 รางวัลถ้วยคะแนนรวม ชาย รุ่น 8 ปี อันดับที่ 6 รางวัลถ้วยคะแนนรวม ชาย รุ่น 7 ปี อันดับที่ 10 รางวัลถ้วยคะแนนรวม หญิง รุ่นทั่วไป อันดับที่ 1 และที่ 2 รางวัลถ้วยคะแนนรวม หญิง รุ่น 12 ปี อันดับที่ 4 รางวัลถ้วยคะแนนรวม หญิง รุ่น 11 ปี อันดับที่ 8 คะแนนรวมสโมสร
โครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้ร่วมกับแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลแพทย์รังสิต จัดทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเฉพาะทางมาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ภายในสถานศึกษา
ตลาดนัดหนูอยากขาย (กุมภาพันธ์)
On February 7, 2019, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
On February 7, 2019 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
P.1-P.6 : Field trip
On January 29-30 and February 5-7, 2019, P1-P.6 students took a field trip to the National Children’s Museum.
Chinese New Year
Happy Chinese New Year 2019 #BYSL
Shining Star Award
On January 28, 2019 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
On January 25, 2019 all students participated in the 2nd fire drill of the 2018- 2nd semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
กิจกรรมเล่านิทาน (มกราคม)
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on January 22, 2018. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
On January 25, 2019 all students participated in the 2nd fire drill of the 2018- 2nd semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนมกราคม
On January 28, 2019 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
K.1-K.3 : Field trip
On January 23-24, 2019, K1-K3 students took a field trip to the National Children’s Museum.
Wai Kru Ceremony
Students gave flowers to pay respect and express gratitude to their teachers.
กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
On January 3, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
Children’s Day!
"Music Knows No Borders"
กีฬาสี 2018
Christmas 2018
Happy Holidays! From: BYSL family
กิจกรรมการแข่งกีฬาสีอนุบาล (นอกรอบ)
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนธันวาคม
On December 18, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมารยาทไทย
The school hosted Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
On December 4, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
กิจกรรมปันน้ำใจ ณ บ้านพักฟื้นคนชราบางเขน
วันที่ 4 พฤศจิายน 2561 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้จัดนำสิ่งของจากการตักบาตร และของที่ได้จากการบริจาคนำไปมอบแก่คนชรา ณ บ้านพักฟื้นคนชราบางเขน
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมารยาทไทย
The school hosted Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
TEDET
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปราณปรีญา วงเวียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ
Flashback Friday
#flashbackFriday at BYSL. The students and teaching staff got funky in their cool retro outfits.
กิจกรรมการแข่งกีฬาสีประถม (นอกรอบ)
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนพฤศจิกายน
On November 29, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
กิจกรรมเล่านิทาน เดือนพฤศจิกายน
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on November 29, 2018. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
ตลาดนัดหนูอยากขาย (พฤศจิกายน)
On November 29, 2018, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
ฉีดวัคซีน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์สาธารณสุข 51 วัดไผ่ตันสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวี โรคมะเร็งปากมดลูก ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
Almsgiving Ceremony
On November 8, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
Pajama Day
Today was pajama day. Our students had memorable time dressing-up in colorful pajamas and engaging in lots of “learn and play” activities.
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
On November 21, 2018 all students participated in the 1st fire drill of the 2018- 2nd semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
Loy Kratong Activity 2018
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนทราบประวัติความเป็นมา ความสำคัญของการลอยกระทง และนำกระทงไปลอยในสระน้ำที่เตรียมไว้ นักเรียนทุกคนสนใจและสนุกสนานอย่างมาก
Scout Camp
Beaconhouse Yamsaard Ladprao School hosted Primary and Kindergarten 3 Scout Camp.
Halloween 2018
A spooktacular, boootiful, wooonderful and fangtastic Halloween at BYSL!
กิจกรรมน้อมรำลึก
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลย บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561
English Camp
It was an amazing start of our Kindergarten English Camp at BYSL. The campers were welcomed with fun and exciting activities. Stay tuned for more updates!
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนกันยายน
On September 24, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Open House P.5,P.6
On Friday September 14th 2018, the Primary Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open House P.4
On Thursday September 13th 2018, the Primary Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open House P.3
On Wednesday September 12th 2018, the Primary Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open House P.2
On Tuesday September 11th 2018, the Primary Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open House P.1
On Monday September 10th 2018, the Primary Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open House K.3
On Friday September 7th 2018, the Kindergarten Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open house K.2
On Thursday September 6th 2018, the Kindergarten Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open house Pre.K 1 and K.1
On Wednesday September 5th 2018, the Kindergarten Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Almsgiving Ceremony
On September 13, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
โครงการคัดเลือกนักเรียน BYS
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนกันยายน
On September 24, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
กิจกรรมเล่านิทาน (สิงหาคม)
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on August 31, 2018. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
ตลาดนัดหนูอยากขาย (สิงหาคม)
On August 30, 2018, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนสิงหาคม
On August 28, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Crazy Hair Day
Bad hair day? Not in BYS Ladprao. We turn it to the coolest and craziest hair day ever!
ASEAN and Science Day
The BYSL celebrates ASEAN and Science Day on 17 Aug 2018. It was a funfilled day with Science & ASEAN related activities.
กิจกรรมปันน้ำใจ ณ บ้านพักคนชราปากเกร็ด
The school dropped off donated items received on August 10, 2018 to the Pak Kret Senior Nursing Home for Women. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
Her Majesty Queen Sirikit’s birthday
On Friday August 10, 2018 the school hosted its annual Mother’s Day event in celebration of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday. We are proud to say we had a full house.
Almsgiving ceremony
On August 9, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
P.5-6: Field trip
On August 15, 2018, P.5-6 students took a field trip to the Science Center for Education.
P.4: Field trip
On August 14, 2018, P.4 students took a field trip to the Science Center for Education.
P.3: Field trip
On August 9, 2018, P.3 students took a field trip to the Science Center for Education.
P.2: Field trip
On August 8, 2018, P.2 students took a field trip to the Science Center for Education.
P.1: Field trip
On August 7, 2018, P.1 students took a field trip to the Science Center for Education.
BYS Ladprao Idol
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมารยาทไทย
The school hosted Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
กิจกรรมเล่านิทาน เดือนสิงหาคม
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on August 3, 2018. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
ฉีดวัคซีน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 51 (วัดไผ่ตัน) ได้เข้ามาฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักและวัคซีนโปลิโอให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันที่ 26 กรกฎาคม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ปัญกร รามสูตร ด.ญ.ชลธร เลิศบันลือชัย ด.ญ. ภูษณิศา ใฝ่ใจภักดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับประถมศึกษา หัวข้อ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนกรกฎาคม
On July 23, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
K.3: Field trip
On July 20, 2018, K.3 students took a field trip to the Science Center for Education.
K.2: Field trip
On July 19, 2018, K.2 students took a field trip to the Science Center for Education
K.1: Field trip
On July 18, 2018, K.1 students took a field trip to the Science Center for Education
Royalty Dress Up Day
It was the first dress up day of the year at BYSL. The students and teaching staff wore their royalty inspired outfit. It was a magical day for everyone!
1st School Fire Drill of 2018- 1st Semester
On June 29, 2018 all students participated in the 1st fire drill of the 2018- 1st semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
กิจกรรมเล่านิทาน
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on June 29, 2018. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power
Anniversary of foundation of Scouting in Thailand activity
On June 28, 2018 BYS Ladprao celebrated the anniversary of the Foundation of Scouting in Thailand. The event featured a parade presented by Scouts in all grades and the Students made a Renewal Promise.
Students participated in a school yard
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนมิถุนายน
On June 25, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
โครงการคนไทยมือสะอาด มือสะอาดเท่ากับสุขภาพดี
กิจกรรมการออกกำลังกาย ทุกวันอังคาร เวลา 16.10-17.00 น.
HR department invites school staff, teachers, students and parents to come and join in the afternoon workout on Tuesdays at 4.10-5.00 PM.
โอวัลตินสมาร์ท
On June 18, 2018, representatives from AB Food and Beverages (Thailand) Ltd. visited the school to give students free samples of their Ovaltine malt drink.
การติว O-net ประจำปีการศึกษา 2561
ทางโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เริ่มเปิดการติว O-net ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการติวในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดติวทั้งหมด 5 วิชาคือ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ เริ่มติวเวลา 07.15 น. ของทุกวันที่โรงอาหาร การสอบโอเน็ต (O-NET) สำคัญมาก สำหรับนักเรียนที่กำลังจะสมัครเรียนต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพราะเป็นการใช้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ
School Bank Project : New Account and Making deposits
On June 12, 2018, the school hosted a money management activity through which students learn how to organize their money.
Our Activities at the Police Hospital
The school dropped off donated items received on June 7, 2018 to the Police Hospital. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
Wai Kru Ceremony
All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
On June 7, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
English Corner
BYSL English Corner is a place where students can have a fun chat with the teachers. Our aim is to build strong rapport with the students and develop their speaking ability.
Primary : Annual health check up for students
BYS Ladprao in association with patRangsit Hospital held a health checkup for Primary students on June 6, 2018. It is our policy to make sure that our students are healthy and developing well.
Freshmen Welcoming Ceremony
Beaconhouse Yamsaard Lardprao organized Freshmen Welcoming Ceremony during lunch time.
Visited to learn about how we teach
On May 31, 2018, we hosted educators from the Bangkok Provincial Education Office who visited to learn about how we teach.
Big Cleaning
On June 4-6, 2018, teachers participated in cleaning and disinfecting activity during kindergarten school break.
Star Wars Summer Camp 2018
"Knowledge is Power" Day 1 - Day 3 The teachers in their astounding Star Wars costumes greeted the enthusiastic campers for a day full of fun and learning activities
Disney characters
Disney characters
งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย
งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย
students participated in a school yard
On January 18, 2018, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
’Beaconville of Wonders’ Annual Show 2017
’Beaconville of Wonders’ Annual Show 2017
Pajama Picnic Party
The Kindergarten Department of Ladprao Campus hosted a Pajama Picnic party on 24th November, 2017. What an Awesome day for everybody!
Ladprao hosted Primary 1–5 Scout Camp
On November 16, 2017 Beaconhouse Yamsaard School, Ladprao hosted Primary 1–5 Scout Camp.
Buddhist monks
On November 9, 2017 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
Pajama Picnic Party at BYS Ladprao
An invitation for a Pajama Picnic Party at BYS Ladprao. This event is exclusive for students only. We hope to see you all!
school term 2
Welcome back to school ! Today is first day of school term 2
Mourning Ceremony for Our King Rama 9
The teachers from BYS Ladprao participate the Mourning Ceremony for Our King Rama 9
merchandise
On September 21, 2017, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
Raise Lego Robot Activity
On September 20, 2017 BYS Ladprao in association with IRPC Public Company Limited and Raise Genius School hosted a Raise Lego Robot Activity Level 1 (P.4-6). The event featured building a Lego robot and a presentation of certificate of achievement
Arts, Occupational and Technological Activities
On September 19, 2017 our arts, occupational and technological club held an event in which children presented their work. On stage they gave performances such as singing a song, playing the keyboard and presenting their handicrafts made from recycled materials.
Open House p5-p6
On September 15, 2017 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.5-P.6 classes. The parents enjoyed the show.
P.1: Open House
On September 13, 2017 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.2 classes. The parents enjoyed the show.
Open House p.1
On September 12, 2017 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.1 classes. The parents enjoyed the show.
K.3/3: Make a pencil case from a toilet paper tube
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 31, 2017: Ms. Nuttiya Tagoporn, Mr. Sittichai Suwanpradit, Ms. Pochamarn Tan, Ms. Sridara Tuktuean, Ms. Panisha Sathawornseelporn, Ms. Pattarin Sophonbannarak, Ms. Chomphu Panyamee showed K.3/3 how to make a pencil case from a toilet paper tube.
Open House for K.3
On September 7, 2017 the Kindergarten Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for K.3 classes. The parents enjoyed the show.
Pra Suthon-Manora
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 25, 2017: parents of K.2/1, 2/2, 2/3, 2/4 and 3/3 performed a short play called “Pra Suthon-Manora.”
Open House for K.2
On September 6, 2017 the Kindergarten Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for K.2 classes. The parents enjoyed the show.
K.1/3: read to K.1/3
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 23, 2017: Ms. Phatchamon Sitharachu read to the K.1/3 children.
August 2017 Presentation of the Shining Star Awards
On August 31, 2017 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
K2./1: Rainbow
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 15, 2017: Ms. Wanwisa Mungkoed (K.2/1) talked about rainbow.
P6/1: How to make sandwiches
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 31, 2017: Mrs. Kodchakorn. Chokanapitug, Mr. Theerapong. Chokanapitu (P.6/1) showed the class how to make sandwiches.
Open House for Pre-K and K.1
On September 5, 2017 the Kindergarten Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for Pre-K and K.1 classes. The parents enjoyed the show.
Check It Out: English P.2/3
Check It Out: Science P.2/2
Check It Out: English P.2/2
Check It Out: Math P.6/2
Check It Out: Grammar P.5/2
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 คุณจุไรรัตน์ โพธิ์เกตุ คุณกันตพัฒน์ จิระเรืองกฤษฎิ์ และ คุณกรกฎ ประสงค์สุข ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแซนวิช
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 29, 2017: Ms. Jurairut Phothiket, Mr. Kanthaphat Jirareungkrizzdee, Ms. Korakoat Prasongsuk (P.4/2) showed the class how to make sandwiches.
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางอโนชา วรศักดิ์โยธิน และนางฐิติมา อินทรทัต ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอ.1/1 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ Paper art craft
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 24, 2017: Ms. Anocha Worasakyothin, Ms. Thitima Intaratut (K.1/1) showed the class how to make paper art craft.
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 คุณวรพรรณ อัศวพิชญโชติ คุณกรกฎ ประสงค์สุข คุณพลอย จัยสิน และ Mr.ChengMeng Ng ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.2/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพิซซ่า
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 25, 2017: Ms.Worrapan Asawapichayachot, Ms.Korakoat Prasongsuk, Ms.Ploy Jaiyasin, Mr.ChengMeng Ng (P.2/2) showed the class how to make pizza.
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 คุณสุภัค ภักดีโต ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป. 3/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 24, 2017: Ms. Supak Pakdeeto (P.3/2) talked about microorganism.
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คุณชณัตฐา ประกอบกิจ คุณแคทธียา ปันรัตน์ คุณโศรญา สุทธิวรา คุณศรัญญา สงวนพรรค คุณชญานิศ ใจสอาด และคุณอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอ. 2/3 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบานอฟฟี่พาย
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 23, 2017: Ms. Chanadtha Prakobkit, Ms. Katteeya Punrat, Ms. Soraya Sutthivara, Ms. Saranya Sanguanpak, Ms. Achara Jiraguchaiwong, Ms. Chayanis Jaisa-ard (K.2/3) showed the class how to make Banoffee pie.
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 น.ส.ดนิตา บุณยนิตย์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง IT-information technology
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 15, 2017: Ms. Daneeta Punyanitya (K.3/2) talked about IT (information technology).
วันที่17 สิงหาคม 2560 นางชตินทรีย์ เล็กสมบูรณ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1/1 พร้อมด้วยวิทยากร ร.ท.กิตติธัช เอี่ยมสอาด, ร.ท.หญิงชนากานต์ สอนจ้าน ศิษย์การบิน ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 604 กองบิน 6 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องบินรบ ควบคู่กับการ
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 17, 2017: Ms Chitinsee Leksomboon (K.1/1) and her friends, Flg.Off. Kittituch Emesaard and Flg.Off. Chanakan Sonjan of 604 Squadron talked about aircraft fighter.
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.ทัพพ์ปภพ เนียมสุวรรณ นักเรียนชั้น อ.3/1ที่ได้รับรางวัล 4 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ NONTHABURI SWIMMING CUP 2017 รุ่น 6 ปี ชาย ในวันที่19-20 สิงหาคม 2560
Congratulations to Mr. Tuppapob Niemsubhun (K.3/1) for winning the following: 4 Bronzes in men’s (6 years old) at NONTHABURI SWIMMING CUP 2017 held on August 19-20, 2017. 2 Silvers and 3 Bronzes at RAMIL Municipalities of Nong Khae-Saraburi held on July 29-30, 2017.
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 น.ส. เกศวารี ตั้งรุ่งเจริญ น.ส.สุปรียา อ่าวสุคนธ์ นางปลดา สุขุมศิริชาติ นางผุสดี มิ่งกมลกุล น.ส.วิภาวี ศรีเมือง และ น.ส. ผจงพร สุรมณี ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร Golden mushroom wrapped i
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 22, 2017: Ms. Keswalee Thangrungjaruen, Ms. Supreeya Ausukont, Ms. Palada sukumsirichart, Ms. Phusadee Mingkamolkul, Ms. Vipavee Srimuang, Ms. Phachongporn Suramani (K.2/2) showed the class how to make golden mushroom wrapped in wonton and stir - fried noodles with mushroom.
Check It Out: Grammar P.6/2
Check It Out: English P.1/3
Check It Out: English P.5/2
Check It Out: Science P.1/2
Check It Out: English P.4/2
Check It Out: English P.6/2
Check It Out: English P.5/2
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 คุณการยณัฐ อินทรบุญสม คุณวรพรรณ อัศวพิชญโชติ คุณอัมพวัน พิทักษ์มงคล และคุณปูชิตา ลลิตนารา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป. 5/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนของแคลอรี่ในพิซซ่า และวิธีการทำพิซซ่าเบื้องต้น
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 24, 2017: Ms. Kanyanat Intaraboonsom, Ms. Worrapan Asawapichayachot, Ms. Ampawan Phithakmongkhol, Ms.Puchita Lalitnara (P.5/2) showed the class how to make pizza.
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แยัมสอาดลาดพร้าวจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
On August 24, 2017 the school hosted a meeting for parents of Primary 1-3.
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
Our kindergarten school contestants participated in a project-based competition which was held on August 18, 2017 at the Science Center for Education. Congratulations for for being the runner up in the topic of toy car! Salute you.
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1/1 เข้ามาเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแซนวิช
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 18, 2017: Parents of P.1/1 showed the class how to make sandwiches.
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คุณพงศธร และคุณพิมพ์นราพร พู่ทองคำ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3/3 เข้ามาให้ความรู้เรื่องฟันของเรา
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 10, 2017: Mr. PongsatornPutongkum and Mrs. Pimnaraporn Putongkum (P.3/3) talked about dental health.
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 คุณพรรัฎฐา กนกกุลชัย ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์การ์ดอธิษฐาน
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 11, 2017: Mrs. Bhornrachada Kanokkulchai (P.1/2) showed the class how to make greeting cards.
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 คุณอรอาภา อัศวโภค คุณศศิดารา วงศ์ไกร และคุณเพลินพิศ สุขเหลื่อง ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1/3 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการพับกระดาษเป็นรูปกระต่าย
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 16, 2017: Mrs. Onarbha Asawapoh, Mrs. Sasidara Wongkrai, Mrs. Pleanpich Sukruang (P.1/3) demonstrated origami rabbit folding.
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คุณสุดาพรรณ นิธิยานันท์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2/3 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสไลม์
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 7, 2017: Mrs. Sudabhan Nitiyanun (P.2/3) showed the class how to make slime.
กองอำนวยการกลางเข้าประเมินการทำงานในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
On August 23-24, 2017 BYS Head Office conducted its annual Staff Performance Evaluation for Ladprao campus. It is our policy that we put well qualified teachers into our classrooms.
Check It Out: Grammar P.4/1
Check It Out: Science P.4/2
Check It Out: Science P.4/1
Check It Out: Grammar P.1/2
Check It Out: Science P.1/3
Check It Out: Science P.6/2
Check It Out: Science P.5/2
Check It Out: English P.5/1
Check It Out: Grammar P.2/2
Check It Out: Grammar P.2/3
Check It Out: Grammar P.4/2
Check It Out: Science P.3/3
Check It Out: Science P.3/2
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 6
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 5
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 4
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 3
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 2
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 1
Check It Out: English P.1/3
Check It Out: Math P.5/2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เข้ารับการอบรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ร่วมกับโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
P.5 from BYS Ladprao, BYS Rangsit jointly attended a Buddhist Youth Camp held on August 16-18, 2017 at Wat Panyanantaram, Pathum Thani province. Children learn moral values in which they can apply to their real-life situations.
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หิน-แร่
On August 18, 2017 the Primary 6 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum students saw samples of rocks and minerals. Also, they learnted about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หิน-แร่
On August 17, 2017, the Primary 4 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum, students saw samples of rocks and minerals. Also, they learned about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หิน-แร่
On August 11, 2017, the Primary 2 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum, students saw samples of rocks and minerals. Also, they learned about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้จัดนำสิ่งของจากการตักบาตร และของที่ได้จากการบริจาคนำไปมอบแก่หญิงชรา ณ บ้านพักคนชราปากเกร็ด
The school dropped off donated items received on August 11, 2017 to the Pak Kret Senior Nursing Home for Women. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้นประถม
On Friday August 11, 2016 the school hosted its annual Mother’s Day event in celebration of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday. We are proud to say we had a full house.
Check It Out: Science P.2/2
Check It Out: Math P.1/3
Check It Out: Math P.1/2
Check It Out: Math P.2/2
Check It Out: Math P.2/3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หิน-แร่
On August 16, 2017, the Primary 3 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum, students saw samples of rocks and minerals. Also, they learned about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
On August 10, 2017 the Primary 1 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum students saw samples of rocks and minerals. Also, they learnted about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
On August 9, 2017 the Primary 5 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum students saw samples of rocks and minerals. Also, they learnted about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
Check It Out: Science P.5/2
Check It Out: Math P.6/2
Check It Out: Math P.4/2
Check It Out: Math P.4/1
Pre-k and Kindergarten is closed from August 9-14, 2017. During this period, high-touch items, classrooms and restrooms are thoroughly cleaned and disinfected.
Pre-k and Kindergarten is closed from August 9-14, 2017. During this period, high-touch items, classrooms and restrooms are thoroughly cleaned and disinfected.
Check It Out: Science P.3/3
Check It Out: Science P.3/2
Check It Out: English P.4/2
Check It Out: English P.4/1
Check It Out: English P.5/2
Check It Out: English P.6/2
Check It Out: English P.6/2
Check It Out: English P.2/3
Check It Out: English P.2/2
Check It Out: English P.1/2
Check It Out: English P.1/3
The Committee for Internal Quality Assurance to meet international education standard visited us on August 3-4, 2017 for the first cycle of inspection.
ASEAN Day celebration. The event featured an exhibition of cultural diversity of ASEAN nations.
On August 8, 2017 the school hosted an ASEAN Day celebration. The event featured an exhibition of cultural diversity of ASEAN nations.
On Friday, August 4, 2017 Public Health Center 51 Wat Paitan provided vaccinations and booster shots for our primary 1-6 students. P.1 received DT (diphtheria, tetanus) and OPV (oral poliovirus vaccine). P.5 received HPV (for girls only). P.6 received DT (diphtheria, tetanus).
Arts & Crafts Exhibit 2017 in Honour
On July 26, 2017, the Kindergarten Department of Ladprao Campus hosted an Arts & Crafts Exhibit 2017 in Honour of His Majesty the King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.
National Thai Language Day
On July 26, 2017 the school hosted a variety of activities in a celebration of National Thai Language Day.
July 2017 School Yard Sale
On July 26, 2017, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
Kindergarten : Presentation of the "Shining Star" Award
On July 31, 2017 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Celebrating the anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s birthday
Activity celebrating the anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s birthday
K.1 students took a field trip
On July 18, 2017 K.1 students took a field trip to Royal Thai Air Force Museum.
K.2 students took a field trip
On July 19, 2017 K.2 students took a field trip to Royal Thai Air Force Museum.
K.3 students took a field trip
On July 20, 2017 K.3 students took a field trip to Royal Thai Air Force Museum.
Career Day
At BYS Ladprao, we prepare and groom the future leaders of Thailand. We dream BIG!!!
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2/3
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2/2
Grammar: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4/1
Check It Out: English P.2/1
Check It Out: English P.5/1
Check It Out: English P.3/1
Check It Out: English P.1/1
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 6/2
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 5/2
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4/2
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 3/3
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 3/2
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2/3
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4/2
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4/1
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 6/2
Health : Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2/2
Grammar: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 6/2
Grammar: Midterm Test on Tuesday 25th July 2017.
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 3/2
English: Midterm Test on Monday 24th July 2017.
Check It Out: English P.1/2
Unit test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: English P.1/3
Unit test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: Science P.1/3
Unit test on Friday 14th July 2017.
Check It Out: Math P.3/3
Unit test on Friday 14th July 2017.
Check It Out: Math P.3/2
Unit Test on Friday 14th July 2017.
Check It Out: Science P.3/3
Unit test on Friday 14th July 2017.
Check It Out: Science P.3/2
Unit test on Friday 14th July 2017.
Check It Out: English P.3/2
Unit test on Wednesday 12th July 2017.
Check It Out: Grammar P.4/1
Unit Test on Friday 14th July 2017.
Grammar: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1/2
Grammar: Midterm Test on Tuesday 25th July 2017.
Grammar: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1/3
Grammar: Midterm Test on Tuesday 25th July 2017.
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1/2
English: Midterm Test on Monday 24th July 2017.
Grammar: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1/3
Grammar: Midterm Test on Tuesday 25th July 2017.
Check It Out: Math P.4/1
Unit Test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: Math P.4/2
Unit Test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: Math P.5/2
Unit Test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: Math P.6/2
Unit Test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: Science P.1/3
Unit Test on Friday 14th July 2017.
cope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1
Check It Out: Math P.1/2
Check It Out: Science P.1/2
Check It Out: Science P.6/2
Check It Out: Science P.5/2
Check It Out: Science P.5/2
Check It Out: Science P.4/1
Check It Out: Math P.2/2
Check It Out: Math P.2/3
Check It Out: Science P.2/3
Check It Out: Grammar P.4/2
Check It Out: Grammar P.5/2
Check It Out: Grammar P.6/2
Check It Out: Grammar P.6/2
Check It Out: Grammar P.5/2
Check It Out: Grammar P.3/3
Check It Out: Grammar P.3/2
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4/2
Check It Out: Grammar P.4/2
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2/3
Check It Out: English P.2/3
Check It Out: Grammar P.2/3
Check It Out: Science P.4/2
Kindergarten & Prathom : Candle Festival Parade at samiennaree
On Thursday July 6, 2017 BYS, Ladprao hosted Asahna Bucha and Buddhist Lent Day celebration together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
crazy hair day
Bad hair day? Not in BYS Ladprao. We turn it to the coolest and craziest hair day ever!
Tryouts for BYS Intra-Campus Sports Competition
Our Kindergarten students participated the tryouts for BYS Intra-Campus Sports Competition conducted by T.Joreen Plaza. Let us cheer for our team!
Opened our 2nd Nursery class
Our family is growing at BYS Ladprao Kindergarten. Today we opened our 2nd Nursery class with a blast! Our new students enjoyed their first day at school. Welcome students and parents at BYS Ladprao!
Check It Out: Science P.2/2
Check It Out: Grammar P.2/2
Check It Out: Grammar P.1/2
Check It Out: Grammar P.2/2
Check It Out: Grammar P.1/3
Check It Out: English P.3/1
Check It Out: English P.2/1
Check It Out: English P.1/1
Check It Out: Science P.5/2
Anniversary of foundation of Scouting in Thailand activity
On June 28, 2017 BYS Ladprao celebrated the anniversary of the Foundation of Scouting in Thailand. The event featured a parade presented by Scouts in all grades and the Students made a Renewal Promise.
Kindergarten : Presentation of the "Shining Star" Award
On June 28, 2017 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Check It Out: Science P.6/2
Check It Out: Science P.4/2
Check It Out: English P.1/2
Check It Out: English P.1/3
Soonthornphu Exhibition
The school hosted a celebration of Sunthorn Phu Day on Monday, June 26, 2017. The event featured a variety of fun activities such as an exhibition of his masterpiece Phara Abhai Mani and a quiz. P.6/1 students took part in a play called “Phara Abhai Mani and the Sea Witch.”
Check It Out: Science P.3/3
Check It Out: English P.3/1
Check It Out: English P.2/1
Check It Out: Math P.2/2
Check It Out: Math P.1/3
Check It Out: Math P.1/2
Check It Out: Math P.2/3
Check It Out: Math P.5/2
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 3
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 5
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 6
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1
Check It Out: Math P.6/2
Morning prayers
On Thursday before class, our students participate in morning prayers led by primary students. We encourage them to promote virtues, ethics and gratefulness.
Annual health check up for students
BYS Ladprao in association with patRangsit Hospital held a health checkup for all students on June 15, 2017. It is our policy to make sure that our students are healthy and developing well.
Check It Out: Science P.1/2
Check It Out: Science P.1/2
Check It Out: Science P.1/3
Check It Out: Science P.1/3
P.5-6 students are teaching P.1 students
Students in p.1 practice reading with p.3,5,6 in the library every morning.
Wai Kru Ceremony for Primary
Today was our Wai Kru Ceremony for Primary students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Wai Kru Ceremony for Kindergarten
Today was our Wai Kru Ceremony for Kindergarten students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Freshmen Welcoming Ceremony
Beaconhouse Yamsaard Lardprao organized Freshmen Welcoming Ceremony during lunch time.
Check It Out: English P.3/3
Check It Out: English P.5/2
Check It Out: English P.6/1
Check It Out: English P.6/2
Check It Out: English P.3/2
Check It Out: English P.3/3
Check It Out: Science P.2/3
Check It Out: English P.2/2
Check It Out: English P.2/3
Check It Out: English P.4/1
Check It Out: English P.4/2
Check It Out: science P.5/2
Check It Out: English P.4/1
International Children’s Day
On June 5, 2017, the BYS Ladprao Campus celebrated the International Children’s Day with the theme "Dream Big Little One." The students dressed up as their dream occupation. They had a fantastic time at our FunFair stations! What an awesome day at our campus!
Thai Culture Preservation Activities
The school hosted June Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
Our Activities at the Police Hospital
The school dropped off donated items received on June 1, 2017 to the Police Hospital. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
P.5-6 students are teaching P.2-3 students
Our p.5-6 students; extra program are teaching p.2-3 students to read in the library. Our reading practice class is meant to help improve our p.2-3 ’s reading ability. We will practice them every day from 07:30-08:00 am.
Almsgiving ceremony
On June 1, 2017 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
Math STEM activity of P.6/2
Math STEM activity of English Program P6/2: Paper Tower Challenge
Takes part in making doc mai chan
Beaconhouse Yamsaard Ladprao School in association with the PTT Public Co., Ltd. takes part in making doc mai chan to be distributed to the public. These sandalwood flowers will be placed at the site of the royal cremation ceremony of His Majesty the late King Bhumibol Adudyadej. We would like to invite everyone in our community to join in this activity which is held Monday-Friday at 7.30am-9.00am and 2.30pm-4.30pm.
meeting for parents of P.4-6
On June 1, 2017 the school hosted a meeting for parents of Primary 4-6.
Daily Health Inspections
Daily Health Inspections As communicable diseases have spread in several areas, prior to entering the classroom, we will take students’ body temperature and have them use hand sanitizer. Also, we make sure that hand disinfectant is kept in each classroom.
Check It Out: Math P.6/2
Meeting for parents of Primary 1-3
On May 25, 2017 the school hosted a meeting for parents of Primary 1-3.
Check It Out: Math P.5/2
Meeting for parents of kindergarten 3
On May 19, 2017 the school hosted a meeting for parents of kindergarten 3. It was a great opportunity to deepen the working relationship between the school and parents and to encourage parental involvement. Their suggestions will be useful in our curriculum planning.
Meeting for parents of kindergarten 1
On May 18, 2017 the school hosted a meeting for parents of kindergarten 1. It was a great opportunity to deepen the working relationship between the school and parents and to encourage parental involvement. Their suggestions will be useful in our curriculum planning.
Primary: Parent Teacher Conference
Primary: Parent Teacher Conference
Kindergarten: Parent Teacher Conference
Kindergarten: Parent Teacher Conference
Meeting for parents of kindergarten 2/2 and 2/4
On May 16, 2017 the school hosted a meeting for parents of kindergarten 2/2 and 2/4. It was a great opportunity to deepen the working relationship between the school and parents and to encourage parental involvement. Their suggestions will be useful in our curriculum planning.
Meeting for parents of kindergarten 2/1 and 2/3
On May 15, 2017 the school hosted a meeting for parents of kindergarten 2/1 and 2/3. It was a great opportunity to deepen the working relationship between the school and parents and to encourage parental involvement. Their suggestions will be useful in our curriculum planning.
Their first day of school
Pre-Kindergarten, K.1 and P.1: Had their first day of school on May 9, 2017.
Workshop pertaining to exam checking software
On May 2, 2017 our teachers and staff participated in a workshop pertaining to exam checking software.
The school’s buses were inspected
The school’s buses were inspected on May 4, 2017.
Teachers and staff participated in an orientation
On May 3, 2017 our teachers and staff participated in an orientation and a scholarship presentation for children of teachers and staff.
Teamwork skills and how to become better teacher advisors
Our teachers and staff participated in a workshop pertaining to teamwork skills and how to become better teacher advisors. The event was held on May 1, 2017 at the Center for Teacher Development, Chandrakasem Rajabhat University.
conference for parents of new students
Pre-K.-K.3 (new students only): On April 28, 2017 the school hosted a conference for parents of new students. They had an opportunity to learn a more detailed explanation of our academic programs, school management and the activities we have been offering.
Field trip to SEA LIFE Bangkok Ocean World
On April 28, 2017 P.1 students took a field trip to SEA LIFE Bangkok Ocean World.
Academic Camp
Academic Camp: P.2-6 students participated in an academic camp held during April 3-28, 2017. They were prepared for a successful transition to their next grade.
Pre-K-K.3 (new students only) Parent-Teacher Conference
Pre-K-K.3 (new students only): 2017 academic year Parent-Teacher Conference on April 28, 2017 at 3.00 PM-4.00 PM
P.1 students displayed their work
On April 27, 2017 our P.1 students displayed their work which they did in “Oh Pineapple and Coco Coconut.” Here they learned about things around them such as about coastal plants.
P.1: Tutorial classes
The camp was held on April 3-April 28, 2017. Children benefited from support during the transition to new surroundings, first grade academics, new friends and new teachers. They had lots of fun while taking part in this wonderful camp.
Pre-Kand K1 entry students: Tutorial classes
Pre-Kindergarten and Kindergarten 1 entry students: Tutorial classes are offered during April 2017.
Songkran Festival
On April 19, 2017 our teachers and students celebrated the Songkran Festival.
Pre-K&K1: Tutorial classes
Pre-Kindergarten and Kindergarten 1 entry students: Tutorial classes are offered during April 2017.
Newsletter for parents and families
Beaconhouse Yamsaard School Ladprao Newsletter for parents and families.
Workshop pertaining to Integrated Inquiry- Based Learning and STEM
On March 28, 2017 our school hosted a workshop pertaining to Integrated Inquiry- Based Learning and STEM. This was a part of the professional development for our executives, teachers and staff.
Conference for parents of new students
Primary 1- Primary 6 (new students only): On March 25, 2017 the school hosted a conference for parents of new students. They had an opportunity to learn a more detailed explanation of our academic programs, school management and the activities we have been offering.
Tuition and other fees are due and payable
Tuition and other fees such as school bus services, notebooks and uniforms are due and payable.
Seminar on the topic of 21st Century Education
On March 20 and March 24, 2017 our school hosted a seminar on the topic of 21st Century Education in which assistant professor Mantana Meksophawannagul, Ph.D. and Jucrawooth Attanawanich, Ph.D. were our keynote speakers.
Primary Summer Camp
Primary Summer Camp March 13-17, 2017 Theme: Amazing Jobs The students were divided into three teams: Team Engineers, Team Athletes and Team Doctors. The students had a great time learning different kind of jobs for the whole week.
Primary Summer Camp: Field trip at Kidzania
Primary Summer Camp March 13 to 17, 2017 Theme: Amazing Jobs The students were divided into three teams: Team Engineers, Team Athletes and Team Doctors. The students had a great time learning different kind of jobs for the whole week. They also experienced real life jobs during their field trip at Kidzania.
กำหนดการโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2560
กำหนดการโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2560
P.3-4 Reading and Writing Proficiency Tests
On February 24, 2017 our P.3-4 had reading and writing proficiency tests which were conducted under the supervision of teachers from Pirayanavin School and Anwarulislam School.
P.1-2 Reading and Writing Proficiency Tests
On February 23, 2017 our P.1-2 had reading and writing proficiency tests which were conducted under the supervision of teachers from Pirayanavin School and Anwarulislam School.
2017 Red Rose Award
On February 28, 2017 the school hosted a presentation of the “Red Rose Award”. It is one of our activities which is held each year in order to encourage self-responsibility development.
Football competition at BYIS Pattanakarn campus
Our BYS Ladprao P. 1 students participated in the football competition at BYIS Pattanakarn campus. 7 teams from different schools came to compete. It was a fun day filled with energy and excitement. Good job to our P. 1 players!
ASSUMPTION THONBURI JUNIOR CHAMPIONSHIP
Congratulations to Mr.Pathara-Bavorn Harirak Charlie (K.2/3) for winning a gold medal at ASSUMPTION THONBURI JUNIOR CHAMPIONSHIP (7 years old) in the category of flat serves within 2 minutes. The event was held on February 25, 2017.
Graduation Ceremony
On February 23, 2017, BYS Ladprao hosted its annual graduation ceremony and teacher appreciation event for the 25th class of Primary 6 students.
February 2017 Presentation of the Shining Star Awards
On February 24, 2017 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Raise Lego Robot Activity Level 1-2
On February 22, 2017 BYS Ladprao in association with IRPC Public Company Limited and Raise Genius School hosted a Raise Lego Robot Activity Level 1&2 (P.4-6). The event featured building a Lego robot and a presentation of certificate of achievement.
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
คณะผู้บริหาร และคุณครู โรงเรียนในเครือบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
K3 students experienced the life of a P1 through games.
On February 17th, 2017, the Primary 1 Mini English Program of Ladprao Campus hosted a play date with K3 students. The K3 students got to play variety of games with the P1 students. They all had fun!
Valentines day
On Febraury 14th, the Kindergarten Department of Ladprao Campus, celebrated Valentines day with lovely presentations from our selected students. Our foreign teachers also taught them how to say "I love you" in three languages. Happy Valentines day everyone! Spread the love!
Pramary 1 Fun Fair
On February 10, 2017, P1 parents, K3 parents and K3 students enjoyed the show our P1 students presented. They shared what they have learned, their adventures and the fun of being a P1 student of BYS Ladprao.
Final Test Schedule Term 2/2016 Kindergarten 1 - 3
Final Test Schedule Term 2/2016 Kindergarten 1 - 3
Dental care day
On February 10, 2017 Beaconhouse Yamsaard School, Ladprao hosted Dental care day .
Makha Bucha BYS Ladprao
On February 10, 2017 BYS Ladprao hosted an almsgiving ceremony to mark the day of Makha Bucha. We would like to extend our thanks to students, parents and community members for their participation.
2/2016 Staff Performance Evaluation
On February 7-8, 2017 BYS Head Office conducted its annual Staff Performance Evaluation for Ladprao campus. It is our policy that we put well qualified teachers into our classrooms.
Final Test Schedule Term 2/2016
Final Test Schedule Term 2/2016
BYS Ladprao Christmas Day Activities
BYS Ladprao Christmas Day Activities
Coffee Morning Sessions
The Kindergarten Department of Ladprao Campus held its first Coffee Morning Sessions with K3 Immersion and Extra Parents from December 13th to 15th to help build a stronger relationship with parents. The event was successful and parents are looking forward to more coffee morning sessions in the future.
ทำความสะอาด (Big Cleaning)
ในช่วงปิดเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล1 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 คุณครูและคุณครูต่างชาติ ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบการ อุปกรณ์ของใช้ (Big Cleaning)
Father’s day 2016
The Kindergarten Department, Ladprao campus celebrated Father’s day in full blast! Each level gave its own presentations and activities in which parents successfully participated. The purpose of the activity was to honour the fathers for their unwavering love for their children.
BYS Intra-Campus Sports and Academic Competition
BYS Intra-Campus Sports and Academic Competition is not about win or lose but it’s all about students having a good time
His Majesty King Rama VI Day
A Royal Tribute and Celebration Ceremony of His Majesty King Rama VI Day
Food Safety and Sanitation Inspection
On November 21, 2016 our school got an inspection from the Health Department 51 officers (Wat Pai Tan). The purpose was to make sure we complied with Bangkok City food safety and sanitation codes. Every year our school has received a seal of approval from the Department of Health for providing healthy and safe meals.
P.6 : Scout Camp
On November 18-19, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Ladprao hosted Primary 6 Scout Camp.
P.1 - 5 : Scout Camp
On November 17, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Ladprao hosted Primary 1–5 Scout Camp.
Our Activities at the Police Hospital
The school dropped off donated items received on November 3, 2016 to the Police Hospital. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
Adventurous Activities for Beaver Scouts
On November 10, 2016 BYS Ladprao hosted a day camp for Kindergarten 3 Beaver Scouts. These activities were intended to have students experience in group working as well as patience, compassion and responsibility. Meanwhile they were motivated to learn about our world through these below senses: - Sight - Touch - Taste - Smell And guidelines on: - Water safety - Health and Hygiene
November 2016 Alms Giving Ceremony
On Thursday November 3, 2016 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
ประกาศหยุดเรียนตอ.-อ.1
ตามที่ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก โรคเฮอร์แปงไจนา และไข้หวัดในโรงเรียนหลายแห่ง ดังท่านผู้ปกครองได้ทราบข่าวจากสื่อต่างๆ และจากการแจ้งมาตรการเฝ้าระวังของทางโรงเรียนไปแล้วนั้น ขณะนี้ทางโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสาดลาดพร้าว พบนักเรียนป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก โรคเฮอร์แปงไจนา และไข้หวัด ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1 หยุดเรียนในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยมาเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 6
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 6
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 5
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 5
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 4
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 4
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 3
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 3
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 2
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 2
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 1
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 1
คำชี้แจงเรื่องไวรัส
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ออกคำเตือนแก่โรงเรียนให้ดูแลสุขภาพนักเรียนที่อาจป่วยเนื่องจากไวรัส
Check It Out P.6/3
Check It Out P.6/3
Check It Out P.6/4
Check It Out P.6/4
Check It Out P.4/2
Check It Out P.4/2
Check It Out P.4/1
Check It Out P.4/1
Check It Out P.1/2
Check It Out P.1/2
Check It Out P.5/2
Check It Out P.5/2
Check It Out P.6/2
Check It Out P.6/2
Check It Out P.1/3
Check It Out P.1/3
Check It Out P.2/1
Check It Out P.2/1
Check It Out P.1/1
Check It Out P.1/1
Check It Out P.3/1
Check It Out P.3/1
Check It Out P.3/2
Check It Out P.3/2
Check It Out P.2/3
Check It Out P.2/3
Check It Out P.2/2
Check It Out P.2/2
2016 Loy Krathong Festival
On Monday November 14, 2016 BYS Ladprao hosted its annual Loy Kratong Activity. The event featured display boards of Loy Krathong history. Children were dressed in Thai style garment. They floated their krathongs on the school pond.
October Camp
The Beaconhouse Yamsaard School Ladprao Campus conducted its October Camp which started on October 3-7, 2016. With its theme "Tutti Fruitti", the camp featured fruity fun activities showcasing fruit festival like tropical fruits, berries and citrus. The highlight of the event was the field trip at FUNARIUM where the campers experienced real-life baking activities.
Mad Science-Robotic Camp
On October 3, 2016 the Mad Science Group hosted a robotic camp for P.1-6 students. Children were introduced to fundamental robotics. They had a lot of fun.
Remedial Reading Class (Thai)
On October 3-7, 2016 the school organized 2016-1st semester remedial reading class (Thai) for primary students. The students were divided into 4 groups: P.1, P.2, P.3&4 and P.5&6. There were 35 participants in total.
Kindergarten: Homework during school break
Kindergarten: Homework during school break
September 2016 School Yard Sale
On Thursday September 22, 2016 students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandises to sale or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily life for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
Raise Lego Robot Activity
On September 21, 2016 BYS Ladprao in association with IRPC Public Company Limited and Raise Genius School hosted a Raise Lego Robot Activity Level 1 (P.4-6). The event featured building a Lego robot and a presentation of certificate of achievement.
2016 Art Awards.
On September 20, 2016 winners of the paintbrush drawing were awarded by the True Corporation PLC representatives. The contest was hosted earlier on Friday September 9, 2016 by our arts, occupational and technological club.
2016 Staff Performance Evaluation
On Tuesday September 20, 2016 BYS Head Office conducted its annual Staff Performance Evaluation for Ladprao campus. It is our policy that we put well qualified teachers into our classrooms.
Orientation for Prospective P.1 Students
On Monday September 19, 2016 our school hosted an orientation for prospective P.1 students for the year 2017. Parents had an opportunity to learn about our school’s management policy, curricula and other academic related activities and they had a chance to meet our international P.1 teachers. We are proud to say we had a full house.
Open House for P.5 and P.6
On September 14, 2016 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.5 and P.6 classes. The parents enjoyed the show.
Open House P.2 and P.4
On September 13, 2016 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.2 and P.4 classes. The parents enjoyed the show.
Open House P.1 and P.3
On September 12, 2016 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.1 and P.3 classes. The parents enjoyed the show.
Orientation for P.1 Entry Prospective Students
Orientation for Prospective P.1 Students We are offering an orientation for prospective P.1 students for the year 2017. This will be held on Monday September 19, 2016 at 3 PM at BYS Ladprao Campus, Vibhavadi-Rangsit Road Soi 20, Bangkok. Parents will have an opportunity to learn about our school’s management policy, curricula and other academic related activities and they will have a chance to meet our international P.1 teachers. For more information please contact us at 02-277-5405, 02-690-0
2016-1st Satit Bangna Swimming Championship
Congratulations to our swimming team for winning the following: 35 Gold Medals 32 Silver Medals 19 Bronze Medals 3 individual Trophies for total performance at the championship First runner up in the total medal count per team The event took place on September 10-11, 2016 at Satit Bangna School.
Open House K.2 and K.3
On September 9, 2016 the Kindergarten Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for K.2 and K.3 classes. The parents enjoyed the show.
Arts, Occupational and Technological Activities
On September 9, 2016 our arts, occupational and technological club held an event in which children presented their work. On stage they gave performances such as singing a song, playing the keyboard and presenting their handicrafts made from recycled materials.
Open House for Pre-K and K.1
On September 8, 2016 the Kindergarten Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for Pre-K and K.1 classes. The parents enjoyed the show.
Check It Out Primary 3
Check It Out Primary 4
Check It Out Primary 5
Check It Out Primary 6
Check It Out Primary 2
August 2016 Presentation of the Shining Star Awards.
Presentation of the “Shining Star Award” has been held each month in order to promote the following desired characteristics: 1. Responsibility 2. Cherishing Thai nationalism 3. Self-discipline 4. Social Skills 5. Eager to go to school 6. Avidity for learning 7. Honesty and integrity 8. Public Awareness 9. Applying principles of Sufficiency Economy Philosophy in one’s way of life 10. Dedication and commitment to work
September Thai Culture Preservation Activities.
The school hosted September Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
Check It Out Primary 6/2
Check It Out Primary 2/1
Check It Out Primary 4/1
Check It Out Primary 1/1
Our Activities at the Police Hospital
The school dropped off donated items received on September 1, 2016 to the Police Hospital. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
September 2016 Alms Giving Ceremony
On Thursday September 1, 2016 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
6th Recycle Fair 2016
Congratulations to our team (primary) for winning first place in the 6th Recycle Fair. They were awarded with His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti trophy. The event was held on August 27, 2016 at Funarium.
Check It Out Primary 1
Scope of the Final Examination First term Primary 1 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 1 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 2 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 2 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 4 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 4 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 6 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 6 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 1
Scope of the Final Examination First term Primary 1
Scope of the Final Examination First term Primary 2
Scope of the Final Examination First term Primary 2
Scope of the Final Examination First term Primary 3
Scope of the Final Examination First term Primary 3
Scope of the Final Examination First term Primary 4
Scope of the Final Examination First term Primary 4
Scope of the Final Examination First term Primary 5
Scope of the Final Examination First term Primary 5
Scope of the Final Examination First term Primary 6
Scope of the Final Examination First term Primary 6
2016 ASEAN Day Celebration
On Friday August 19, 2016 our Science and Social Studies club hosted an ASEAN Day celebration. The event featured an exhibition of cultural diversity of ASEAN nations and a variety of science activities. It was successful and fruitful. Thank you to all of the staff and participants.
17th PAMA Thailand 2016
Our contestants participated in the 17th English PAMA Competition held on Saturday August 20, 2016 at Central Plaza Chaengwattana. Congratulations to the following winners: Miss Charinthip Moukomla (P.4) took first place. Miss Kanyanat Sukprasert (P.6) took second place. Mr. Panyakorn Rammasoot (P.3) took honorable mention. Mr. Siriwat Ngaosri (P.5) took honorable mention. Miss Vantana Thanarattanaphan (P.6) took honorable mention. They make us very proud.
Primary 5 Buddhist Youth Camp
P.5 from BYS Ladprao, BYS Rangsit and Thewa Khlong Trong School jointly attended a Buddhist Youth Camp held on August 15-17, 2016 at Wat Panyanantaram, Pathum Thani province. Children learn moral values in which they can apply to their real-life situations.
P.1 and P.6 Vaccinations
On Friday August 5, 2016 P.1 and P.6 students received vaccinations and booster shots provided by Public Health Center 51 Wat Paitan.
P.1-6 Trip to Thai Bank Museum
On August 4-10, 2016 P.1-6 students took a day trip to the Thai Bank Museum, located at the Siam Commercial Bank Head Office.
August 2016 Science Show
Congratulations to P.4-6 students for winning first place in the primary grade level Science Show at the Faculty of Science and Technology, Rajabhat University.
A March to Promote August 7 Referendum
On Thursday August 4th, 2016, P.4-6 participated in a March for Democracy. They paraded around the neighborhood with banners encouraging voters to hit the polls on August 7th and promoting community engagement in the fight against dengue fever.
Her Majesty Queen Sirikit’s birthday
On Thursday August 10, 2016 the school hosted its annual Mother’s Day event in celebration of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday. We are proud to say we had a full house.
Her Majesty Queen Sirikit’s birthday
On Thursday August 11, 2016 the school hosted its annual Mother’s Day event in celebration of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday. We are proud to say we had a full house.
July 2016 School Yard Sale
On Thursday July 28, 2016 students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandises to sale or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily life for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
Alms Offering Ritual on the Occasion of Asahna Bucha and Buddhist Lent Day
On Thursday July 14, 2016 BYS, Ladprao hosted Asahna Bucha and Buddhist Lent Day celebration together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations. Donated items were being sent to the Veterans General Hospital, Bangkok.
Kindergarten Department Cleaning Day
Due to several instances of Hand foot and mouth disease, the Kindergarten Department at our Rangsit and Ladprao campuses will be closed on 14th and 15th July 2016. This is to allow disinfection and cleaning of Kindergarten classrooms and equipment, in accordance with our health and safety policy.
Kindergarten 1-2 Trip to the Bangkok Aquarium
On July 12-13, 2016 K.1-2 students took a day trip to the Bangkok Aquarium, Kasetsart University. They learned about different species of fish and diverse number of aquatic plants. It’s a great learning experience as well as fun time.
Kindergarten 1 Activities
On July 13, 2016 our international teachers organized a variety of activities in which students were encouraged to use English. Everybody had a good time. They participated in a variety of games and English quizzes. Everybody had a good time.
Public Speaking Competition for P.1-P.3
On Friday July 15, 2016 Teacher Montiva Siriubon, has arranged a public speaking competition for P.1-P.3 students under the topics of “Myself, My school and My family. This activity aims to encourage children to develop self-confidence as well as fluency in English. We are proud to say that all of the contestants did a great job.
July 2016 Presentation of the Shining Star Awards
Presentation of the “Shining Star Award” has been held each month in order to promote the following desired characteristics: 1. Responsibility 2. Cherishing Thai nationalism 3. Self-discipline 4. Social Skills 5. Eager to go to school 6. Avidity for learning 7. Honesty and integrity 8. Public Awareness 9. Applying principles of Sufficiency Economy Philosophy in one’s way of life 10. Dedication and commitment to work
2016 National Thai Language Day
On Friday July 29, 2016 the school hosted a variety of activities in a celebration of National Thai Language Day.
Self Assessment Report Academic year 2015
Self Assessment Report Academic year 2015
Scope of the Midterm Examination P.2 (EP.)
Scope of the Midterm Examination P.4 (EP.)
Scope of the Midterm Examination P.5 (EP.)
Scope of the Midterm Examination P.1 (EP.)
Scope of the Midterm Examination P.3 (EP.)
Scope of the Midterm Examination P.6 (EP.)
Storytelling Activities.
Storytelling helps to promote children’s development. It enhances skills such as literacy, comprehension and social. Each month Kindergarten 1-3 students participate in their favorite storytelling activity. For this month their teacher told them a story about an angel who was so polite and sweet. All of them would like to copy the angel.
Anniversary of the foundation of Scouting in Thailand activity.
BYS Ladprao celebrated the National Scout Day which falls on July 1 of each year. The event featured our scouts paying a respect to King Rama VI who is remembered as the “Father of Thai Scouting”.
Pediasure @ School Tour.
On June 21, 2016 Abbott Laboratories Limited (Thailand) hosted a Pediasure @ School Tour Activity at our Ladprao campus. The event featured storytelling and games for children.
Sunthorn Phu Day
BYS Ladprao hosted an exhibition starting from June 20 until June 24, 2016 to commemorate Sunthorn Phu Day.
Presentation of the “Shining Star Award”
Presentation of the “Shining Star Award” has been held each month in order to promote the following desired characteristics: 1. Responsibility 2. Cherishing Thai nationalism 3. Self-discipline 4. Social Skills 5. Eager to go to school 6. Avidity for learning 7. Honesty and integrity 8. Public Awareness 9. Applying principles of Sufficiency Economy Philosophy in one’s way of life 10. Dedication and commitment to work
2016 Dental Checkup
Dental Checkup Service for P.1-2 students was held at 9.30-11.00 AM on Wednesday June 22, 2016 at the school campus.
2016 Health Checkup
BYS Ladprao in association with patRangsit Hospital held a health checkup for all students on June 14, 2016. It is our policy to make sure that our students are healthy and developing well. We will send out official reports to their parents within few weeks.
How to Plan for Emergency and Evacuation
On Friday June 10, 2016 we invited 5 officers from Suthisarn Fire Station to talk about Emergency and Evacuation Plans. Students, teachers and other staff are prepared for an emergency such as fire or earthquake. They know what to do when confronted with disasters at school or elsewhere.
International Children’s Day 2016
Today we celebrated International Children’s Day 2016. We had welcoming remarks from The School Principal Teacher Taew and from the International Principal, Teacher Guy. The students were taught greetings in four different languages by our K.1 teachers. The Kindergarten teachers prepared four booths with fun activities and games for the children. The children had fun at Station 1, trying to knock over the cups wi
Wai Kru Ceremony and Presentation of Academic Awards.
Congratulations to the recipients of the Academic Achievement Awards.
Smoke Free Week Exhibition
World No Tobacco Day was first introduced by the World Health Organization in 1988. Later it was declared to be celebrated each year on May 31. The purpose is to have public aware of all the problems and health complications caused by the tobacco chewing or smoking.
Thai Culture Preservation Activities.
Student Affairs and Public Relations have hosted Thai Culture Preservation Activities on the first Friday of every month.
Offering Ritual with Buddhist Monks of this month
Thai Culture Preservation Activities
Student Affairs and Public Relations have hosted Thai Culture Preservation Activities on the first Friday of every month.
Visakha Bucha Day Activities
BYS Ladprao hosted prayers ritual and meditation on the occasion of Visakha Bucha Day.
Primary 1 Academic Camp
Primary 1 Academic Camp held on the 1st of April – 29th of April at Beaconhouse Yamsaard School, Ladprao.
Announcement of 2015 Academic Year O-NET Results
Announcement of 2015 Academic Year O-NET Results
Congratulations to the 2015 academic year-prathom 6 students.
We would like to congratulate our prathom 6 students who were admitted to mathayom 1 in reputable schools.
How to check 2015 O-NET Result Online.
How to check 2015 O-NET Result Online. 1. Prathom 6 results are available on Monday March 28, 2016. Mathayom 3 results are available on Tuesday March 29, 2016. 2. Visit official website of the National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) URL Link --> http://result.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx It takes you to O-NET test results page. 3.1 Type 2015 academic year. 3.2 Type your current grade l
Graduation Ceremony and Teacher Appreciation Event
Graduation Ceremony and Teacher Appreciation Event for Prathom 6 students.
Here is the acivity that we held today.....
It was K. 2/1 Extra English Program Recognition Day today which was held at Beaconhouse Yamsaard School Ladprao on February 24, 2016 under the supervision of Teacher Reina and Teacher Melanie. It is an activity where the students were given special awards for their accomplishments throughout the academic year 2015 - 2016. Each student received a Portfolio of their works and ribbons for different classroom awards. In this event we welcomed the presence of the school principal Ms. Tarinee Tamvo
February 2016 Presentation of the Shining Star Award
Shining Star Award encourages good behavior in children.
Dental Check-up and Fluoride Treatment
BYS Ladprao in association with Dental Clinic of patRangsit Hospital offered dental services to all students. The optional services included check-up of teeth, gum, other oral diseases and fluoride treatments. They also received their full dental reports.
BYS Ladprao students participated in the Center for Children’s Social Protection’s studies of critical thinking skills in related to social mindedness in Thai students.
The Center for Children’s Social Protection Studies (CSPS) of Dhurakij Pundit University in association with the Office of the Basic Education Commission and the Office of the Private Education Commission have selected public and private schools for the CSPS’s studies of critical thinking skills in related to social mindedness in Thai students.
2016 Academic Competition (school districts level) hosted by the Office of the Basic Education Commission
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (โอลิมปิกวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยความร่วมมือของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม 2559 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพ
2016 Academic Exhibition at BCC Hall, Central Plaza Ladprao.
On February 10-11, 2016 BYS Ladprao represented Beaconhouse Yamsaard School Group at the 2016 Academic Exhibition at BCC Hall, Central Plaza Ladprao.
2016 Chinese New Year Celebration
On February 8, 2016 BYS Ladprao hosted a 2016 Chinese New Year Celebration.
Academic Skills Competition at Surasakmontree School
Academic Skills Competition at Surasakmontree School
2016 Admission Scholarship Announcement
BYS Ladprao announced a second list of students who were granted for 2016 Admission Scholarship.
2015 Academic Year O-NET Committee Meeting
BYS Ladprao, as one of the assigned O-NET administrator held a meeting with the OPEC committee for the upcoming 2015 O-NET Testing.
Kidergarten Field Trip
On January 12, 2016 Kindergarten 1-3 had a class field trip to the city traffic simulation at Rot Fai Park, Chatuchak. Students had fun as well as learning about road users discipline and safety awareness.
Prathom Field Trip
On January 13, 2016 Prathom 1-6 students had a class field trip to Major Cineplex, Ratchayothin where they saw the animated movie" Khun Thongdaeng the Inspirations". It was based on a book by His Majesty the King in which Khun Thongdaeng’s honesty and courage was the main theme. They all had fun.
2016 National Teacher’s Day Celebration
BYS Ladprao hosted 2016 National Teacher’s Day. The event started with school representative delivered a message from the prime minister and minister of education. Student representative gave teachers flowers and they all sang teacher appreciation song.
2015 Annual Sports Day
Our 2015 annual sports day was held on December 25, 2015.
2016 Admission Scholarship Announcement
BYS Ladprao announced recipients of our 2016 Admission Scholarship which has been granted to students with academic excellence.
School Yard Sale
Students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandises to sale or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily life for example, recycling used items and keeping tract of their income and expenses.
A tribute to the late His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand.
A tribute to the late His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand.
2015 Beaconhouse Yamsaard Ladprao School Annual Show
On Thursday December 10, 2015 BYS Ladprao hosted its 2015 Annual Musical Show featuring "Snow White" at Pruksachartprasongchai Hall, National Defence College of Thailand.
1st School Fire Drill of 2015- 2nd Semester
On November 27, 2015 all students participated in the 1st fire drill of the 2015- 2nd semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
Food Safety and Hygiene Inspection
The Bureau of Public Health, city of Bangkok in association with Environmental and Health Safety Agency, Chatuchak District Office had appointed their representatives to conduct together with officers from Public Health Center 51, Wat Pai Tan, an inspection of school’s food facility on November 26, 2016 between 9.00 AM-12.00 PM. .
Influenza (Flu) Preventive Measures from Public Health Center 51
As flu outbreak has begun in several areas, on November 26, 2016, from 11 AM-12 PM we had invited officers from Public Health Center 51 Wat Pai Tan to our school. They showed prathom 4-6 students how to avoid flu virus.
A tribute to King Rama VI
On November 25, 2015 BYS Ladprao Division of Student Affairs hosted a tribute to King Rama VI. The service included boy and girls scout paying a respect to His Majesty, the founder of Thai scouting.
2015 Loy Krathong Festival
On November 25, 2015 BYS Ladprao hosted a Loy Krathong Festival at the school campus. The event featured many fun activities for example, history of Loy Krathong exhibition, demonstrations of krathong making, Thai desserts and Thai folk plays. All of them had a good time.
2015 November Alms Offering
On November 10, 2015 BYS Ladprao in association with teachers, students and parents hosted November alms offering with monks from Wat Chollapratan Rangsarit (Royal Monastery). Some donation items were distributed to Phramongkutklao Hospital.
Trick or Treating 2015 Halloween
English & Extra Program students participated in Halloween activities.The event included trick or treating, costume contest, and games.They all had fun!
Adventurous Activities for Beaver Scouts
On October 28, 2015 Kindergarten 3 students participated in a Beaver Day Camp. They were encouraged to develop their social skills such as group working as well as having patience, responsibility and compassion.
October 2015 English Camp
Our October 2015 English Camp was based on the theme of “Charlie and the Chocolate Factory” movie.
Prathom 6 Boy and Girl Scout Camping
Prathom 6 Boy and Girl Scout Camping on October 1-2, 2015 at BYS Ladproa Campus.
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
กิจกรรมดาวเด็กดีประจำเดือน กันยายน
กิจกรรมดาวเด็กดีประจำเดือนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนทุกเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี 1. มีความรับผิดชอบ 2. รักความเป็นไทย 3. มีระเบียบวินัย 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 5. มีความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน 6. ใฝ่เรียนรู้ 7. ซื่อสัตย์ สุจริต 8. มีจิตสาธารณะ 9. อยู่อย่างพอเพียง 10.มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
ฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโรคไมโครพลาสมา
ผู้ปกครองเด็กชายธีราธร แก้วเสถียร ให้ความกรุณาเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและลดกลิ่นในอากาศ ในห้องเรียนและห้องประกอบการระดับชั้นอนุบาล เพื่อป้องกันโรคไมโครพลาสมา (Mycoplasma)
กองอำนวยการกลางตรวจประเมิน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 17 -18 กันยายน 2558 คณะผู้ตรวจเยี่ยม กองอำนวยการกลางเข้าประเมินการทำงานในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 ของครู และประเมินคุณภาพโดยรวมของโรงเรียน
กิจกรรมเวทีคนเก่งศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
วันที่ 18 กันยายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรมเวทีคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีกิจกรรมดังนี้ 1. เล่นดนตรีคีย์บอร์ดเพลง Christmas 2. การเต้นแอโรบิคเพลง ออกกำลังกายกันเถอะ 3. การแข่งขันปั้นดินน้ำมันแบบนูน 4. การแสดงละครตลกขบขัน 5. การเล่นดนตรีและข้บร้องเพลง 6. การแข่งขันชุดรีไซเคิลจากกระดาษและถุงพลาสติก
กิจกรรมเล่านิทานประจำเดือน
วันที่ 11 กันยายน 2558 คุณครูระดับอนุบาลได้จัดกิจกรรมครูเล่านิทานประจำเดือน เรื่อง "ลูกหมูสามตัว" ณ ห้องศูนย์วิทยาการ เพื่อส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านการเล่านิทาน
กิจกรรมเวทีคนเก่งสุขศึกษา ระดับประถมศึกษา
วันที่ 14-15 กันยายน 2558 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรมเวทีคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาขึ้น โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาตอบปัญหา และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
ชนะเลิศการแข่งขัน Tennis 10s Junior Championships 2015
เด็กหญิงบุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ (น้องยูจีน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน Tennis 10s Junior Championships 2015 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬาเยาวชนจตุจักร
กิจกรรมดาวเด็กดีประจำเดือน สิงหาคม
กิจกรรมดาวเด็กดีประจำเดือนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนทุกเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี
กิจกรรม OPEN HOUSE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม Open house ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนภายในห้องเรียน และมีการแสดงบนเวทีดังนี้ - การแสดงไวโอลิน "Cannon in D major" - การแสดงScience show "Food and nutrition" - การแสดงเล่นดนตรีและร้องเพลง --"All of me" --"Flashlight" --"ไกลแค่ไหนคือใกล้ - การแสดง"Our Tree House" และ ร้องเพลง "You can build it" - การแสดงScience show "Our teeth" - การแสดง "Feline" - การแสดงร้องเพลง "A thousand
Privilege and honor to get a visit from Dr. Lawrence Burke
On September 11, 2015 we have an honor to get a visit from Dr. Lawrence Burke, Academic Director of Beaconhouse - HO Lahore.
กิจกรรม OPEN HOUSE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม Open house ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 10 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนภายในห้องเรียน และมีการแสดงบนเวทีดังนี้ - การแสดงร้องเพลง "California Dreaming" - การแสดงละครเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - การแสดงMad Science "Pollination" - การแสดงเล่านิทาน ร้องและเต้นเพลง "Little Red Riding Hood" - การแสดง "Do Something Different" - การแสดงMad Science "Insect Eyes" - การแสดง "3 Sisters Save The World"
กิจกรรม OPEN HOUSE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม Open house ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนภายในห้องเรียน และมีการแสดงบนเวทีดังนี้ - การแสดงเต้นเพลง "เจ้าตาก" - การแสดงMad Science ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 - การแสดง "Lost Star" - การแสดงเต้นเพลง "OK นะคะ" - การแสดง "This is the boy" - การแสดงballet โดย ด.ญ.อาราดา ส่งพัฒนายุทธ
กิจกรรม OPEN HOUSE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม Open house ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนภายในห้องเรียน และมีการแสดงบนเวทีดังนี้ - การแสดงร้องเพลงประกอบท่าทาง "All Things Bright And Beautiful!" - การแสดงกายบริหารประกอบเพลง "Zumba" - การแสดงMad Science "What Plants Need?" - การแสดงร้องเพลง "Let It Go! " - การแสดงร้องและเต้นเพลง "We Are Going To The Zoo!" - การแสดงMad Science "What Are Chemical Changes?"
กิจกรรม OPEN HOUSE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม Open house ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 7 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนภายในห้องเรียน และมีการแสดงบนเวทีดังนี้ - การแสดง "Diggedy-do" - การแสดง "Poppadoms" - การแสดงMad Science - การแสดงไวโอลิน เพลง"Happy birth day" โดย น้องฟ้าใส - การแสดง "Wake Up Song" - การแสดง "Animal Quiz" - การแสดงดนตรีคีย์บอร์ด เพลง"Jingle Bells" โดย น้องเชอร์เบท และน้องยูจีน - การแสดง "Glowing Inside"
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้รับทราบแนวทางการจัดการศึกษา และหลักสูตรการเรียนของระดับประถมศึกษา
กิจกรรม OPEN HOUSE ระดับชั้นอนุบาล 3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม Open house ระดับชั้นอนุบาล 3 ในวันที่ 4 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนภายในห้องเรียน และมีการแสดงบนเวที โดยเรียนรู้ ค้นคว้า นำเสนอ ในรูปแบบโครงงานที่นักเรียนสนใจ อนุบาลปีที่ 3/1 โครงงานเรื่อง "ผักจ๋า" อนุบาลปีที่ 3/2 โครงงานเรื่อง "ป. ปลา" อนุบาลปีที่ 3/3 โครงงานเรื่อง "ข้าวโพด"
กิจกรรมตักบาตร ประจำเดือนกันยายน 2558
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน โดยนิมนต์พระจากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง มารับบาตร เทศนาธรรม ให้พรแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
กิจกรรม OPEN HOUSE ระดับชั้นอนุบาล 2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม Open house ระดับชั้นอนุบาล 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนภายในห้องเรียน และมีการแสดงบนเวที โดยเรียนรู้ ค้นคว้า นำเสนอ ในรูปแบบโครงงานที่นักเรียนสนใจ อนุบาลปีที่ 2/1 โครงงานเรื่อง "สับปะรด" อนุบาลปีที่ 2/2 โครงงานเรื่อง "มะพร้าว" อนุบาลปีที่ 2/3 โครงงานเรื่อง "นมดี..มีประโยชน์"
กิจกรรม OPEN HOUSE ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม Open house ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1 ในวันที่ 1 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนภายในห้องเรียน และมีการแสดงบนเวที โดยเรียนรู้ ค้นคว้า นำเสนอ ในรูปแบบโครงงานที่นักเรียนสนใจ เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1 โครงงานเรื่อง "ไอศกรีมเกล็ดหิมะ" เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2 โครงงานเรื่อง "เมล็ดถั่วหรรษา" อนุบาลปีที่ 1/1 โครงงานเรื่อง "E - egg ไข่" อนุบาลปีที่ 1/2 โครงงานเรื่อง "Butterfly...ผีเสื้อ" อนุบาลปีที่ 1/3 โครงงานเรื่อง "อาชีพ"
"พี่สอนน้องทดลองวิทย์"
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรม "พี่สอนน้องทดลองวิทย์" โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เลือกเรื่อง/กิจกรรมการทดลองที่นักเรียนสนใจ ทดลองให้น้องๆดูเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และสนุกสนาน เด็กๆให้ความสนใจและร่วมตอบคำถาม
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ ให้กับนักเรียน และครู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน
ฉีดวัคซีน"คอตีบ-บาดทะยัก"
ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค ให้กับนักเรียนและคุณครู
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก
นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง "โครงงานเรื่องสีจากธรรมชาติ" และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย (PAMA THAILAND)
การแข่งขันภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย (PAMA THAILAND) ครั้งที่ 16/2558 จัดโดยโรงเรียนจินตศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เวลา 09.00 น. - 17.00น.
กิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน "น้ำยาล้างจาน"
นางวรรณธิดา รักษากุล และนางสาวสรัญญา รัตนมณี ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ร่วมจัดกิจกรรมผู้ปกครองช่วยสอน โดยสอนเกี่ยวกับการทำน้ำยาล้างจาน เด็กๆได้ลงมือทำน้ำยาล้างจานด้วยตนเอง และยังสามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้
ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ประจำปี 2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับประถมศึกษาในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับอนุบาล
คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวร่วมเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้เด็กๆได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่และลูก
เรียงความเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เรียงความเนื่องในวันแม่แห่งชาติ นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวศึกษานอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณภัทร อิ่มสุขศรี ศิษย์เก่าโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว รุ่นที่ 23 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศโซเวียต และโรมาเนีย ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม "รักษ์ภาษา รักษ์สิ่งแวดล้อม" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา
คณะครู ผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัย หลอดไฟ ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อถวายแก่พระภิกษุ สามเณร ณ เสมียนนารี ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. - 11.00 น.
กิจกรรม Cooking
นายเช้งเม้ง อึง ผู้ปกครอง น้องเจเด็น ซึ่งเป็น chef ที่ Hard Rock cafe ได้มาจัดกิจกรรม Cooking เมนู Fish & Chips ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 เด็กๆ ได้รับความรู้ และลงมือทำอาหารอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมดาวเด็กดี เดือนกรกฎาคม
กิจกรรมดาวเด็กดีประจำเดือนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนทุกเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี 1. มีความรับผิดชอบ 2. รักความเป็นไทย 3. มีระเบียบวินัย 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 5. มีความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน 6. ใฝ่เรียนรู้ 7. ซื่อสัตย์ สุจริต
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศรัณย์ ไตรภัทรนันท์
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนเมื่อเช้า จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ทีม รวม 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2015 (PMWC 2015) ระหว่างวันที่ 12-17 ก.ค. ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประช
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรม : กิจกรรมวันที่ 2 - 3
วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ได้ปฏิบัติกิจกรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ดังนี้ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 - สวดมนต์ นั่งสมาธิ / ฟังธรรมยามเช้า - บำเพ็ญประโยชน์ / จิตอาสา - รับประทานอาหารเช้า - วาดภาพประทับใจ - รายการธรรมพาเพลิน - รับประทานอาหารกลางวัน - นอนสมาธิ - หินสีมหัศจรรย์ - ดื่มน้ำปานะ - สวดมนต์ / นั่งสมาธิ - พิธีเข้าสู่พุทธบุตร วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 - สวดมนต์ นั่งสมาธิ / ฟังธรรมยามเช้า - บำเพ็ญประโยชน์ / จิตอาสา - รับป
ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม:กิจกรรมวันที่ 1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 โดยวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ - พิธีเปิด : พระอาจารย์ พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี - ปฏิบัติธรรมในฐานคุณธรรม -- นั่งสมาธิ/เดินจงกรม -- มารยาทชาวพุทธ -- เดินชมสถานที่วัด - เดินจงกรมบริเวณลานหินโค้ง - ดื่มน้ำปานะ - สวดมนต์ทำ
ฉีดวัคซีน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 คน
กิจกรรมเวทีคนเก่งภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรมเวทีคนเก่งภาษาอังกฤษ ในวันที่ 8 - 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องเกียรติยศ และห้องสมุด ในหัวข้อการแข่งขัน “Word Up Game” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แข่งเป็นทีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 แข่งเดี่ยว
กิจกรรมเวทีคนเก่งภาษาจีน
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ร่วมกับสถาบันภาษาจีนไชน่าวิส จัดกิจกรรมเวทีคนเก่งภาษาจีน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามคำศัพท์ภาษาจีน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
กิจกรรมเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ อนุบาล 1 -3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน และชุมชนมีสื่อการเรียน การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จึงจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ขึ้น ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดินวนา ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจากประสบการณ
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อตั้งทรงก่อตั้งและพัฒนากิจการลูกเสือไทย ลูกเสือ-เนตรนารีทุกคน ร่วมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยการทำความสะอาดและร่วมเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมครูเล่านิทานประจำเดือน
ครูระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้จัดกิจกรรมเล่านิทานประจำเดือนมิถุนายน เรื่อง "หนูน้อยหมวกแดง" เพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต มีความมั่นใจ ฉลาด กล้าแสดงออก นิทานช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น ทำให้เด็กจับประเด็นวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ ได้ดีขึ้น ช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการ ในขณะที่คุณครูเล่านิทาน น้ำเสียงที่ใช้ในการเล่าเรื่องจะกระตุ้นให้เด็กจินตนาการเป็นภาพ อีกทั้งยังช่วยสร้างสมาธิให้แก่เด็ก
กิจกรรมดาวเด็กดี เดือนมิถุนายน 2558
กิจกรรมดาวเด็กดีประจำเดือนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนทุกเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี
กิจกรรมโครงการ “360 อัจฉริยะรอบด้านกับเอนฟาโกร เอพลัส”
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการ “360 อัจฉริยะรอบด้านกับเอนฟาโกร เอพลัส
การทดลองใช้เครื่องมือในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว ในการทดลองเครื่องมือในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2558 โดยมีคณะกรรมการเข้าตรวจสอบดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ ศลโกสุม 2. นางสาววิมลพร พันธุมนตรี 3. นายปฐมพงศ์ ศุภเลิศ 4. นางชนิดา ฟักเจริญ โดยผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว ได้คะแนน รวม 97 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน English Program และ Extra Program
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรับทราบแนวนโยบาย การบริหารงานของโรงเรียน หลักสูตรและงานวิชาการอีกทั้งขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลนักเรียนร่วมกัน จึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 5และวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว โดย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบแนวนโยบายการบริหารงาน
Hand-Foot-and-Mouth Disease Prevention
The Department of Disease Control has issued a warning because of the start of hand-foot-and-mouth disease season. We would like to remind you of some simple things you can do to stop the spread of germs that could make you, your family or others sick. We ask that your child see a doctor and stay home until fully recovered if your child has the following symptoms: He/She has a fever (above 37.6 ํc). A skin rash, sores or blisters appear on the body. He/she is il
การอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ครั้งที่ 1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การดูแลป้องกัน ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหวเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้และมุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว โดยมีวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสุทธิสาร ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากร
กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าวได้ประกอบพิธีวันไหว้ครู ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนมุ่งเน้นรู้จักการประหยัด อนุรักษ์ธรรมชาติ เห็นคุณค่าของต้นไม้ จึงสนับสนุนให้นักเรียนจัดต้นไม้มาไหว้ครูแทนการใช้พานดอกไม้ และนำไปปลูกภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น และมีการมอบเกียรติบัตรในวันเกียรติยศให้กับนักเรียนที่เรียนดีในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักความเมตตากรุณา กตัญญูกตเวที 2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณลักษณะอั
รับเกียรติบัตร โรงเรียนทีมีผล O-NET ตามเกณฑ์ที่กำหนด
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว ได้เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเทองแดง ประจำปีการศึกษา 2557 และ ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลซ กรุงเทพ
English Corner
ทุกวันตอนเช้าโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว จะมีกิจกรรมEnglish corner ให้เด็กนักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าไปสนทนากับTeacher เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกฝนและมีความกล้าที่จะสนทนาภาษาอังกฤษมากขึ้น
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขาบูชา
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
Congratulation!!
Parents, teachers and students of Beaconhouse Yamsaard Ladprao School congratulated Mr.Sarun , their distinguished honor student. He was presented with lovely gifts in May 20, 2015.