News & Activities
K.1/1 Recycled-Materials Activity
K.2 Cooking Activity
Field Trip K.3
Field Trip K.2
สาธิตมารยาทไทย​ เรื่อง​ การไหว้ ​3 ​ระดับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ดนตรี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : บัลเล่ต์
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : เทควันโด
Field Trip : K.1
สาธิตการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
กิจกรรมเล่านิทาน (มิถุนายน)
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on June 28, 2019. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
Healthy Food Rainbow
กิจกรรมเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย 1/2562
On June 28, 2019 all students participated in the 1st fire drill of the 2019- 1st semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
A skittle colour wheel
The students remain amused and in awe as they watch the skittles dissolve into the water.
school yard sale
On June 27, 2019, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
กิจกรรมเด็กดีมีออม
กิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
Are carrots orange?
We are so pleased to present to you the first stage of “Experiential Learning”, the Engage Stage. As part of the memorable experience, the K3 students visited Big C Extra Ladphrao. They looked around at the variety of healthy food available including fruit, vegetables, cereals, fish, meat, bread, tinned and packaged products. They were encouraged to read any labels or signs and find out about the different jobs that people do. What an awesome day!
Shining Star Award
On June 25, 2019 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Cooking Activity
ลูกเสือ
สวดมนต์ประจำสัปดาห์
On Thursday before class, our students participate in morning prayers led by upper primary students. We encourage them to promote virtues, ethics and gratefulness
Annual health check up for students
BYS Ladprao in association with patRangsit Hospital held a health checkup for students on June 13, 2019. It is our policy to make sure that our students are healthy and developing well.
กิจกรรมเด็กดีมีออม อนุบาล-ประถม
On June 12, 2019, the school hosted a money management activity through which students learn how to organize their money.
คิเรอิ (Kirei)
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมารยาทไทย
The school hosted Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
Freshmen Welcoming Ceremony
Beaconhouse Yamsaard Lardprao organized Freshmen Welcoming Ceremony during lunch time.
วันไหว้ครู
All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Environment day
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
Meeting for parents of Primary
กล่าวสดุดี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
Meeting for parents of Kindergarten
กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
On May 17, 2019 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
ปฐมนิเทศ
ว่ายน้ำอนุบาล
On June 17, 2019 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Panyanantaram. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
Today was our Wai Kru Ceremony for Primary - Secondary students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
On June 5, 2019 our school hosted the annual Presentation Awards for Excellence 2018. The event acknowledged students who achieved the highest score in academic subjects. We would like to congratulate them on their. success.
On Mondays before class, our students participate in morning prayers led by upper primary students. We encourage them to promote virtues, ethics and gratefulness
Visakha Bucha Celebrations and Alms Offering Ceremony
For K3/1 and K3/2, exploring the supermarket is an enriching activity. They shop for fruits and vegetables, carry their baskets, and pay at the counter. They enjoyed looking for different food while marking their supermarket spotting sheets.
For K3/1 and K3/2, exploring the supermarket is an enriching activity. They shop for fruits and vegetables, carry their baskets, and pay at the counter. They enjoyed looking for different food while marking their supermarket spotting sheets.
Students in Year 2 had an amazing experience brought to us by SCA Thailand members.
Students in Year 2 had an amazing experience brought to us by SCA Thailand members. Students participated in many activities such as: cider making, medieval armour class, armoured knights demo, and catapulting water balloons!
Y5 and Y6 explored the world of 3D art when they visited Art in Paradise.
They were able to look at different art techniques to create the art. They could explore different fantasy worlds, ride a magic carpet, be crowned King or Queen and walk along Rope Bridge over a gorge. Fun was had by students and teachers.
BYIS Annual Show 2019
BYIS unveiled it’s Annual Show to rave revues.
Year 4 Theme Engagement
Year 4 were taken to a recording studio to investigate sound waves and their properties. They also discovered various ways of manipulating and altering sound, and were shown the importance of sound proofing.
Kindergarten 1&2 Cornerstone Theme Engagement
Kindergarten 2 started their ’What Can You See in the Summer’ theme with an exciting day out at Dreamworld, Bangkok. The children had the chance to experience the sights and sounds of summer and also entered Snow Town for an icy comparison.
เปิดเทอม
เกียรติบัตรครู-พนักงานผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาต ได้มอบเกียรติบัตรครู-พนักงานผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน พร้อม มอบทุนการศึกษา แก่บุตรครู พนักงานที่มีผลการเรียนดี และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (นักเรียนใหม่)
ทัศนศึกษา ค่ายวิชาการ
ตรวจสุขภาพ 2562
คณะครูไทย ครูต่างชาติ บุคลากร พนักงานขับรถ ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแพทย์รังสิตมาให้บริการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
Project Approach
Songkran Day
ค่ายปรับพื้นฐาน
บรรยากาศเรียน summer ค่ายอนุบาล ปรับพื้นฐาน ป.1 และค่ายวิชาการระดับประถม เพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ คุณครู และเป็นการพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
Summer Camp 2019 : Field Trip
The Amazing Race
In the morning students were taught about their tribe using interactive media and creating items representing their tribe. Later in the day each tribe did a short presentation showing of their tribe to the other tribes.
English Camp
Congratulations P.6
K3 Graduation Ceremony
K3 Graduation Ceremony Congratulations to our little graduates! They are off to the big school.
มอบเกียรติบัตร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1-3 ในฐานะ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติเรียบร้อย มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ ถือเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์
On February 27, 2019 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
กิจกรรมเล่านิทาน (กุมภาพันธ์)
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on February 22, 2019. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทย-จีน
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้ไปร่วมโชว์การแสดงชุด เมขลา รามสูร และ รำกลองยาว ที่งานแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนไทย-จีน ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์
บริจาคของ ณ โรงพยาบาลตำรวจ
Valentines Day
Valentines Day Celebration at BYS Ladprao. #spreadlove
โครงการ The Heart of Giving
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้เดินทางไปรับโล่ และเกียรติบัตร โครงการ The Heart of Giving ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ในสังคม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 ศูนย์ฝึกอบรม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันว่ายน้ำ Swimfanclub ChampionShip
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการแข่งขันว่ายน้ำ Swimfanclub ChampionShip ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลถ้วยคะแนนรวม ชาย รุ่นทั่วไป อันดับที่4 รางวัลถ้วยคะแนนรวม ชาย รุ่น 11ปี อันดับที่ 9 รางวัลถ้วยคะแนนรวม ชาย รุ่น 10 ปี อันดับที่ 7 และที่ 9 รางวัลถ้วยคะแนนรวม ชาย รุ่น 8 ปี อันดับที่ 6 รางวัลถ้วยคะแนนรวม ชาย รุ่น 7 ปี อันดับที่ 10 รางวัลถ้วยคะแนนรวม หญิง รุ่นทั่วไป อันดับที่ 1 และที่ 2 รางวัลถ้วยคะแนนรวม หญิง รุ่น 12 ปี อันดับที่ 4 รางวัลถ้วยคะแนนรวม หญิง รุ่น 11 ปี อันดับที่ 8 คะแนนรวมสโมสร
โครงการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้ร่วมกับแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลแพทย์รังสิต จัดทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเฉพาะทางมาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ภายในสถานศึกษา
ตลาดนัดหนูอยากขาย (กุมภาพันธ์)
On February 7, 2019, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
On February 7, 2019 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
P.1-P.6 : Field trip
On January 29-30 and February 5-7, 2019, P1-P.6 students took a field trip to the National Children’s Museum.
Chinese New Year
Happy Chinese New Year 2019 #BYSL
Shining Star Award
On January 28, 2019 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Field Trip for K.2
Field Trip for K.2
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
On January 25, 2019 all students participated in the 2nd fire drill of the 2018- 2nd semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
"IP Kindergarten EP Kindergarten Graduation and Recognition "
On February 22, 2019 BYS Rangsit will host its annual graduation ceremony and teacher appreciation event for Primary 6 and Secondary 6 at our campus.
"Graduation, a conclusion of one chapter, a beginning of another." Happy Graduation Day Extra Programme!
Happy Valentine’s Day!
“There is only a single happiness in life; to love and be loved.” – George Sand Valentine’s Day is an annual festival to celebrate romantic love, friendship and admiration. Every year, people celebrate this day by sending messages of love and affection to partners, family and friends. At BYS, we believe that love makes the world go around. Spread the love and kindness to everyone.
Jungle project
In IP, we train the students to be creative and use their imagination in creating a project. K3/1 students had fun making their "Jungle" project as part of our Theme lesson "Animals."
Our Kindergarten 2 students were kindly invited to visit a local reptile keeper to start our exciting new Cornerstones topic on reptiles.
Our nursery class started their new topic with a very memorable experience at Play Land. We built vocabulary, gross motor skills and our confidence.
CHINESE NEW YEAR MORNING PRAYER
Celebrating diversity at BYIS through the Chinese New Year Prayer Ceremony for prosperity.
CHINESE NEW YEAR
BYIS welcomed in the Lunar New Year and the Year of the Pig with a celebration of Chinese culture and history.
BYIS March English Camp
BYIS English Camp – EARLY YEARS ages 3 – 4 years old, KEY STAGE 1 ages 5 – 7 years old, and KEY STAGE 2 ages 8 – 11 years old. MARCH 11 – 22, 2019. Book your seat now, call the school office at 02-722-2571, or email byis.pattanakarn@gmail.com
Arts activities for kindergarten-primary students
Arts activities for kindergarten-primary students are offered every Saturday. Children are encouraged to improve their creative thinking and imagination skills.
Happy Children’s Day!”
“Children are the future of the world. Nurture them right so that they grow up and become able leaders, and lead the world towards light. Happy Children’s Day!” The goal of World Children’s Day is to improve children’s welfare worldwide, promote and celebrate their rights amongst all children.
กิจกรรมเล่านิทาน (มกราคม)
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on January 22, 2018. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
On January 25, 2019 all students participated in the 2nd fire drill of the 2018- 2nd semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนมกราคม
On January 28, 2019 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
K.1-K.3 : Field trip
On January 23-24, 2019, K1-K3 students took a field trip to the National Children’s Museum.
Wai Kru Ceremony
Students gave flowers to pay respect and express gratitude to their teachers.
กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
On January 3, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
Children’s Day!
"Music Knows No Borders"
กีฬาสี 2018
Christmas 2018
Happy Holidays! From: BYSL family
กิจกรรมการแข่งกีฬาสีอนุบาล (นอกรอบ)
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนธันวาคม
On December 18, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
กิจกรรมซ้อมหนีไฟระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6
Harry Potter Caption
A lot of life lessons from Harry Potter can be learned by everyone. We believe that TRUE FRIENDSHIPS ARE WORTH FIGHTING FOR and that love is the most powerful source of magic. At BYS, we believe that open-mindedness is the key to LEARNING and that EARNING knowledge must be derived from it with the support and love from our true friends and loved ones. We don’t need to be afraid of failures because without it, we wouldn’t learn.
Happy National Father’s Day!
“Every child’s first superhero is their father”. – Tiger Shroff Father’s Day is a celebration honoring fathers and celebrating fatherhood, paternal bonds, and the influence of fathers in the society. At BYS, we believe that a father isn’t defined by gender, an orientation or a DNA test, but by the love they give, hearts they mend and souls they strengthened. Happy National Father’s Day!
Happy World Art Day!
“In art, the hand can never execute anything higher than the heart can imagine.” Ralph Waldo Emerson At BYS, we believe that art is the most genuine expression of the human soul, shaped in images words, sounds and movements enduring reflections that describe us the story of humanity. “Art is the most intense mode of individualism that the world has known.” Bellissimo!
Yamsaard Scout Camp
Primary and secondary students took part in a school yard sale which was held on November 26 - 30, 2018. Through this hands-on experience they learn a great deal about business concepts as well as practiced their math skills.
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมารยาทไทย
The school hosted Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
On December 4, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
กิจกรรมปันน้ำใจ ณ บ้านพักฟื้นคนชราบางเขน
วันที่ 4 พฤศจิายน 2561 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้จัดนำสิ่งของจากการตักบาตร และของที่ได้จากการบริจาคนำไปมอบแก่คนชรา ณ บ้านพักฟื้นคนชราบางเขน
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมารยาทไทย
The school hosted Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
TEDET
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปราณปรีญา วงเวียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ
Flashback Friday
#flashbackFriday at BYSL. The students and teaching staff got funky in their cool retro outfits.
กิจกรรมการแข่งกีฬาสีประถม (นอกรอบ)
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนพฤศจิกายน
On November 29, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
กิจกรรมเล่านิทาน เดือนพฤศจิกายน
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on November 29, 2018. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
ตลาดนัดหนูอยากขาย (พฤศจิกายน)
On November 29, 2018, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
ฉีดวัคซีน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์สาธารณสุข 51 วัดไผ่ตันสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวี โรคมะเร็งปากมดลูก ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
Almsgiving Ceremony
On November 8, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
Pajama Day
Today was pajama day. Our students had memorable time dressing-up in colorful pajamas and engaging in lots of “learn and play” activities.
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
On November 21, 2018 all students participated in the 1st fire drill of the 2018- 2nd semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
Loy Kratong Activity 2018
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนทราบประวัติความเป็นมา ความสำคัญของการลอยกระทง และนำกระทงไปลอยในสระน้ำที่เตรียมไว้ นักเรียนทุกคนสนใจและสนุกสนานอย่างมาก
Scout Camp
Beaconhouse Yamsaard Ladprao School hosted Primary and Kindergarten 3 Scout Camp.
Halloween 2018
A spooktacular, boootiful, wooonderful and fangtastic Halloween at BYSL!
กิจกรรมน้อมรำลึก
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลย บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561
English Camp
It was an amazing start of our Kindergarten English Camp at BYSL. The campers were welcomed with fun and exciting activities. Stay tuned for more updates!
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนกันยายน
On September 24, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Scout Camp.
On December 12, 2018 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Primary 4–5 Scout Camp.
Happy Loy Krathong Day!
A festival held in Thailand, Loy Krathong (Loi Krathong) is celebrated on the full moon of the 12th month in the traditional Thai lunar calendar. At BYS, we believe that Loy Krathong offers the Thai people, on a very grand scale, a chance to offer their heartfelt gratitude to the waterways for an abundant harvest, for their life’s richness, and the fulfillment of their lifelong aspirations.
A Royal Tribute and Celebration Ceremony of His Majesty King Rama Vl Day
A Royal Tribute and Celebration Ceremony of His Majesty King Rama Vl Day
Happy World Laughter Day!
“When you laugh, you change and when you change, the whole world changes around you.” – Dr. Madan Kataria Nowadays, people are under enormous stress and are at constant war with themselves and the world around them. In this situation, laughter acts as a powerful emotion that provides the ingredients that help people change their own selves and the world in a peaceful manner. Laughter is an indispensable method for initiating teamwork and motivating everyone in attaining compleat happiness.
On November 14, 2018, kindergarteners 3/3, 3/4 took a day trip to the Center for the Royal Development Project and Security Coordination.
On November 13, 2018, kindergarteners 3/1, 3/2, 3/5 took a day trip to the Center for the Royal Development Project and Security Coordination.
DISNEY DAY
“FEEL THE MAGIC”. – Walt Elias Disney One day you could be Cinderella, and the next you could be Peter Pan. Because of Disney, our imagination were set towards boundless limits, including that of gender, race or religion. At BYS, we believe that Disney characters and movies fortifies a child’s mind towards inculcating positive morals and bringing forth much more magic in their imagination. Disney characters such as Aladdin, Beauty and the Beast, Mulan, Peter Pan and Snow White helps catap
On November 7, 2018 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Primary 1–3 Scout Camp.
On November 7, 2018 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Primary 1–3 Scout Camp.
Halloween
When black cats prowl and pumpkins gleam, may luck be yours on Halloween
Happy Kindy Fair!
There’s a magical time during childhood where we start spending our days away from our parents homes. We enter a world of other children guided under the hand of an adult and start on that amazing journey that is learning. At BYS, we believe that having the foundations right is very essential towards a child’s formative years. Kindy Fair tells us to remember these days and exemplify the feeling of pure happiness and embrace such sweet memories. It is the stories we tell, the songs
On September 24, 2018 the school hosted a Mon’s (มอญ) tradition of alms giving with honey ceremony.
On September 24, 2018 the school hosted a Mon’s (มอญ) tradition of alms giving with honey ceremony.
On September 21, 2018 school executives joined teachers, students and parents in a moment of silence in commemoration of the International Day of Peace.
On September 21, 2018 school executives joined teachers, students and parents in a moment of silence in commemoration of the International Day of Peace.
Discover your child’s potential club
P3/1 Primary Immersion.
We created little convenient sewing kits to make sure we are always prepared to repair.
Open House P.5,P.6
On Friday September 14th 2018, the Primary Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open House P.4
On Thursday September 13th 2018, the Primary Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open House P.3
On Wednesday September 12th 2018, the Primary Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open House P.2
On Tuesday September 11th 2018, the Primary Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open House P.1
On Monday September 10th 2018, the Primary Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open House K.3
On Friday September 7th 2018, the Kindergarten Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open house K.2
On Thursday September 6th 2018, the Kindergarten Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Open house Pre.K 1 and K.1
On Wednesday September 5th 2018, the Kindergarten Department held its annual open house, during which parents were treated to fun and interesting presentations by the students.
Almsgiving Ceremony
On September 13, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
โครงการคัดเลือกนักเรียน BYS
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนกันยายน
On September 24, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
กิจกรรมเล่านิทาน (สิงหาคม)
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on August 31, 2018. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
ตลาดนัดหนูอยากขาย (สิงหาคม)
On August 30, 2018, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนสิงหาคม
On August 28, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Crazy Hair Day
Bad hair day? Not in BYS Ladprao. We turn it to the coolest and craziest hair day ever!
ASEAN and Science Day
The BYSL celebrates ASEAN and Science Day on 17 Aug 2018. It was a funfilled day with Science & ASEAN related activities.
Happy Superhero Day!
"Intelligence is a privilege and it needs to be used for the greater good of people" - Doctor Octopus, Spiderman 2 The idea behind Superhero Day is to honor those who serve and protect while fighting evil. Although we can all embrace the movies, books and video games that bring to life all our fictional heroes, there is a lot to be said for heroes that exist in reality. At BYS, we believe that superheroes come in all colors, genders, religions and incarnations. Superhero Day aims to transc
OPEN HOUSE
OPEN HOUSE
OPEN HOUSE
On September 10-12, 2018 BYS Head Office conducted its annual Staff Performance Evaluation for Rangsit campus. It is our policy that we put well qualified teachers into our classrooms.
On September 10-12, 2018 BYS Head Office conducted its annual Staff Performance Evaluation for Rangsit campus. It is our policy that we put well qualified teachers into our classrooms.
OPEN HOUSE
On September 7, 2018 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Secondary art exhibition .
On September 7, 2018 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Secondary art exhibition .
Big Cleaning
Mr. and Miss. Newspaper
Happy Spring Day!
Spring is the season of the year between winter and summer, lasting from March to June north of the equator, and from September to December south of the equator. During this season, the weather becomes warmer, leaves and plants start to grow again and flowers appear. Hence, spring is a holiday marking the coming of the spring season, which takes place in different countries on varying dates. Almost every culture, past and present, has some sort of ritual to celebrate the promise and fertility
Beaver Scout Activities History of Guess Nature explorer : Date August 29, 2018
Beaver Scout Activities History of Guess Nature explorer : Date August 29, 2018
Title:Combustion Reaction-How Potassium Nitrate Solution read with heat ?
Title:Combustion Reaction-How Potassium Nitrate Solution read with heat ?
On August 22-24, 2018, P. 5, M.1 students participated in a Buddhist Youth Camp at Wat Panyanantaram.
On August 22-24, 2018, P. 5, M.1 students participated in a Buddhist Youth Camp at Wat Panyanantaram.
CAREER DAY
"It’s beautiful when a career and passion come together". - Lao Tzu This day provides students with a dynamic and tangible experience that facilitates a connection between their academic pursuits and professional endeavors in the future. At BYS, we aim to stress the importance of providing a platform for the students to explore their interests and passion as extension of their academic program, and in the process, better understand themselves, their community, and the world. "Choo
On August 21, 2018, P. 2/1, 2/3, 2/5, 2/7 students took a trip to Children’s Discovery Museum located at Chatuchak , Bangkok.
On August 21, 2018, P. 2/1, 2/3, 2/5, 2/7 students took a trip to Children’s Discovery Museum located at Chatuchak , Bangkok.
National Science Day is celebrated to commemorate the discovery of the "Raman Effect", which led to the Indian scientist CV Raman winning the Noble Prize in Physics in 1930. At BYS, we believe that the basic objective of this celebration is to propogate the importance of science and it’s applications. The theme of National Science Day 2018 is "Science and Technology for Sustainable Future", which has been chosen for the purpose of raising public appreciation of the scientific issues
On August 15-16, 2018 P. 5 took a field trip to the Museum Thailand located at Hua Mak, Bang Kapi.
On August 15-16, 2018 P. 5 took a field trip to the Museum Thailand located at Hua Mak, Bang Kapi.
Beaver Scout Activities History of Guess the sound you hear.: Date August 15, 2018
Beaver Scout Activities History of Guess the sound you hear.: Date August 15, 2018
Happy ASEAN Day!
ASEAN The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is political and economic organization aimed at promoting economic growth and regional stability among its members. Today there are 10 member states namely: Indonesia, Philippines, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei, Laos, Myanmar, Cambodia and Vietnam. At BYS, we believe that ASEAN’s essense is really all about it’s people building a community and a future together. ASEAN Day reminds us of a dream that turned in
On August 7, 2018 primary 4/1, 4/3, 4/5, 4/7 students took a field trip to the Rangsit Science Centre for Education at Klong 6.
On August 7, 2018 primary 4/1, 4/3, 4/5, 4/7 students took a field trip to the Rangsit Science Centre for Education at Klong 6.
Here, we celebrated Mother’s Day on August 6, 2018. We had quite a few parents volunteering in their child’s classroom.
Here, we celebrated Mother’s Day on August 6, 2018. We had quite a few parents volunteering in their child’s classroom.
National Dance Day is an annual grassroots movement that encourages people to embrace dance as a fun and positive way to promote health and well-being. This event aims to commemorate dance as an art platform, a creative outlet, and a way to dance yoursel
National Dance Day is an annual grassroots movement that encourages people to embrace dance as a fun and positive way to promote health and well-being. This event aims to commemorate dance as an art platform, a creative outlet, and a way to dance yourself to good health. At BYS, we advocate the benefits of dancing for health, fitness, mental well-being, expression, self-confidence, creativity or just for the fun of it. So let’s groove a little! Your groove is guaranteed to put a s
On August 2, 2018 Buddhist pledge /Presentation of Dhamma Study Certificate
On August 2, 2018 Buddhist pledge /Presentation of Dhamma Study Certificate
Beaver Scout Activities History of Silent signals : Date August 1, 2018
Beaver Scout Activities History of Silent signals : Date August 1, 2018
Student Etiquette Contest 2018 A Student Etiquette Contest was held during the period of July 31, 2018. Students were encouraged to practice proper etiquette for all occasions and also learn about the beauty of our Thai culture.
Student Etiquette Contest 2018 A Student Etiquette Contest was held during the period of July 31, 2018. Students were encouraged to practice proper etiquette for all occasions and also learn about the beauty of our Thai culture.
Student Etiquette Contest 2018 A Student Etiquette Contest was held during the period of July 19 and 24, 2018. Students were encouraged to practice proper etiquette for all occasions and also learn about the beauty of our Thai culture.
Student Etiquette Contest 2018 A Student Etiquette Contest was held during the period of July 19 and 24, 2018. Students were encouraged to practice proper etiquette for all occasions and also learn about the beauty of our Thai culture.
Chocolate Day is a Western Culture celebration which brings a revolution of real love among the mass of people all throughout the world. This day gives everyone a reasonable cause to gift and consume nice and tasty chocolates. This special day has also b
Chocolate Day is a Western Culture celebration which brings a revolution of real love among the mass of people all throughout the world. This day gives everyone a reasonable cause to gift and consume nice and tasty chocolates. This special day has also become involved in contributing towards healthy living as supported by science. Therefore, cocoa has been coined as powerhouse of antioxidants. At BYS, we advocate the positive effect of chocolates towards living and eating heathy. Also a wa
Beaver Scout Activities History of The scout promise: Date July 18, 2018
Beaver Scout Activities History of The scout promise: Date July 18, 2018
BYS Rangsit representatives took part in a ceremony to extend their best wishes for Her Majesty the Queen of King Rama IX on her birthday anniversary. The event was held on July 12, 2018 at TV station channel 7.
BYS Rangsit representatives took part in a ceremony to extend their best wishes for Her Majesty the Queen of King Rama IX on her birthday anniversary. The event was held on July 12, 2018 at TV station channel 7.
Emoji is a small digital picture or icon that represents an idea, concept or emotion in electronic communications. In the advent of time, these pictorial icons have revolutionized digital communications and have continued to herald mobile and social medi
Emoji is a small digital picture or icon that represents an idea, concept or emotion in electronic communications. In the advent of time, these pictorial icons have revolutionized digital communications and have continued to herald mobile and social media platforms by storm. World Emoji Day is all about transcending our feelings to a different level. Through emojis, we feel free to convey our emotions in a more artistic and contemporary approach. Hence, at BYS, we speak fluent emoji.
A Student Etiquette Contest was held during the period of July 10-12, 2018. Students were encouraged to practice proper etiquette for all occasions and also learn about the beauty of our Thai culture.
A Student Etiquette Contest was held during the period of July 10-12, 2018. Students were encouraged to practice proper etiquette for all occasions and also learn about the beauty of our Thai culture.
Beaver Scout Activities History of The scout motto : Date July 11, 2018
Kindergarten 2 Extra Programme Activity: Pictionary and Portfolio Theme: The Fair Phonics: Letter Dd, Ee, Ff
Kindergarten 2 Extra Programme Activity: Pictionary and Portfolio Theme: The Fair Phonics: Letter Dd, Ee, Ff
World Pets Day is all about appreciating and celebrating the wonderful pets in our lives. As we celebrate this event, we would like to perpetuate the mission of raising the status of our pets as integral part of our family or household. Building the cele
World Pets Day is all about appreciating and celebrating the wonderful pets in our lives. As we celebrate this event, we would like to perpetuate the mission of raising the status of our pets as integral part of our family or household. Building the celebration of this day brings together our advocacy of mobilizing our goal towards making the environment we live a better and safer place for our pets. Pets aren’t just part of the family.. They are family! They fill our hearts with
The annual health checkup was held on July 5-6, 2018. Students had physical exams which checked their weight, height, vision, lungs and heart.
The annual health checkup was held on July 5-6, 2018. Students had physical exams which checked their weight, height, vision, lungs and heart.
A Student Etiquette Contest was held during the period of July 3-6, 2018. Students were encouraged to practice proper etiquette for all occasions and also learn about the beauty of our Thai culture
A Student Etiquette Contest was held during the period of July 3-6, 2018. Students were encouraged to practice proper etiquette for all occasions and also learn about the beauty of our Thai culture
On July 3, 2018, the school hosted “Know Your Strengths” workshop for its management team.
On July 3, 2018, the school hosted “Know Your Strengths” workshop for its management team.
Music stimulates our mind and makes us feel all those emotions that make us human. It is a piece of art that goes in the ears and straight to the heart. In this World Music Day, we celebrate the importance of music as medium towards bringing people close
Music stimulates our mind and makes us feel all those emotions that make us human. It is a piece of art that goes in the ears and straight to the heart. In this World Music Day, we celebrate the importance of music as medium towards bringing people closer together. The beautiful thing about music is that it has the power to make us smile, and bring us to all type of tears. It can carry us back in time, and inspire us to dance in the moment. "Close your eyes and let the music set you free".
กิจกรรมปันน้ำใจ ณ บ้านพักคนชราปากเกร็ด
The school dropped off donated items received on August 10, 2018 to the Pak Kret Senior Nursing Home for Women. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
Her Majesty Queen Sirikit’s birthday
On Friday August 10, 2018 the school hosted its annual Mother’s Day event in celebration of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday. We are proud to say we had a full house.
Almsgiving ceremony
On August 9, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
P.5-6: Field trip
On August 15, 2018, P.5-6 students took a field trip to the Science Center for Education.
P.4: Field trip
On August 14, 2018, P.4 students took a field trip to the Science Center for Education.
P.3: Field trip
On August 9, 2018, P.3 students took a field trip to the Science Center for Education.
P.2: Field trip
On August 8, 2018, P.2 students took a field trip to the Science Center for Education.
P.1: Field trip
On August 7, 2018, P.1 students took a field trip to the Science Center for Education.
BYS Ladprao Idol
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมารยาทไทย
The school hosted Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
กิจกรรมเล่านิทาน เดือนสิงหาคม
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on August 3, 2018. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power.
ฉีดวัคซีน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 51 (วัดไผ่ตัน) ได้เข้ามาฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักและวัคซีนโปลิโอให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันที่ 26 กรกฎาคม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้กิจกรรมส่งส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ปัญกร รามสูตร ด.ญ.ชลธร เลิศบันลือชัย ด.ญ. ภูษณิศา ใฝ่ใจภักดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับประถมศึกษา หัวข้อ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
Crazy Hair Day
Kid’s Market
FIFA World Cup 2018
FIFA World Cup 2018
Thai National Scout Day
Sunthorn Phu Day
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนกรกฎาคม
On July 23, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
K.3: Field trip
On July 20, 2018, K.3 students took a field trip to the Science Center for Education.
K.2: Field trip
On July 19, 2018, K.2 students took a field trip to the Science Center for Education
K.1: Field trip
On July 18, 2018, K.1 students took a field trip to the Science Center for Education
Moving up ceremony!
Royalty Dress Up Day
It was the first dress up day of the year at BYSL. The students and teaching staff wore their royalty inspired outfit. It was a magical day for everyone!
Beaver Scout Activities Circle formation : Date June 27, 2018
Beaver Scout Activities Circle formation : Date June 27, 2018
1st School Fire Drill of 2018- 1st Semester
On June 29, 2018 all students participated in the 1st fire drill of the 2018- 1st semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
กิจกรรมเล่านิทาน
Kindergarten teachers organized a storytelling activity on June 29, 2018. Through stories, children learn about moral values and they are encouraged to develop creativity and imagination power
Anniversary of foundation of Scouting in Thailand activity
On June 28, 2018 BYS Ladprao celebrated the anniversary of the Foundation of Scouting in Thailand. The event featured a parade presented by Scouts in all grades and the Students made a Renewal Promise.
Students participated in a school yard
The school hosted a celebration of Sunthorn Phu Day on Monday, June 26, 2018.
The school hosted a celebration of Sunthorn Phu Day on Monday, June 26, 2018.
World Environment Day
World Environment Day
School Elections
BYS Hua Hin students voted for the Student Council.
MOU Signing Ceremony
Mou Signing Ceremony Yesterday a MOU was Signed between the Faculty of Science, Mahidol University and Beaconhouse Yamsaard Hua Hin Secondary School.
World Tobacco Day
World Tobacco Day
World Milk Day
World Milk Day
Visakha Bucha Day
Visakha Bucha Day
Alms Offering Ritual
Alms Offering Ritual
Today was our Wai Kru Ceremony for Kindergarten students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Today was our Wai Kru Ceremony for Kindergarten students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Beaver Scout Activities Single rank formation : June 20, 2018
Beaver Scout Activities Single rank formation : June 20, 2018
Students have morning workout, on Tuesdays at 7.30-7.45, to help them stay energetic and positive.
Students have morning workout, on Tuesdays at 7.30-7.45, to help them stay energetic and positive.
Today was our Wai Kru Ceremony for Prathom – Mathayom students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Today was our Wai Kru Ceremony for Prathom – Mathayom students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
I Angel Dance offers jazz dance and ballet classes for children ages 3 +. The classes stress development of muscular strength, balance, coordination, creative thinking and imagination skills as well.
I Angel Dance offers jazz dance and ballet classes for children ages 3 +. The classes stress development of muscular strength, balance, coordination, creative thinking and imagination skills as well.
Beaver Scout Activities What to do if you are locked inside a vehicle. On June 13, 2018
Beaver Scout Activities What to do if you are locked inside a vehicle. On June 13, 2018
On June 13, 2018 was an election day at our primary school. Students voted for their 2018 student council Election and the president.
On June 13, 2018 was an election day at our primary school. Students voted for their 2018 student council Election and the president.
On Mondays before class, our students participate in morning prayers led by high school students. We encourage them to promote virtues, ethics and gratefulness.
On Mondays before class, our students participate in morning prayers led by high school students. We encourage them to promote virtues, ethics and gratefulness.
World Environment Day
World Environment Day
On Tuesday, May 31, 2018 the school hosted an activity to celebrate World No Tobacco Day (May 31). The event highlighted the health risks caused by tobacco use. We encourage students to share what they learn so that it may help others.
On Tuesday, May 31, 2018 the school hosted an activity to celebrate World No Tobacco Day (May 31). The event highlighted the health risks caused by tobacco use. We encourage students to share what they learn so that it may help others.
Wednesday is Scout day for Beavers (kindergarten 1-3). They started the first of their activities for the 2018 academic year on May 30, 2018. One of the objectives was to learn discipline, such as wearing their scout uniform appropriately.
Wednesday is Scout day for Beavers (kindergarten 1-3). They started the first of their activities for the 2018 academic year on May 30, 2018. One of the objectives was to learn discipline, such as wearing their scout uniform appropriately.
Gym for kids
On May 19-21, 2018 our school was assigned as a center to train Pathum Thani private school teachers with primary level STEM Education through satellite (ETV/DLTV).
On May 19-21, 2018 our school was assigned as a center to train Pathum Thani private school teachers with primary level STEM Education through satellite (ETV/DLTV).
On May 28, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Panyanantaram. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
On May 28, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Panyanantaram. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
(Thailand Science Drama Competition 2018 : The Final Round)
(Thailand Science Drama Competition 2018 : The Final Round)
The school offers a bus service with well trained drivers and each bus has at least one additional school employee who stays on the bus with the students.
The school offers a bus service with well trained drivers and each bus has at least one additional school employee who stays on the bus with the students.
The school hosts an English Talk Activity for prathom-mathayom students. We encourage them to use English in classroom and daily life.
The school hosts an English Talk Activity for prathom-mathayom students. We encourage them to use English in classroom and daily life.
On Mondays before class, our students participate in morning prayers led by upper primary students. We encourage them to promote virtues, ethics and gratefulness.
On Mondays before class, our students participate in morning prayers led by upper primary students. We encourage them to promote virtues, ethics and gratefulness.
กิจกรรมดาวเด็กดี ประจำเดือนมิถุนายน
On June 25, 2018 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
โครงการคนไทยมือสะอาด มือสะอาดเท่ากับสุขภาพดี
กิจกรรมการออกกำลังกาย ทุกวันอังคาร เวลา 16.10-17.00 น.
HR department invites school staff, teachers, students and parents to come and join in the afternoon workout on Tuesdays at 4.10-5.00 PM.
โอวัลตินสมาร์ท
On June 18, 2018, representatives from AB Food and Beverages (Thailand) Ltd. visited the school to give students free samples of their Ovaltine malt drink.
การติว O-net ประจำปีการศึกษา 2561
ทางโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เริ่มเปิดการติว O-net ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการติวในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดติวทั้งหมด 5 วิชาคือ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ เริ่มติวเวลา 07.15 น. ของทุกวันที่โรงอาหาร การสอบโอเน็ต (O-NET) สำคัญมาก สำหรับนักเรียนที่กำลังจะสมัครเรียนต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพราะเป็นการใช้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ
School Bank Project : New Account and Making deposits
On June 12, 2018, the school hosted a money management activity through which students learn how to organize their money.
Our Activities at the Police Hospital
The school dropped off donated items received on June 7, 2018 to the Police Hospital. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
Wai Kru Ceremony
All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
On June 7, 2018 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
English Corner
BYSL English Corner is a place where students can have a fun chat with the teachers. Our aim is to build strong rapport with the students and develop their speaking ability.
Primary : Annual health check up for students
BYS Ladprao in association with patRangsit Hospital held a health checkup for Primary students on June 6, 2018. It is our policy to make sure that our students are healthy and developing well.
Freshmen Welcoming Ceremony
Beaconhouse Yamsaard Lardprao organized Freshmen Welcoming Ceremony during lunch time.
Visited to learn about how we teach
On May 31, 2018, we hosted educators from the Bangkok Provincial Education Office who visited to learn about how we teach.
Beaconhouse Yamsaard Internatinal School 3rd Annual Show
This hollywood-inspired event showcased the students’ creativity and dance skills.
Big Cleaning
On June 4-6, 2018, teachers participated in cleaning and disinfecting activity during kindergarten school break.
Special visitors from Secretary of the Ministry of Education
we had a visit from Secretary of Ministry of Education, M.L. Pariyada Diskul with Director Ratree Sripriwan, administrative team from Krikangwon school. They were impressed with our students English ability and wanted to see how we teach the students. They want to use our methods in other schools to increase Thai students English level.
All other grades : Classes begin
All other grades : Classes begin
Prekindergarten, K.1 and P.1: Had their first day of school on May 9, 2018.
Prekindergarten, K.1 and P.1: Had their first day of school on May 9, 2018.
The school’s buses were inspected on May 2, 2018.
The school’s buses were inspected on May 2, 2018.
On May 2, 2018 our teachers and school staff had their annual health checkup for the year 2018.
On May 2, 2018 our teachers and school staff had their annual health checkup for the year 2018.
Summer Camp 2018
Summer Camp 2018
Splash Camp
กิจกรรมค่าย Splash Camp จัดสอนโดยครูต่างชาติ โดยใช้ธีม Trolls เป็นสื่อการสอน
Recognition
Graduation ceremony for students in recognition for completing Primary 6 and Secondary 3
Chinese New Year
Chinese New Year
Kindergarten 3 parents meeting
This meeting is to give an overview of the English and English Immersions Programmes for Primary.
STEM Camp
Educational trip based on 21st Century Science Project skills for STEM Education at Mahidol University, Nakorn Prathom on February 7, 2018
indergarten 2 – 3 (Extra) : On April 21, 2018 the school hosted a conference for parents of new students. They had an opportunity to learn a more detailed explanation of our academic programs, school management and the activities we have been offering.
indergarten 2 – 3 (Extra) : On April 21, 2018 the school hosted a conference for parents of new students. They had an opportunity to learn a more detailed explanation of our academic programs, school management and the activities we have been offering.
During April 2018 we are offering swimming lessons.
During April 2018 we are offering swimming lessons.
Pre-Kindergarten and Kindergarten 1 entry students: Tutorial classes are offered during April 2018.
Pre-Kindergarten and Kindergarten 1 entry students: Tutorial classes are offered during April 2018.
Pre-Kindergarten, Kindergarten 1-3 and Primary entry students: Tutorial classes are offered during April 2018.
Pre-Kindergarten, Kindergarten 1-3 and Primary entry students: Tutorial classes are offered during April 2018.
Songkran water festival at BYIS.
Our heard all about the significant meaning behind the Songkran celebration.
Pre-Kindergarten, Kindergarten 1 - 3, Primary 1-3 (EP IP) : On March 24, 2018 the school hosted a conference for parents of new students. They had an opportunity to learn a more detailed explanation of our academic programs, school management and the acti
Pre-Kindergarten, Kindergarten 1 - 3, Primary 1-3 (EP IP) : On March 24, 2018 the school hosted a conference for parents of new students. They had an opportunity to learn a more detailed explanation of our academic programs, school management and the activities we have been offering.
Pre-Kindergarten, Kindergarten 1, Primary 1(Extra) : On March 24, 2018 the school hosted a conference for parents of new students. They had an opportunity to learn a more detailed explanation of our academic programs, school management and the activities
Pre-Kindergarten, Kindergarten 1, Primary 1(Extra) : On March 24, 2018 the school hosted a conference for parents of new students. They had an opportunity to learn a more detailed explanation of our academic programs, school management and the activities we have been offering.
New students: Tuition and other fees such as school bus services, notebooks and uniforms are due and payable.
New students: Tuition and other fees such as school bus services, notebooks and uniforms are due and payable.
On March 22-23, 2018, scout activity directors and leaders attended a seminar which they were trained to develop programs and coordinate recreational activities for their troops.
On March 22-23, 2018, scout activity directors and leaders attended a seminar which they were trained to develop programs and coordinate recreational activities for their troops.
On March 21, 2018 students from English summer camp took a field trip to the Sea Life Bangkok .
On March 21, 2018 students from English summer camp took a field trip to the Sea Life Bangkok .
On March 16, 2018 students from English summer camp took a field trip to the Thanee’s Farmhouse .
On March 16, 2018 students from English summer camp took a field trip to the Thanee’s Farmhouse .
A science camp to promote learning process was held on March 8-10, 2018 at Rangsit Science Center for Education.
A science camp to promote learning process was held on March 8-10, 2018 at Rangsit Science Center for Education.
A science camp to promote learning process was held on March 8-10, 2018 at Rangsit Science Center for Education.
A science camp to promote learning process was held on March 8-10, 2018 at Rangsit Science Center for Education.
A science camp to promote learning process was held on March 8-10, 2018 at Rangsit Science Center for Education.
A science camp to promote learning process was held on March 8-10, 2018 at Rangsit Science Center for Education.
BYIS 2nd Term Field Trip
Year1 at the Airport
The students were recently able to advance their understanding by taking a trip to Suvarnabhumi Airport
Star Wars Summer Camp 2018
"Knowledge is Power" Day 1 - Day 3 The teachers in their astounding Star Wars costumes greeted the enthusiastic campers for a day full of fun and learning activities
Kindergarten: 2018 summer camp features a variety of activities which promote focus & concentration, creativity and imagination.
Kindergarten: 2018 summer camp features a variety of activities which promote focus & concentration, creativity and imagination.
Pre-k-K.3: End of semester activity
Pre-k-K.3: End of semester activity
P.1: Reading and Writing Proficiency Test
P.1: Reading and Writing Proficiency Test
Kindergarten EP : Graduation Ceremony
Kindergarten EP : Graduation Ceremony
On February 23, 2018 BYS Rangsit will host its annual graduation ceremony and teacher appreciation event for Primary 6 and Secondary 6 at our campus.
On February 23, 2018 BYS Rangsit will host its annual graduation ceremony and teacher appreciation event for Primary 6 and Secondary 6 at our campus.
Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E) programme began on February 20, 2018.
Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E) programme began on February 20, 2018.
K.3 Extra Program: Graduation Ceremony.
K.3 Extra Program: Graduation Ceremony.
On February 19, 2018, a group of 150 students and parents from China visited our school. In addition to taking a tour around the campus, they also participated in a special event which included cultural exchange activities and performances.
On February 19, 2018, a group of 150 students and parents from China visited our school. In addition to taking a tour around the campus, they also participated in a special event which included cultural exchange activities and performances.
On February 15, 2018, kindergarten 3 students took a tour to P.1 classrooms and participated in team-building activities.
On February 15, 2018, kindergarten 3 students took a tour to P.1 classrooms and participated in team-building activities.
On February 15, 2018, student representatives from P.6 visited the Veterans General Hospital to personally give wounded soldiers gifts.
On February 15, 2018, student representatives from P.6 visited the Veterans General Hospital to personally give wounded soldiers gifts.
On February 13-14, 2018, kindergarteners attended Dharma Talks at Wat Panyanantaram, Klong 6.
On February 13-14, 2018, kindergarteners attended Dharma Talks at Wat Panyanantaram, Klong 6.
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
The school was assigned as a center for O-NET Examinations where primary 6 students took the tests on February 3, 2018.
The school was assigned as a center for O-NET Examinations where primary 6 students took the tests on February 3, 2018.
On February 2, 2018 secondary 4-6 students handed out donations to a representative of Wat Prabat Nampu in Lopburi province. Those items will be given to their patients.
On February 2, 2018 secondary 4-6 students handed out donations to a representative of Wat Prabat Nampu in Lopburi province. Those items will be given to their patients.
On February 1, 2018 our students had a dental checkup which included teeth, gums mouth exam and fluoride vanish. The event was organized by Patrangsit Hospital.
On February 1, 2018 our students had a dental checkup which included teeth, gums mouth exam and fluoride vanish. The event was organized by Patrangsit Hospital.
Kindergarten : Presentation of the “Shining Star” Award.
Kindergarten : Presentation of the “Shining Star” Award.
We celebrate Health and Fitness Day to remind the children to exercise and stay healthy. A healthy body leads to a healthy mind.
We celebrate Health and Fitness Day to remind the children to exercise and stay healthy. A healthy body leads to a healthy mind.
Kindergarten IP : Graduation Ceremony
Kindergarten IP : Graduation Ceremony
Disney characters
Disney characters
Fire Safety activity for Kindergarten
Today the kindergarten students met local fire fighters. They learned about fire safety, as well as extinguishing fires. The fire fighters showed students how to use their special hose when fighting a fire. After their demonstration students were invited to spray the hose themselves. What a wonderful day!
Field trip for P.2 at the Sirindhorn International Environmental Park
Our P.1 students went to Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center for field trip.
Field trip for P.1 (Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center)
Our P.1 students went to Sirinart Rajini Ecosystem Learning Center for field trip.
My Community
This month children in kindergarten will be learning about “My Community”. In the BYS community our little doctor is Sophia, we see her when we are unwell. Meet little chef Minnie, she puts tasty and healthy meals on our plates. Selma is our little fire fighter who puts out fires. Danny is our pilot, and flies us to different places. Marcus is an astronaut, he explores outer space. See them when you need help, they are always happy and ready to serve you.
"I loved you yesterday I love you still I always have I always will" We celebrate Valentine’s Day so that children can share happiness and love to each other. A happy loving environment leaves no space for unhappiness.. HAPPY VALENTINE’S DAY!!
็Chinese New Year
Chinese New Year
งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย
งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย
students participated in a school yard
On January 18, 2018, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
’Beaconville of Wonders’ Annual Show 2017
’Beaconville of Wonders’ Annual Show 2017
2018 National Teacher’s Day Celebration
BYS Ladprao hosted 2018 National Teacher’s Day. The event started with school representative delivered a message from the prime minister and minister of education. Student representative gave teachers flowers and they all sang teacher appreciation song.
Pajama Picnic Party
The Kindergarten Department of Ladprao Campus hosted a Pajama Picnic party on 24th November, 2017. What an Awesome day for everybody!
BYIS Annual Check-up 2018
BYIS Annual Check-up 2018
BYIS Sports Day 2018
Once again Blue team, Orange team and Pink team went head-to-head in our BYIS Sports Day!
Annual Show 2017
Merry Christmas and Happy New Year.
Merry Christmas and Happy New Year.
Scout Beaver
Scout Camp for kindergarten 2-3
Extra Science
The S2 Extra Science class dissected a frog with Teacher Donna today. They are learning about the skeletal and muscular system of a frog.
Father’s Day Celebration
Father’s Day celebration to pay respect to the late King Rama 9 on Monday, December 4, 2017
Run for charity
Some of our teachers and students went to show our support for Toon on his run for charity.
4c
Secondary 2 learnt about dissection of a pig’s heart in their Science class with Teacher Argen.
Scout Camp for Secondary 1-3
Our Secondary 1-3 students went to Wing 5 Airbase (Ao Manao) at Prachuapkhirikhan for scout camp.
BYIS Open House!
You are welcome to our Open House!
Sports Day (Pratom – Matayom)
Sports Day (Pratom – Matayom)
BYIS Fire drill
We invited the local firefighting service to our school to demonstrate a wide range of fire safety techniques and skills.
What is Christmas? Chistmas time is the most joyful time of the year. Children believe that Santa and his elves work hard during the year to make their toys. Santa will distribute all the gifts on Christmas Eve. Chistmas is all about spreading love and
What is Christmas? Chistmas time is the most joyful time of the year. Children believe that Santa and his elves work hard during the year to make their toys. Santa will distribute all the gifts on Christmas Eve. Chistmas is all about spreading love and happiness. We give our loved ones presents and decorate our environment with Christmas decorations, green, gold, silver and red. We decorate Christmas trees and play joyful music. During this time of the year, families try to spend time toge
BYIS International day!
BYIS International Day was packed full of amazing performances.
"21st Century Green Classroom"
BYIS second field trip of Term 1
Our second field trip of Term 1 was to Grandpa’s Eco Farm
Ladprao hosted Primary 1–5 Scout Camp
On November 16, 2017 Beaconhouse Yamsaard School, Ladprao hosted Primary 1–5 Scout Camp.
BYIS career day!
A big thank you to all of the parents that volunteered to speak at Careers Day.
On Mondays before class, our students participate in morning prayers led by upper primary students. We encourage them to promote virtues, ethics and gratefulness.
On Mondays before class, our students participate in morning prayers led by upper primary students. We encourage them to promote virtues, ethics and gratefulness.
"Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless"-Mother Teresa.
"Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless"-Mother Teresa.
Dhamma Examinations
Dhamma Examinations
Primary 1 – 3 : Scout Camp
Primary 1 – 3 : Scout Camp
We celebrate this festival of light to release past transgressions, negative feelings and intentions as we make positive wishes for our future. It is also used to show love and respect for the water spirits.
We celebrate this festival of light to release past transgressions, negative feelings and intentions as we make positive wishes for our future. It is also used to show love and respect for the water spirits.
Buddhist monks
On November 9, 2017 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
Loy Krathong Day
Today we celebrated Loy Krathong. We first listened to the history of Loy Krathong and why we celebrate this festival in Thailand. Then we all danced together in a traditional Thai style. After this, our students were assisted by their parents and our teachers in creating beautiful floats. They were covered with fragrant incense sticks and vibrant flower petals. Our students then went to float their Krathongs on the water. It was a great start to our Friday.
Halloween Day
Halloween Day
Welcome back to school ! Today is first day of school term 2
Welcome back to school ! Today is first day of school term 2
Field trip on holiday camp
Field trip on holiday camp at Ban Sillapin, Hua Hin
K็indergarten Holiday Camp
Give a gift
Kindergarten Artwork Auction for Give a Gift programme On Friday, September 29, 2017
Thai National Flag Day
BYS Hua Hin exhibited students’ work about the Thai National Flag in recognition of Thai National Flag Day on September 28, 2017. Thailand is celebrating the 100th year anniversary of its tri-colored flag which was issued by King Rama VI in 1917.
Picnic Activity from K.2
Today K.2 had a Teddy Bears Picnic to coincide with our "My Toys" topic. We came outside to share same food and play games with our friends.
Alms offering ritual with Buddhist monks.
Alms offering ritual with Buddhist monks.
LOY KRATONG
Today we celebrated Loy Krathong. We first listened to the history of Loy Krathong and why we celebrate this festival in Thailand.
Pajama Picnic Party at BYS Ladprao
An invitation for a Pajama Picnic Party at BYS Ladprao. This event is exclusive for students only. We hope to see you all!
HAPPY HALLOWEEN !
HAPPY HALLOWEEN !
school term 2
Welcome back to school ! Today is first day of school term 2
BYIS Halloween
The school was full of ghosts, vampires, zombies, monsters, pirates, superheroes, and princesses.
On October 13, 2017 BYS teachers and staff held a ceremony in tribute to His Majesty the late King Buhmibol Adulyadej, marking the first year anniversary of His Majesty’s passing.
On October 13, 2017 BYS teachers and staff held a ceremony in tribute to His Majesty the late King Buhmibol Adulyadej, marking the first year anniversary of His Majesty’s passing.
Remedial reading classes were offered during the month of October 2017.
Remedial reading classes were offered during the month of October 2017.
On October 11-25, 2017 members of Chinese Language and Culture camp will take a trip to Nanjing. They will explore the town which once had been a capital city of ten dynasties in the ancient Chinese history
On October 11-25, 2017 members of Chinese Language and Culture camp will take a trip to Nanjing. They will explore the town which once had been a capital city of ten dynasties in the ancient Chinese history
On September 25-29, 2017 our students returned marigolds to their homeroom teachers of which we used to decorate our school yard.
On September 25-29, 2017 our students returned marigolds to their homeroom teachers of which we used to decorate our school yard.
Mourning Ceremony for Our King Rama 9
The teachers from BYS Ladprao participate the Mourning Ceremony for Our King Rama 9
BYIS News Letter
Term 1 Week 8
BYIS New School Building
BYIS we have some very exciting news!
Open House 2017
3 rd Intra-Campus Sports Competition.
BYIS STUDENTS’ FIELD TRIP
Early Years & Primary learning outside the school!
Kindergarten: Presentation of the Shining Star Award.
Kindergarten: Presentation of the Shining Star Award.
Happy Spring Day!
We celebrate Spring Day to rejoice as Nature resumes her loveliness, as the beauty unfolds it does so within us all. Allowing us to feel rejuvenated as we accept and welcome new beginnings.
Cub Scout Activities Schedule : September 20, 2017: Young Scientist.
Cub Scout Activities Schedule : September 20, 2017: Young Scientist.
merchandise
On September 21, 2017, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
Raise Lego Robot Activity
On September 20, 2017 BYS Ladprao in association with IRPC Public Company Limited and Raise Genius School hosted a Raise Lego Robot Activity Level 1 (P.4-6). The event featured building a Lego robot and a presentation of certificate of achievement
Arts, Occupational and Technological Activities
On September 19, 2017 our arts, occupational and technological club held an event in which children presented their work. On stage they gave performances such as singing a song, playing the keyboard and presenting their handicrafts made from recycled materials.
BYIS invited parents to come and celebrate Market Week
For the first time ever, BYIS invited parents to come and celebrate Market Week. Our students were preparing all week.
Open House p5-p6
On September 15, 2017 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.5-P.6 classes. The parents enjoyed the show.
Open House p.3-p.4
On September 14, 2017 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.3-P.4 classes. The parents enjoyed the show.
P.1: Open House
On September 13, 2017 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.2 classes. The parents enjoyed the show.
Open House p.1
On September 12, 2017 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.1 classes. The parents enjoyed the show.
K.3/3: Make a pencil case from a toilet paper tube
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 31, 2017: Ms. Nuttiya Tagoporn, Mr. Sittichai Suwanpradit, Ms. Pochamarn Tan, Ms. Sridara Tuktuean, Ms. Panisha Sathawornseelporn, Ms. Pattarin Sophonbannarak, Ms. Chomphu Panyamee showed K.3/3 how to make a pencil case from a toilet paper tube.
Kid’s Cup Football Competition
Our students participated in the Football Competition "Kid’s Cup" at Hua Hin Market village on Sep 4, 2017.
Cheerleading Competition
Congratulations to the BYS Hua Hin Cheerleaders, who placed 3rd in the Cheerleading Competition at Hua Hin Market Village.
Field trip for Kindergarten
Our Kindergarten students went to The Field Animals Dream in Cha-Am for education field trip.
Open House for K.3
On September 7, 2017 the Kindergarten Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for K.3 classes. The parents enjoyed the show.
National Science Day
National Science Day is observed annually in Thailand every 18th of August. This event celebrates the anniversary a total solar eclipse in 1868 was predicted by King Mongkut. He studied Astronomy and Mathematics which helped him develop his skills in astronomical measurements. Because of his achievements in Science, he was proclaimed as the Father of the Science in Thailand.
Mother’s day
ฺBYS Hua Hin hosted Merit-Making activity and pay respect to Her Majesty the Queen Ceremony on Mother’s Day
Pra Suthon-Manora
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 25, 2017: parents of K.2/1, 2/2, 2/3, 2/4 and 3/3 performed a short play called “Pra Suthon-Manora.”
Open House for K.2
On September 6, 2017 the Kindergarten Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for K.2 classes. The parents enjoyed the show.
K.1/3: read to K.1/3
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 23, 2017: Ms. Phatchamon Sitharachu read to the K.1/3 children.
August 2017 Presentation of the Shining Star Awards
On August 31, 2017 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
K2./1: Rainbow
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 15, 2017: Ms. Wanwisa Mungkoed (K.2/1) talked about rainbow.
P6/1: How to make sandwiches
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 31, 2017: Mrs. Kodchakorn. Chokanapitug, Mr. Theerapong. Chokanapitu (P.6/1) showed the class how to make sandwiches.
We celebrate superhero day to remind the students that they don’t need superpowers to be a hero. Being kind , compassionate and a good person is what makes a hero. A true hero isn’t measured by the size of his strength, but by the strength of
We celebrate superhero day to remind the students that they don’t need superpowers to be a hero. Being kind , compassionate and a good person is what makes a hero. A true hero isn’t measured by the size of his strength, but by the strength of his heart.
We celebrate Career Day to allow the students to explore different occupations. We hope that career day will help the students think about their future jobs. Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
We celebrate Career Day to allow the students to explore different occupations. We hope that career day will help the students think about their future jobs. Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
On August 23-25, 2017 our secondary 1-6 students participated in a Buddhist Youth Camp at Wat Panyanantaram, Pathum Thani.
On August 23-25, 2017 our secondary 1-6 students participated in a Buddhist Youth Camp at Wat Panyanantaram, Pathum Thani.
Our kindergarten school contestants participated in a project-based competition which was held on August 18, 2017 at the Science Center for Education. We would like to congratulate them for winning: First place in the topic of water transformation and sec
Our kindergarten school contestants participated in a project-based competition which was held on August 18, 2017 at the Science Center for Education. We would like to congratulate them for winning: First place in the topic of water transformation and second place in the topic of kite. Well done! They make us very proud.
Open House for Pre-K and K.1
On September 5, 2017 the Kindergarten Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for Pre-K and K.1 classes. The parents enjoyed the show.
ASEAN Day
ASEAN Day Activity
International Friendship Day
You’ve got a friend in me… On August 2nd, the Kindergarten Department celebrated International Friendship Day
Check It Out: English P.2/3
Check It Out: Science P.2/2
Check It Out: English P.2/2
Check It Out: Math P.6/2
Check It Out: Grammar P.5/2
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 คุณจุไรรัตน์ โพธิ์เกตุ คุณกันตพัฒน์ จิระเรืองกฤษฎิ์ และ คุณกรกฎ ประสงค์สุข ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแซนวิช
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 29, 2017: Ms. Jurairut Phothiket, Mr. Kanthaphat Jirareungkrizzdee, Ms. Korakoat Prasongsuk (P.4/2) showed the class how to make sandwiches.
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางอโนชา วรศักดิ์โยธิน และนางฐิติมา อินทรทัต ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอ.1/1 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ Paper art craft
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 24, 2017: Ms. Anocha Worasakyothin, Ms. Thitima Intaratut (K.1/1) showed the class how to make paper art craft.
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 คุณวรพรรณ อัศวพิชญโชติ คุณกรกฎ ประสงค์สุข คุณพลอย จัยสิน และ Mr.ChengMeng Ng ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.2/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพิซซ่า
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 25, 2017: Ms.Worrapan Asawapichayachot, Ms.Korakoat Prasongsuk, Ms.Ploy Jaiyasin, Mr.ChengMeng Ng (P.2/2) showed the class how to make pizza.
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 คุณสุภัค ภักดีโต ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป. 3/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 24, 2017: Ms. Supak Pakdeeto (P.3/2) talked about microorganism.
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คุณชณัตฐา ประกอบกิจ คุณแคทธียา ปันรัตน์ คุณโศรญา สุทธิวรา คุณศรัญญา สงวนพรรค คุณชญานิศ ใจสอาด และคุณอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอ. 2/3 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบานอฟฟี่พาย
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 23, 2017: Ms. Chanadtha Prakobkit, Ms. Katteeya Punrat, Ms. Soraya Sutthivara, Ms. Saranya Sanguanpak, Ms. Achara Jiraguchaiwong, Ms. Chayanis Jaisa-ard (K.2/3) showed the class how to make Banoffee pie.
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 น.ส.ดนิตา บุณยนิตย์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง IT-information technology
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 15, 2017: Ms. Daneeta Punyanitya (K.3/2) talked about IT (information technology).
วันที่17 สิงหาคม 2560 นางชตินทรีย์ เล็กสมบูรณ์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1/1 พร้อมด้วยวิทยากร ร.ท.กิตติธัช เอี่ยมสอาด, ร.ท.หญิงชนากานต์ สอนจ้าน ศิษย์การบิน ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 604 กองบิน 6 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องบินรบ ควบคู่กับการ
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 17, 2017: Ms Chitinsee Leksomboon (K.1/1) and her friends, Flg.Off. Kittituch Emesaard and Flg.Off. Chanakan Sonjan of 604 Squadron talked about aircraft fighter.
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.ทัพพ์ปภพ เนียมสุวรรณ นักเรียนชั้น อ.3/1ที่ได้รับรางวัล 4 เหรียญทองแดง การแข่งขันว่ายน้ำ NONTHABURI SWIMMING CUP 2017 รุ่น 6 ปี ชาย ในวันที่19-20 สิงหาคม 2560
Congratulations to Mr. Tuppapob Niemsubhun (K.3/1) for winning the following: 4 Bronzes in men’s (6 years old) at NONTHABURI SWIMMING CUP 2017 held on August 19-20, 2017. 2 Silvers and 3 Bronzes at RAMIL Municipalities of Nong Khae-Saraburi held on July 29-30, 2017.
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 น.ส. เกศวารี ตั้งรุ่งเจริญ น.ส.สุปรียา อ่าวสุคนธ์ นางปลดา สุขุมศิริชาติ นางผุสดี มิ่งกมลกุล น.ส.วิภาวี ศรีเมือง และ น.ส. ผจงพร สุรมณี ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหาร Golden mushroom wrapped i
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 22, 2017: Ms. Keswalee Thangrungjaruen, Ms. Supreeya Ausukont, Ms. Palada sukumsirichart, Ms. Phusadee Mingkamolkul, Ms. Vipavee Srimuang, Ms. Phachongporn Suramani (K.2/2) showed the class how to make golden mushroom wrapped in wonton and stir - fried noodles with mushroom.
Check It Out: Grammar P.6/2
Check It Out: English P.1/3
Check It Out: English P.5/2
Check It Out: Science P.1/2
Check It Out: English P.4/2
Check It Out: English P.6/2
Check It Out: English P.5/2
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 คุณการยณัฐ อินทรบุญสม คุณวรพรรณ อัศวพิชญโชติ คุณอัมพวัน พิทักษ์มงคล และคุณปูชิตา ลลิตนารา ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป. 5/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนของแคลอรี่ในพิซซ่า และวิธีการทำพิซซ่าเบื้องต้น
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 24, 2017: Ms. Kanyanat Intaraboonsom, Ms. Worrapan Asawapichayachot, Ms. Ampawan Phithakmongkhol, Ms.Puchita Lalitnara (P.5/2) showed the class how to make pizza.
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แยัมสอาดลาดพร้าวจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
On August 24, 2017 the school hosted a meeting for parents of Primary 1-3.
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
Our kindergarten school contestants participated in a project-based competition which was held on August 18, 2017 at the Science Center for Education. Congratulations for for being the runner up in the topic of toy car! Salute you.
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1/1 เข้ามาเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแซนวิช
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 18, 2017: Parents of P.1/1 showed the class how to make sandwiches.
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คุณพงศธร และคุณพิมพ์นราพร พู่ทองคำ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3/3 เข้ามาให้ความรู้เรื่องฟันของเรา
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 10, 2017: Mr. PongsatornPutongkum and Mrs. Pimnaraporn Putongkum (P.3/3) talked about dental health.
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 คุณพรรัฎฐา กนกกุลชัย ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1/2 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์การ์ดอธิษฐาน
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 11, 2017: Mrs. Bhornrachada Kanokkulchai (P.1/2) showed the class how to make greeting cards.
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 คุณอรอาภา อัศวโภค คุณศศิดารา วงศ์ไกร และคุณเพลินพิศ สุขเหลื่อง ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1/3 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการพับกระดาษเป็นรูปกระต่าย
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 16, 2017: Mrs. Onarbha Asawapoh, Mrs. Sasidara Wongkrai, Mrs. Pleanpich Sukruang (P.1/3) demonstrated origami rabbit folding.
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คุณสุดาพรรณ นิธิยานันท์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2/3 เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสไลม์
Big thanks to our volunteers. Your time and energy are appreciated. August 7, 2017: Mrs. Sudabhan Nitiyanun (P.2/3) showed the class how to make slime.
กองอำนวยการกลางเข้าประเมินการทำงานในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
On August 23-24, 2017 BYS Head Office conducted its annual Staff Performance Evaluation for Ladprao campus. It is our policy that we put well qualified teachers into our classrooms.
Check It Out: Grammar P.4/1
Check It Out: Science P.4/2
Check It Out: Science P.4/1
Check It Out: Grammar P.1/2
Check It Out: Science P.1/3
Check It Out: Science P.6/2
Check It Out: Science P.5/2
Check It Out: English P.5/1
Check It Out: Grammar P.2/2
Check It Out: Grammar P.2/3
Check It Out: Grammar P.4/2
Check It Out: Science P.3/3
Check It Out: Science P.3/2
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 6
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 5
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 4
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 3
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 2
English: Scope of the Final Examination Term 1 - Primary 1
Check It Out: English P.1/3
Check It Out: Math P.5/2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เข้ารับการอบรมค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ร่วมกับโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
P.5 from BYS Ladprao, BYS Rangsit jointly attended a Buddhist Youth Camp held on August 16-18, 2017 at Wat Panyanantaram, Pathum Thani province. Children learn moral values in which they can apply to their real-life situations.
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หิน-แร่
On August 18, 2017 the Primary 6 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum students saw samples of rocks and minerals. Also, they learnted about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หิน-แร่
On August 17, 2017, the Primary 4 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum, students saw samples of rocks and minerals. Also, they learned about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
ปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรม "พี่สอนน้องทดลองวิทย์" และแข่งขันเวทีคนเก่งวิทยาศาสตร์
Each year August 18 is marked as the National Science Day in Thailand. P. 6 students organized an event which featured a variety of science activities such as competitions and hands-on experiments. They gave the younger students a tour around 5 stations and at each station the children got to do experiments or play games. The stations were: 1. Color-changing in Indicator Solutions 2. Exploring Gravity 3. Paper Chromatography 4. Sky Rail 5. Optical Illusion Everybody had a good time.
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หิน-แร่
On August 11, 2017, the Primary 2 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum, students saw samples of rocks and minerals. Also, they learned about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวได้จัดนำสิ่งของจากการตักบาตร และของที่ได้จากการบริจาคนำไปมอบแก่หญิงชรา ณ บ้านพักคนชราปากเกร็ด
The school dropped off donated items received on August 11, 2017 to the Pak Kret Senior Nursing Home for Women. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติระดับชั้นประถม
On Friday August 11, 2016 the school hosted its annual Mother’s Day event in celebration of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday. We are proud to say we had a full house.
Check It Out: Science P.2/2
Check It Out: Math P.1/3
Check It Out: Math P.1/2
Check It Out: Math P.2/2
Check It Out: Math P.2/3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หิน-แร่
On August 16, 2017, the Primary 3 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum, students saw samples of rocks and minerals. Also, they learned about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
BYIS - Mother’s Day Celebration
Making their mother’s proud in return of her overflowing love.
On August 10, 2017 the Primary 1 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum students saw samples of rocks and minerals. Also, they learnted about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
On August 9, 2017 the Primary 5 students visited the Rock and Minerals Museum located at the Emerald Building, Rama 6 Road. At the museum students saw samples of rocks and minerals. Also, they learnted about historical geology, mineral resources, rocks, groundwater, fossil fuels, evolution, the geology of Thailand and applied geology.
Check It Out: Science P.5/2
Check It Out: Math P.6/2
Check It Out: Math P.4/2
Check It Out: Math P.4/1
Pre-k and Kindergarten is closed from August 9-14, 2017. During this period, high-touch items, classrooms and restrooms are thoroughly cleaned and disinfected.
Pre-k and Kindergarten is closed from August 9-14, 2017. During this period, high-touch items, classrooms and restrooms are thoroughly cleaned and disinfected.
World Mosquito Day
Beaconhouse Yamsaard Hua Hin recognised World Mosquito Day with a fun and informative assembly this morning by Teacher Isabella. Students learnt about the dangers caused by mosquitoes and how to prevent getting bitten.
Check It Out: Science P.3/3
Check It Out: Science P.3/2
Check It Out: English P.4/2
Check It Out: English P.4/1
Check It Out: English P.5/2
Check It Out: English P.6/2
Check It Out: English P.6/2
Check It Out: English P.2/3
Check It Out: English P.2/2
Check It Out: English P.1/2
Check It Out: English P.1/3
The Committee for Internal Quality Assurance to meet international education standard visited us on August 3-4, 2017 for the first cycle of inspection.
ASEAN Day celebration. The event featured an exhibition of cultural diversity of ASEAN nations.
On August 8, 2017 the school hosted an ASEAN Day celebration. The event featured an exhibition of cultural diversity of ASEAN nations.
On Wednesday-Friday we have after-school arts and crafts activities for kindergarten. Children are encouraged to develop their imagination, creativity and social skills. Also, they learn how to create things using everyday items.
On Wednesday-Friday we have after-school arts and crafts activities for kindergarten. Children are encouraged to develop their imagination, creativity and social skills. Also, they learn how to create things using everyday items.
Every year, July 29 is marked as the National Thai Language Day. In celebration of this special occasion, on July 26, 2017, Thai subject teachers hosted a variety of activities such as a singing contest of “Love at Sundown”, composed by His Majesty the la
Every year, July 29 is marked as the National Thai Language Day. In celebration of this special occasion, on July 26, 2017, Thai subject teachers hosted a variety of activities such as a singing contest of “Love at Sundown”, composed by His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej, award presentation for teachers with best Thai language skills and Thai encyclopedia quizzes.
Activity celebrating the anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s birthday
Activity celebrating the anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s birthday
On Friday, August 4, 2017 Public Health Center 51 Wat Paitan provided vaccinations and booster shots for our primary 1-6 students. P.1 received DT (diphtheria, tetanus) and OPV (oral poliovirus vaccine). P.5 received HPV (for girls only). P.6 received DT (diphtheria, tetanus).
Thai Nation Language Day
BYS Hua Hin hosted the Thai Nation Language Day. We have booths for quiz games and Thai traditional dessert such as Thong-yib, Thong-yod, Foithong.
Activity celebrating the anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s birthday
Student Etiquette Contest 2017
BYS Hua Hin students participated in student etiquette and manners contest. was held during July 17-18, 2017. Students were encouraged to practice proper etiquette and manners for all occasions and also learn about the beauty of our Thai culture.
Arts & Crafts Exhibit 2017 in Honour
On July 26, 2017, the Kindergarten Department of Ladprao Campus hosted an Arts & Crafts Exhibit 2017 in Honour of His Majesty the King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.
National Thai Language Day
On July 26, 2017 the school hosted a variety of activities in a celebration of National Thai Language Day.
July 2017 School Yard Sale
On July 26, 2017, students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandise to sell or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily lives, for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
Kindergarten : Presentation of the "Shining Star" Award
On July 31, 2017 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Celebrating the anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s birthday
Activity celebrating the anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn’s birthday
BYIS- PREPARATION COURSE
We have been very busy at BYIS!
K.1 students took a field trip
On July 18, 2017 K.1 students took a field trip to Royal Thai Air Force Museum.
K.2 students took a field trip
On July 19, 2017 K.2 students took a field trip to Royal Thai Air Force Museum.
K.3 students took a field trip
On July 20, 2017 K.3 students took a field trip to Royal Thai Air Force Museum.
Career Day
At BYS Ladprao, we prepare and groom the future leaders of Thailand. We dream BIG!!!
BYIS-English Camp
The theme for week 2 of English camp was “Tutti Fruitti”. The children learnt about different types of fruit
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2/3
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2/2
Grammar: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4/1
Check It Out: English P.2/1
Check It Out: English P.5/1
Check It Out: English P.3/1
Check It Out: English P.1/1
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 6/2
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 5/2
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4/2
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4/1
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 3/3
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 3/2
Health: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2/3
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4/2
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4/1
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 6/2
Health : Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2/2
Communicable Disease Prevention and Control
Communicable Disease Prevention and Control
The annual health checkup was held on July 6-7, 2017. Students had physical exams which checked their weight, height, vision, lungs and heart.
The annual health checkup was held on July 6-7, 2017. Students had physical exams which checked their weight, height, vision, lungs and heart.
On Friday July 7, 2017, the school hosted its July Alms Offering Ritual in a celebration of Asanha Puja and Buddhist Lent Day. Parents, students and school staff took part in the event and gave donations such as Pansa candles, light bulbs, a set of monk’s
On Friday July 7, 2017, the school hosted its July Alms Offering Ritual in a celebration of Asanha Puja and Buddhist Lent Day. Parents, students and school staff took part in the event and gave donations such as Pansa candles, light bulbs, a set of monk’s robes (for the rainy season), dried food, over the counter medication and money.
Kindergarten students have bicycle riding activity which give them benefits such as developing strength, balance, and overall fitness.
Kindergarten students have bicycle riding activity which give them benefits such as developing strength, balance, and overall fitness.
Cub Scout Activities Schedule : July 5, 2017: Young Adventurer
Cub Scout Activities Schedule : July 5, 2017: Young Adventurer
Student Etiquette Contest 2017 A Student Etiquette Contest was held during the period of July 3-31, 2017. Students were encouraged to practice proper etiquette for all occasions and also learn about the beauty of our Thai culture.
Student Etiquette Contest 2017 A Student Etiquette Contest was held during the period of July 3-31, 2017. Students were encouraged to practice proper etiquette for all occasions and also learn about the beauty of our Thai culture.
Kindergarten: Presentation of the Shining Star Award
Kindergarten: Presentation of the Shining Star Award
Anniversary of foundation of Scouting in Thailand activity
Anniversary of foundation of Scouting in Thailand activity
On June 27, 2017 our students attended a demonstration of self-defense techniques performed by teacher Myne. With his self-defense skills, he showed children tactics which could be used in real situations.
On June 27, 2017 our students attended a demonstration of self-defense techniques performed by teacher Myne. With his self-defense skills, he showed children tactics which could be used in real situations.
On June 26, 2017 we had government representatives and education officers from the Ministry of Education from Nepal together with AIT staff visit our school. They were here to observe the school’s strategies and educational activities.
On June 26, 2017 we had government representatives and education officers from the Ministry of Education from Nepal together with AIT staff visit our school. They were here to observe the school’s strategies and educational activities.
The school hosted a celebration of Sunthorn Phu Day on Monday, June 26, 2017.
The school hosted a celebration of Sunthorn Phu Day on Monday, June 26, 2017.
The Primary 1 Immersion Programme students observed the progress of their Green Bean Plant’s life cycle.The seeds were planted on the 23/06/2017.Each student observed the roots of the plant absorbing water and nutrients from the soil as well as a se
The Primary 1 Immersion Programme students observed the progress of their Green Bean Plant’s life cycle.The seeds were planted on the 23/06/2017.Each student observed the roots of the plant absorbing water and nutrients from the soil as well as a seedling sprouting above the soil.Understanding that their plants need sunlight,air and water to grow and change!
We are celebrating yoga day, it means to join and unite, it symbolizes the union of the body and consciousness.
We are celebrating yoga day, it means to join and unite, it symbolizes the union of the body and consciousness.
Today was our Wai Kru Ceremony for Kindergarten students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Today was our Wai Kru Ceremony for Kindergarten students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Today was our Wai Kru Ceremony for Kindergarten students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Today was our Wai Kru Ceremony for Kindergarten students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
On June 19, 2017 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Panyanantaram. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
On June 19, 2017 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Panyanantaram. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
Grammar: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 6/2
Grammar: Midterm Test on Tuesday 25th July 2017.
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 3/2
English: Midterm Test on Monday 24th July 2017.
Check It Out: English P.1/2
Unit test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: English P.1/3
Unit test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: Science P.1/3
Unit test on Friday 14th July 2017.
Check It Out: Math P.3/3
Unit test on Friday 14th July 2017.
Check It Out: Math P.3/2
Unit Test on Friday 14th July 2017.
Check It Out: Science P.3/3
Unit test on Friday 14th July 2017.
Check It Out: Science P.3/2
Unit test on Friday 14th July 2017.
Check It Out: English P.3/2
Unit test on Wednesday 12th July 2017.
Check It Out: Grammar P.4/1
Unit Test on Friday 14th July 2017.
Grammar: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1/2
Grammar: Midterm Test on Tuesday 25th July 2017.
Grammar: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1/3
Grammar: Midterm Test on Tuesday 25th July 2017.
English: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1/2
English: Midterm Test on Monday 24th July 2017.
Grammar: Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1/3
Grammar: Midterm Test on Tuesday 25th July 2017.
Check It Out: Math P.4/1
Unit Test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: Math P.4/2
Unit Test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: Math P.5/2
Unit Test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: Math P.6/2
Unit Test on Monday 17th July 2017.
Check It Out: Science P.1/3
Unit Test on Friday 14th July 2017.
cope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1
Check It Out: Math P.1/2
Check It Out: Science P.1/2
Check It Out: Science P.6/2
Check It Out: Science P.5/2
Check It Out: Science P.5/2
Check It Out: Science P.4/1
Check It Out: Math P.2/2
Check It Out: Math P.2/3
Check It Out: Science P.2/3
Check It Out: Grammar P.4/2
BYIS-English Camp W1
The first week of English Camp was an exciting and busy week.
Check It Out: Grammar P.5/2
Check It Out: Grammar P.6/2
Check It Out: Grammar P.6/2
Check It Out: Grammar P.5/2
Check It Out: Grammar P.3/3
Check It Out: Grammar P.3/2
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4/2
Check It Out: Grammar P.4/2
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2/3
Check It Out: English P.2/3
Check It Out: Grammar P.2/3
Check It Out: Science P.4/2
Kindergarten & Prathom : Candle Festival Parade at samiennaree
On Thursday July 6, 2017 BYS, Ladprao hosted Asahna Bucha and Buddhist Lent Day celebration together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
crazy hair day
Bad hair day? Not in BYS Ladprao. We turn it to the coolest and craziest hair day ever!
Tryouts for BYS Intra-Campus Sports Competition
Our Kindergarten students participated the tryouts for BYS Intra-Campus Sports Competition conducted by T.Joreen Plaza. Let us cheer for our team!
Opened our 2nd Nursery class
Our family is growing at BYS Ladprao Kindergarten. Today we opened our 2nd Nursery class with a blast! Our new students enjoyed their first day at school. Welcome students and parents at BYS Ladprao!
Check It Out: Science P.2/2
Check It Out: Grammar P.2/2
Check It Out: Grammar P.1/2
Check It Out: Grammar P.2/2
Influenza Vaccine Service 2017
BYS Hua Hin invited Bangkok Hospital Hua Hin to provide influenza vaccinations to our students on June 30, 2017
Check It Out: Grammar P.1/3
Check It Out: English P.3/1
Check It Out: English P.2/1
Check It Out: English P.1/1
Check It Out: Science P.5/2
Anniversary of foundation of Scouting in Thailand activity
On June 28, 2017 BYS Ladprao celebrated the anniversary of the Foundation of Scouting in Thailand. The event featured a parade presented by Scouts in all grades and the Students made a Renewal Promise.
the anniversary of the Foundation of Scouting in Thailand
BYS Hua Hin celebrated the anniversary of the Foundation of Scouting in Thailand. The event featured a parade presented by Scouts in all grades and the Students made a Renewal Promise
Kindergarten : Presentation of the "Shining Star" Award
On June 28, 2017 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Check It Out: Science P.6/2
Check It Out: Science P.4/2
Check It Out: English P.1/2
Check It Out: English P.1/3
Soonthornphu Exhibition
The school hosted a celebration of Sunthorn Phu Day on Monday, June 26, 2017. The event featured a variety of fun activities such as an exhibition of his masterpiece Phara Abhai Mani and a quiz. P.6/1 students took part in a play called “Phara Abhai Mani and the Sea Witch.”
Sunthonphu’s Day
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin integrated activities about Sunthronphu’s Day on June 26, 2017
Blood Donation Training
In recognition of World Blood Donor Day on the 14th of June. BYS Hua Hin invited the Red Cross Hua Hin to give a talk on the importance of donating blood to S1-S5. There will be a blood donation station set up on Thursday 29 June from 9 am - 12 am for parents and teachers. We hope to see you there
Check It Out: Science P.3/3
Check It Out: English P.3/1
Check It Out: English P.2/1
Check It Out: Math P.2/2
Check It Out: Math P.1/3
Student Council Election 2017
The election for Student Council President was held on June 21, 2017.
Check It Out: Math P.1/2
International Yoga Day 2017
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin Provides embodied learning experiences that are fun and exciting. Students enjoyed learning basic yoga moves and poses.
Check It Out: Math P.2/3
Check It Out: Math P.5/2
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 2
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 3
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 4
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 5
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 6
Scope of the Midterm Examination Term 1 - Primary 1
Wai Kru Ceremony
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin will have the Wai Khru ceremony on Thursday, June 8, 2017. All students are asked to bring flowers, incense and a candle to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Students Health Check 2017
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin in cooperation with Hua Hin Red Cross will be conducting a health check-up program at 09.00 in the morning on the second floor of the admin building. The check-up will focus on students’ general hygiene, vision (far/near) sightedness and dental health, as scheduled.
Check It Out: Math P.6/2
Morning prayers
On Thursday before class, our students participate in morning prayers led by primary students. We encourage them to promote virtues, ethics and gratefulness.
Annual health check up for students
BYS Ladprao in association with patRangsit Hospital held a health checkup for all students on June 15, 2017. It is our policy to make sure that our students are healthy and developing well.
Children’s day
Children’s day is celebrated to promote international togetherness, awareness among children worldwide and improving children’s welfare.
Climbing wall activity
Climbing wall activity is provided for kindergarten-primary students. It helps develop muscular strength and agility.
Almsgiving ceremony
On June 19, 2017 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Panyanantaram. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
Check It Out: Science P.1/2
Check It Out: Science P.1/2
Check It Out: Science P.1/3
Check It Out: Science P.1/3
Wai Kru Ceremony for Primary-secondary students
Today was our Wai Kru Ceremony for Primary-secondary students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
P.5-6 students are teaching P.1 students
Students in p.1 practice reading with p.3,5,6 in the library every morning.
Miss Muchithiya Roddee (P.5/2) participated in a Bhikkhuni ordination which was held between March 31 and April 25, 2017 at the Sathien Dhammasathan.
Wai Kru Ceremony for Primary
Today was our Wai Kru Ceremony for Primary students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Wai Kru Ceremony for Kindergarten
Today was our Wai Kru Ceremony for Kindergarten students. All students gave flowers to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Freshmen Welcoming Ceremony
Beaconhouse Yamsaard Lardprao organized Freshmen Welcoming Ceremony during lunch time.
Check It Out: English P.3/3
Check It Out: English P.5/2
Check It Out: English P.6/1
Check It Out: English P.6/2
Check It Out: English P.3/2
Check It Out: English P.3/3
Check It Out: Science P.2/2
Check It Out: Science P.2/3
Check It Out: English P.2/2
Check It Out: English P.2/3
Check It Out: English P.4/1
Check It Out: English P.4/2
Check It Out: science P.5/2
Check It Out: English P.4/1
International Children’s Day
On June 5, 2017, the BYS Ladprao Campus celebrated the International Children’s Day with the theme "Dream Big Little One." The students dressed up as their dream occupation. They had a fantastic time at our FunFair stations! What an awesome day at our campus!
BYIS English Camp July 3 - 14, 2017
BYIS would like to inform you about our exciting English Camp from the 3rd - 14th of July, 2017. This is a great opportunity for your child to experience learning in a fun and international school setting. Week one’s theme is "Cowboys & Cowgirls" and in the second week we have the theme of "Tutti Frutti".
Thai Culture Preservation Activities
The school hosted June Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
Our Activities at the Police Hospital
The school dropped off donated items received on June 1, 2017 to the Police Hospital. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
Signing ceremony for MOU
Signing ceremony for the Memorandum of Understanding between Beaconhouse Yamsaard School and Trine University, USA was held on May 31, 2017
P.5-6 students are teaching P.2-3 students
Our p.5-6 students; extra program are teaching p.2-3 students to read in the library. Our reading practice class is meant to help improve our p.2-3 ’s reading ability. We will practice them every day from 07:30-08:00 am.
Almsgiving ceremony
On June 1, 2017 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
Math STEM activity of P.6/2
Math STEM activity of English Program P6/2: Paper Tower Challenge
Takes part in making doc mai chan
Beaconhouse Yamsaard Ladprao School in association with the PTT Public Co., Ltd. takes part in making doc mai chan to be distributed to the public. These sandalwood flowers will be placed at the site of the royal cremation ceremony of His Majesty the late King Bhumibol Adudyadej. We would like to invite everyone in our community to join in this activity which is held Monday-Friday at 7.30am-9.00am and 2.30pm-4.30pm.
meeting for parents of P.4-6
On June 1, 2017 the school hosted a meeting for parents of Primary 4-6.
Daily Health Inspections
Daily Health Inspections As communicable diseases have spread in several areas, prior to entering the classroom, we will take students’ body temperature and have them use hand sanitizer. Also, we make sure that hand disinfectant is kept in each classroom.
BYIS annual show 2016 - 2017!
We all had a fantastic day at the BYIS annual show 2016 - 2017! This was a great way for everyone from the students, families, teachers and staff to come together to celebrate and enjoy an amazing show.
Check It Out: Math P.6/2
Meeting for parents of Primary 1-3
On May 25, 2017 the school hosted a meeting for parents of Primary 1-3.
Check It Out: Math P.5/2
Novice Monks Cultivate Dharma Wisdom
The True Group visited the school to talk to the students about Thailand’s first Dharma reality TV program, Novice Monks Cultivate Dharma Wisdom.
EY-Field trip
Early Years field trip to Funarium. The children loved exploring and playing in this amazing environment. A well deserved day out for them together with their teachers.
Primary-Field Trip
All the students in Primary had a brilliant day out at Bounce!!! Even after a fun day jumping around they still had lots of energy. A very well deserved day out together after all their hard work. Well done!
BYIS - Community Service 2017
A huge thank you to all the teachers and staff today who volunteered this Saturday to teach and create some fun activities for the children of BAAN SANG SAN DEK in Rangsit, Klong 3.
Meeting for parents of kindergarten 3
On May 19, 2017 the school hosted a meeting for parents of kindergarten 3. It was a great opportunity to deepen the working relationship between the school and parents and to encourage parental involvement. Their suggestions will be useful in our curriculum planning.
Meeting for parents of kindergarten 1
On May 18, 2017 the school hosted a meeting for parents of kindergarten 1. It was a great opportunity to deepen the working relationship between the school and parents and to encourage parental involvement. Their suggestions will be useful in our curriculum planning.
Buffet lunches
Our P.4-6 students have buffet lunches at school where they practice proper table manners.
Primary: Parent Teacher Conference
Primary: Parent Teacher Conference
Kindergarten: Parent Teacher Conference
Kindergarten: Parent Teacher Conference
Meeting for parents of kindergarten 2/2 and 2/4
On May 16, 2017 the school hosted a meeting for parents of kindergarten 2/2 and 2/4. It was a great opportunity to deepen the working relationship between the school and parents and to encourage parental involvement. Their suggestions will be useful in our curriculum planning.
Meeting for parents of kindergarten 2/1 and 2/3
On May 15, 2017 the school hosted a meeting for parents of kindergarten 2/1 and 2/3. It was a great opportunity to deepen the working relationship between the school and parents and to encourage parental involvement. Their suggestions will be useful in our curriculum planning.
Their first day of school
Pre-Kindergarten, K.1 and P.1: Had their first day of school on May 9, 2017.
Workshop pertaining to exam checking software
On May 2, 2017 our teachers and staff participated in a workshop pertaining to exam checking software.
The school’s buses were inspected
The school’s buses were inspected on May 4, 2017.
Teachers and staff participated in an orientation
On May 3, 2017 our teachers and staff participated in an orientation and a scholarship presentation for children of teachers and staff.
Teamwork skills and how to become better teacher advisors
Our teachers and staff participated in a workshop pertaining to teamwork skills and how to become better teacher advisors. The event was held on May 1, 2017 at the Center for Teacher Development, Chandrakasem Rajabhat University.
conference for parents of new students
Pre-K.-K.3 (new students only): On April 28, 2017 the school hosted a conference for parents of new students. They had an opportunity to learn a more detailed explanation of our academic programs, school management and the activities we have been offering.
Field trip to SEA LIFE Bangkok Ocean World
On April 28, 2017 P.1 students took a field trip to SEA LIFE Bangkok Ocean World.
Academic Camp
Academic Camp: P.2-6 students participated in an academic camp held during April 3-28, 2017. They were prepared for a successful transition to their next grade.
Pre-K-K.3 (new students only) Parent-Teacher Conference
Pre-K-K.3 (new students only): 2017 academic year Parent-Teacher Conference on April 28, 2017 at 3.00 PM-4.00 PM
P.1 students displayed their work
On April 27, 2017 our P.1 students displayed their work which they did in “Oh Pineapple and Coco Coconut.” Here they learned about things around them such as about coastal plants.
P.1: Tutorial classes
The camp was held on April 3-April 28, 2017. Children benefited from support during the transition to new surroundings, first grade academics, new friends and new teachers. They had lots of fun while taking part in this wonderful camp.
Pre-Kand K1 entry students: Tutorial classes
Pre-Kindergarten and Kindergarten 1 entry students: Tutorial classes are offered during April 2017.
Congratulations to Mr. Chindanai Pornsing (P.6/1) for winning third place at the Thailand Creative Figure Skating. The event was held on April 7, 2017 at the Imperial World Samrong.
On April 19-21, 2017 our school was assigned as a center to train Pathum Thani private school teachers with upper secondary level STEM Education through satellite (ETV/DLTV).
On April 7, 2017 we had visitors from Chariyatham Suksa School-Songkhla who observed our curriculum management systems.
We are offering child care services for kindergarten students during the April 2017 term break.
The school hosted an Advanced Unit Leader Training Course for scout directors of cub scouts, scouts and senior scouts.
Songkran Festival
On April 19, 2017 our teachers and students celebrated the Songkran Festival.
Pre-kindergarten-kindergarten1-prathom 1 (new students only): On March 25, 2017 the school hosted a conference for parents of new students. They had an opportunity to learn a more detailed explanation of our academic programs, school management and the ac
During March-April 2017 we are offering swimming lessons.
We offer academic skills tutorial course for prathom students.
On March 24, 2017 our school hosted a workshop pertaining to Integrated Inquiry- Based Learning and STEM. This was a part of the professional development for our executives, teachers and staff.
Our school has been assigned as a center for training private school teachers with STEM Education through satellite (ETV/DLTV). And to get prepared for the task, our teacher representatives attended an orientation hosted by the Institute for the Promotion
We are offering child care services for kindergarten students during the March 2017 term break.
We are offering child care services for kindergarten students during the March 2017 term break.
On March 17-19, 2017 our mathayom students participated in a science and STEM camp at Mahidol University, Nakhon Pathom.
On Tuesday February 21, 2017, the executive staff and teachers from Beaconhouse Yamsaard School Group hosted a merit making ceremony in remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej at the Dusit Maha Prasat Throne Hall.
On February 22,2017, our P.4-6 students partipated in an alms offering ceremony at the pandin Dhamma Pandin Tong Foundation,Ayutthaya.
On March 13-14, 2017, our P.4-6 students will participate in a science and environment workshop at Nongnooch Garden Pattaya, Chonburi.
Pre-K&K1: Tutorial classes
Pre-Kindergarten and Kindergarten 1 entry students: Tutorial classes are offered during April 2017.
Newsletter for parents and families
Beaconhouse Yamsaard School Ladprao Newsletter for parents and families.
During March-April 2017 we will be renovating landscape around gate 2 and the back parking lot area.
On March 10-13 our executives, teachers and staff took a field trip to Trang province. On this occasion they also visited Pornsirikul School.
On February 24, 2017 the school hosted a graduation ceremony for K.3 Extra Programme students.
On March 1, 2017 the school hosted a graduation ceremony for K.3 English Programme students.
Teacher Wannibha Nok-kaew invited Ms.Rapatra-korn Watcharakrit’s (P.4/3) parents for an interview at 87.75 radio station. They talked about how they taught Pancake (Rapatra-korn’s nickname) life skills. Pancake is such a positive role model for other chil
Teacher Wannibha Nok-kaew invited Ms.Rapatra-korn Watcharakrit’s (P.4/3) parents for an interview at 87.75 radio station. They talked about how they taught Pancake (Rapatra-korn’s nickname) life skills. Pancake is such a positive role model for other children.
On March 6, 2017, our P.4-6 students participated in Math Camp at Cholapruek Resort, Nakhonnayok.
Workshop pertaining to Integrated Inquiry- Based Learning and STEM
On March 28, 2017 our school hosted a workshop pertaining to Integrated Inquiry- Based Learning and STEM. This was a part of the professional development for our executives, teachers and staff.
Conference for parents of new students
Primary 1- Primary 6 (new students only): On March 25, 2017 the school hosted a conference for parents of new students. They had an opportunity to learn a more detailed explanation of our academic programs, school management and the activities we have been offering.
Tuition and other fees are due and payable
Tuition and other fees such as school bus services, notebooks and uniforms are due and payable.
Seminar on the topic of 21st Century Education
On March 20 and March 24, 2017 our school hosted a seminar on the topic of 21st Century Education in which assistant professor Mantana Meksophawannagul, Ph.D. and Jucrawooth Attanawanich, Ph.D. were our keynote speakers.
Primary Summer Camp
Primary Summer Camp March 13-17, 2017 Theme: Amazing Jobs The students were divided into three teams: Team Engineers, Team Athletes and Team Doctors. The students had a great time learning different kind of jobs for the whole week.
Primary Summer Camp: Field trip at Kidzania
Primary Summer Camp March 13 to 17, 2017 Theme: Amazing Jobs The students were divided into three teams: Team Engineers, Team Athletes and Team Doctors. The students had a great time learning different kind of jobs for the whole week. They also experienced real life jobs during their field trip at Kidzania.
B-Genius Institute offers academic skills tutorial course for prathom students.
.
กำหนดการโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2560
กำหนดการโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2560
P.3-4 Reading and Writing Proficiency Tests
On February 24, 2017 our P.3-4 had reading and writing proficiency tests which were conducted under the supervision of teachers from Pirayanavin School and Anwarulislam School.
P.1-2 Reading and Writing Proficiency Tests
On February 23, 2017 our P.1-2 had reading and writing proficiency tests which were conducted under the supervision of teachers from Pirayanavin School and Anwarulislam School.
2017 Red Rose Award
On February 28, 2017 the school hosted a presentation of the “Red Rose Award”. It is one of our activities which is held each year in order to encourage self-responsibility development.
Scholarship by China language institute
Scout Camp for P.4-M3
Field trip for P3-6
Kid’s Market
Football competition at BYIS Pattanakarn campus
Our BYS Ladprao P. 1 students participated in the football competition at BYIS Pattanakarn campus. 7 teams from different schools came to compete. It was a fun day filled with energy and excitement. Good job to our P. 1 players!
ASSUMPTION THONBURI JUNIOR CHAMPIONSHIP
Congratulations to Mr.Pathara-Bavorn Harirak Charlie (K.2/3) for winning a gold medal at ASSUMPTION THONBURI JUNIOR CHAMPIONSHIP (7 years old) in the category of flat serves within 2 minutes. The event was held on February 25, 2017.
Graduation Ceremony
On February 23, 2017, BYS Ladprao hosted its annual graduation ceremony and teacher appreciation event for the 25th class of Primary 6 students.
February 2017 Presentation of the Shining Star Awards
On February 24, 2017 the school hosted a presentation of the “Shining Star Award” for kindergarten students. It is one of our activities which is held each month in order to encourage social and emotional development.
Graduation ceremony
Graduation ceremony practice for Kindergarten students in extra programme
Dhamma day camp
On February 22, 2017 Kindergarten 3/1-3 students will take part in a Dhamma day camp at Wat Panya Nantaram.
Raise Lego Robot Activity Level 1-2
On February 22, 2017 BYS Ladprao in association with IRPC Public Company Limited and Raise Genius School hosted a Raise Lego Robot Activity Level 1&2 (P.4-6). The event featured building a Lego robot and a presentation of certificate of achievement.
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
คณะผู้บริหาร และคุณครู โรงเรียนในเครือบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
Graduation ceremony
On February 20, 2017, the school will host its annual graduation ceremony and teacher appreciation event for P.6, M.3 and M.6 at our campus.
Evaluation
BYS Head Office conducted its annual Staff Performance Evaluation for Rangsit campus. It is our policy that we put well qualified teachers into our classrooms.
Bhornsirikul School-Trang who will visit our school
We would like to welcome teachers and staff from Bhornsirikul School-Trang who will visit our school on February 17, 2017.
D.A.R.E
Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E) programme began on January 17, 2560
Beaver Scout activity
Field trip for P1-2
Sport’s Day 2016
K3 students experienced the life of a P1 through games.
On February 17th, 2017, the Primary 1 Mini English Program of Ladprao Campus hosted a play date with K3 students. The K3 students got to play variety of games with the P1 students. They all had fun!
Valentines day
On Febraury 14th, the Kindergarten Department of Ladprao Campus, celebrated Valentines day with lovely presentations from our selected students. Our foreign teachers also taught them how to say "I love you" in three languages. Happy Valentines day everyone! Spread the love!
Pramary 1 Fun Fair
On February 10, 2017, P1 parents, K3 parents and K3 students enjoyed the show our P1 students presented. They shared what they have learned, their adventures and the fun of being a P1 student of BYS Ladprao.
Final Test Schedule Term 2/2016 Kindergarten 1 - 3
Final Test Schedule Term 2/2016 Kindergarten 1 - 3
World Cancer Day
World Cancer Day is an international day marked on February 4 to raise awareness of cancer.
Makha Bucha.
On February, 2017 BYS Rangist hosted an almsgiving ceremony to mark the day of Makha Bucha. We would like to extend our thanks to students, parents and community members for their participation.
Dental care day
On February 10, 2017 Beaconhouse Yamsaard School, Ladprao hosted Dental care day .
Makha Bucha BYS Ladprao
On February 10, 2017 BYS Ladprao hosted an almsgiving ceremony to mark the day of Makha Bucha. We would like to extend our thanks to students, parents and community members for their participation.
Kite play activity
Kite play activity for primary 2 at BYS rangsit
Math-science genius
On February 3, 2017, the school will host a conference for P.2 parents whose child was accepted to math-science genius programme.
2/2016 Staff Performance Evaluation
On February 7-8, 2017 BYS Head Office conducted its annual Staff Performance Evaluation for Ladprao campus. It is our policy that we put well qualified teachers into our classrooms.
Final Test Schedule Term 2/2016
Final Test Schedule Term 2/2016
Scout activity
Scout activity at Beaconhouse Yamsard School, Rangsit operations process base.
Rangsit hosted Dental care day
On January 26-27, 2017 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Dental care day .
Anuban Nakhon Ratchasima School visit our rangsit campus.
On 1 February 2017 30 Teachers from Anuban Nakhon Ratchasima School visit our rangsit campus.
Military students join the military training
Our 3 year Beaconhouse Yamsard School, Rangsit for Military students join the military training at Kanchanuburi 28 January – 1 February 2017
Educational Guidance
On 27 January 2017 Beaconhouse Yamsard School, Rangsit held Educational Guidance for Secondary school
Field Trip
On January 28, 2017 our secondary 2 from Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Field Trip at National Geological Museum.
Paidi Institute
On 27 January 2017 Paidi Institute hosted seminar for teacher and parents at Beaconhouse Yamsard School, Rangsit
Military students join the military training
Our 2nd year Beaconhouse Yamsard School, Rangsit for Military students join the military training at Kanchanuburi
Focus Group
On 23-25 January 2017 Beaconhouse Yamsard School, Rangsit held Focus Group.
GOLF
On 24 January Beaconhouse Yamsard School, Rangsit our P.6 students play golf at Thanya Golf club.
Annual Show
Annual Show
Blood donation.
On January 22, 2017 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Blood donation.
Teacher ’s Day
On January 12, 2017 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Teacher ’s Day
Sports Day Kindergarten.
On January 13, 2017 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Sports Day Kindergarten.
Field Trip
On January 7, 2017 our secondary 4 from Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Field Trip at Bhumirak Dhamachart Center Nakhonnayok.
School Tour
At Beaconhouse Yamsaard School Rangsit on January 5,2017 . Our secondary 1 and primary 6 students hosted activities together. They’re all having fun.
Meeting
On January 10,2017 Beaconhouse Yamsaard School Rangsit hosted Parents meeting for Beaconhouse International Student Convention 2017
Japanese writing
Secondary students from BYS Rangsit join Japanese writing contest at 22nd December 2016
Scout Camp Day
Primary 4 - 5 students of Beaconhouse Yamsaard School Rangsit hosted the Scout Camp Day.
3-6 Years old child developmen
Paidi Institute hosted activities "3-6 Years old child development" for our kindergarten students in 20-22 December 2016
Scout Camp Day
Primary 6 students of Beaconhouse Yamsaard School Rangsit hosted the Scout Camp Day at Rimkhobfa Resort, Samutprakan.
Sports Day
On December 28, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Sports Day .
Coffee Morning
The Kindergarten Department of Rangsit Campus held its first Coffee Morning Sessions with K3 Immersion and Extra Parents from December,27 to help build a stronger relationship with parents.
Family Fun Day
On December 27, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Family Fun Day.
BYS Ladprao Christmas Day Activities
BYS Ladprao Christmas Day Activities
Coffee Morning Sessions
The Kindergarten Department of Ladprao Campus held its first Coffee Morning Sessions with K3 Immersion and Extra Parents from December 13th to 15th to help build a stronger relationship with parents. The event was successful and parents are looking forward to more coffee morning sessions in the future.
ทำความสะอาด (Big Cleaning)
ในช่วงปิดเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล1 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 คุณครูและคุณครูต่างชาติ ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบการ อุปกรณ์ของใช้ (Big Cleaning)
Father’s day 2016
The Kindergarten Department, Ladprao campus celebrated Father’s day in full blast! Each level gave its own presentations and activities in which parents successfully participated. The purpose of the activity was to honour the fathers for their unwavering love for their children.
BYS Intra-Campus Sports and Academic Competition
BYS Intra-Campus Sports and Academic Competition is not about win or lose but it’s all about students having a good time
His Majesty King Rama VI Day
A Royal Tribute and Celebration Ceremony of His Majesty King Rama VI Day
Food Safety and Sanitation Inspection
On November 21, 2016 our school got an inspection from the Health Department 51 officers (Wat Pai Tan). The purpose was to make sure we complied with Bangkok City food safety and sanitation codes. Every year our school has received a seal of approval from the Department of Health for providing healthy and safe meals.
P.6 : Scout Camp
On November 18-19, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Ladprao hosted Primary 6 Scout Camp.
P.1 - 5 : Scout Camp
On November 17, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Ladprao hosted Primary 1–5 Scout Camp.
Our Activities at the Police Hospital
The school dropped off donated items received on November 3, 2016 to the Police Hospital. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
Adventurous Activities for Beaver Scouts
On November 10, 2016 BYS Ladprao hosted a day camp for Kindergarten 3 Beaver Scouts. These activities were intended to have students experience in group working as well as patience, compassion and responsibility. Meanwhile they were motivated to learn about our world through these below senses: - Sight - Touch - Taste - Smell And guidelines on: - Water safety - Health and Hygiene
November 2016 Alms Giving Ceremony
On Thursday November 3, 2016 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
K3 : National Father’s Day Activities
n December 20, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted K3 : National Father’s Day Activities
K2 : National Father’s Day Activities
On December 21, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted K2 : National Father’s Day Activities
Pre- K - K.1 : National Father’s Day Activities
On December 22, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Pre- K - K.1 : National Father’s Day Activities.
Tennis 10s
Students from BYS Rangsit attended tennis competition
P.5 – M.6 : Father’s Day Activity
On December1 , 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted P.5 – M.6: Father’s Day Activity.
P.3 - 4: Father’s Day Activity
On November 30, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted P.3-4: Father’s Day Activity.
Yard Sale
On November 28 - December 2, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Yard Sale.
P.1-2: Father’s Day Activity
On November 29, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted P.1-2: Father’s Day Activity.
ประกาศหยุดเรียนตอ.-อ.1
ตามที่ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก โรคเฮอร์แปงไจนา และไข้หวัดในโรงเรียนหลายแห่ง ดังท่านผู้ปกครองได้ทราบข่าวจากสื่อต่างๆ และจากการแจ้งมาตรการเฝ้าระวังของทางโรงเรียนไปแล้วนั้น ขณะนี้ทางโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสาดลาดพร้าว พบนักเรียนป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก โรคเฮอร์แปงไจนา และไข้หวัด ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองให้นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 1 หยุดเรียนในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยมาเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 6
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 6
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 5
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 5
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 4
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 4
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 3
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 3
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 2
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 2
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 1
Scope of the Midterm Examination Second Term Primary 1
คำชี้แจงเรื่องไวรัส
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ออกคำเตือนแก่โรงเรียนให้ดูแลสุขภาพนักเรียนที่อาจป่วยเนื่องจากไวรัส
Check It Out P.6/3
Check It Out P.6/3
Check It Out P.6/4
Check It Out P.6/4
Check It Out P.4/2
Check It Out P.4/2
Check It Out P.4/1
Check It Out P.4/1
Check It Out P.1/2
Check It Out P.1/2
Result of the Art and Craft Competition No.66
Field trip for Secondary 1-4
the Secondary students will be having an educational trip. This activity aims to direct students to learn from real-life experiences and for them to link the facts they have learned in the classroom to their daily activities at “King Rama 2” Historical Park, Ampawa, Samutsongkram
Mourning ceremony and Rama 9 symbol formation tribute
Hua Hin Municipal in association with Government and other Private Organizations have invited you to participate in forming a human Rama 9 symbol and to unite with over 10,000 peoples in Hua Hin for a mourning ceremony for His Majesty the King Bhumibol Adulyadej
Fire drill
BYS Hua Hin Hosted a fire drill for the 2nd term on Nov 18, 2016.
Basketball Clinic
P.1 – 3 : Scout Camp
On November 17, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Primary 1–3 Scout Camp
Tennis 10s
Tennis 10s
Tennis 10
Tennis 10
Taekwondo
Taekwondo
Check It Out P.5/2
Check It Out P.5/2
Check It Out P.6/2
Check It Out P.6/2
Check It Out P.1/3
Check It Out P.1/3
Taekwondo
Taekwondo
Check It Out P.2/1
Check It Out P.2/1
Check It Out P.1/1
Check It Out P.1/1
Check It Out P.3/1
Check It Out P.3/1
Check It Out P.3/2
Check It Out P.3/2
Check It Out P.2/3
Check It Out P.2/3
Check It Out P.2/2
Check It Out P.2/2
2016 Loy Krathong Festival
On Monday November 14, 2016 BYS Ladprao hosted its annual Loy Kratong Activity. The event featured display boards of Loy Krathong history. Children were dressed in Thai style garment. They floated their krathongs on the school pond.
October Camp
The Beaconhouse Yamsaard School Ladprao Campus conducted its October Camp which started on October 3-7, 2016. With its theme "Tutti Fruitti", the camp featured fruity fun activities showcasing fruit festival like tropical fruits, berries and citrus. The highlight of the event was the field trip at FUNARIUM where the campers experienced real-life baking activities.
Mad Science-Robotic Camp
On October 3, 2016 the Mad Science Group hosted a robotic camp for P.1-6 students. Children were introduced to fundamental robotics. They had a lot of fun.
Remedial Reading Class (Thai)
On October 3-7, 2016 the school organized 2016-1st semester remedial reading class (Thai) for primary students. The students were divided into 4 groups: P.1, P.2, P.3&4 and P.5&6. There were 35 participants in total.
Petch Yod Mongkut English Competition 11th
Kindergarten: Homework during school break
Kindergarten: Homework during school break
Congratulations
Congratulations to MR.CHINDANAI PORNSING (P.6/1) from Beaconhouse Yamsard School rangsit campus for winning 1st place in Petch Yod Mongkut English Competition.
Application form and academic competition criteria for kindergarten level
Application form and academic competition criteria for kindergarten level
ASMO
Students for Beaconhouse Yamsard School, Rangsit join Math and science competition at ASMO
Tennis 10s
On 11 September, Congratulations to Mr.Teeratchai Luenkeaw (P.2/2) from Beaconhouse Yamsard School, Rangsit for winning second place in tennis competition at thammasart university
Tennis 10s
On 3-4 September, Congratulations to Mr. Dhanunai Rhukesorn (P.5/3) from Beaconhouse Yamsard School, Rangsit for winning 2nd place in Bangkok University Junior Cup 2016
Tennis 10s
On 24-25 September, Congratulations to MR.Pranbidorn Buain (P.4/1) from Beaconhouse Yamsard School, Rangsit for winning 1st place in tennis competition at lampang.
Congratulations
On 18 September, Congratulations to MR.CHINDANAI PORNSING (P.6/1) from Beaconhouse Yamsard School
GOLF
On 25 September 2016 Congratulations to Mr.PAPARWIN KHONGMELAPH (P.3/2) from Beaconhouse Yamsard School, Rangsit for 2nd place in ISF junior Golf Championship 2016
Tennis 10s
On 24-25 September, Congratulations to Mr. Danthai talong (P.2/7) from Beaconhouse Yamsard School, Rangsit for winning 2 nd place in 100 plus tennis competition.
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
BYS Head Office conducted its annual Staff Performance Evaluation
On September 21-23, 2016 BYS Head Office conducted its annual Staff Performance Evaluation for rangsit campus.
September 2016 School Yard Sale
On Thursday September 22, 2016 students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandises to sale or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily life for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
Raise Lego Robot Activity
On September 21, 2016 BYS Ladprao in association with IRPC Public Company Limited and Raise Genius School hosted a Raise Lego Robot Activity Level 1 (P.4-6). The event featured building a Lego robot and a presentation of certificate of achievement.
2016 Art Awards.
On September 20, 2016 winners of the paintbrush drawing were awarded by the True Corporation PLC representatives. The contest was hosted earlier on Friday September 9, 2016 by our arts, occupational and technological club.
2016 Staff Performance Evaluation
On Tuesday September 20, 2016 BYS Head Office conducted its annual Staff Performance Evaluation for Ladprao campus. It is our policy that we put well qualified teachers into our classrooms.
Orientation for Prospective P.1 Students
On Monday September 19, 2016 our school hosted an orientation for prospective P.1 students for the year 2017. Parents had an opportunity to learn about our school’s management policy, curricula and other academic related activities and they had a chance to meet our international P.1 teachers. We are proud to say we had a full house.
A Round Of Golf
The Golf Academy lead our P.5-6 BYS Rangsit students to a round of golf at Tanyatanee Golf course .
Project Presentation
On September 13-15, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Primary 1-6 project presentation.
Open House for P.5 and P.6
On September 14, 2016 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.5 and P.6 classes. The parents enjoyed the show.
Workshop in KL, Malaysia
Campus administrators went for a 2 day workshop in KL, Malaysia. They visited the 3 leading Beaconhouse Schools and discussed ways to work together on some exciting new projects.
Open House P.2 and P.4
On September 13, 2016 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.2 and P.4 classes. The parents enjoyed the show.
Open House 2016
BYS Hua Hin hosted its annual Open House event on September 9, 2016. The purpose of the event is to showcase students’ academic projects. All parents and guardians are invited to come and participate.
My Mother My Teacher
Open House P.1 and P.3
On September 12, 2016 the Primary Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for P.1 and P.3 classes. The parents enjoyed the show.
Orientation for P.1 Entry Prospective Students
Orientation for Prospective P.1 Students We are offering an orientation for prospective P.1 students for the year 2017. This will be held on Monday September 19, 2016 at 3 PM at BYS Ladprao Campus, Vibhavadi-Rangsit Road Soi 20, Bangkok. Parents will have an opportunity to learn about our school’s management policy, curricula and other academic related activities and they will have a chance to meet our international P.1 teachers. For more information please contact us at 02-277-5405, 02-690-0
2016-1st Satit Bangna Swimming Championship
Congratulations to our swimming team for winning the following: 35 Gold Medals 32 Silver Medals 19 Bronze Medals 3 individual Trophies for total performance at the championship First runner up in the total medal count per team The event took place on September 10-11, 2016 at Satit Bangna School.
Secondary art exhibition
On September 8, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Secondary art exhibition .
OPEN HOUSE
On September 5-8, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit hosted Open House.
Open House K.2 and K.3
On September 9, 2016 the Kindergarten Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for K.2 and K.3 classes. The parents enjoyed the show.
Arts, Occupational and Technological Activities
On September 9, 2016 our arts, occupational and technological club held an event in which children presented their work. On stage they gave performances such as singing a song, playing the keyboard and presenting their handicrafts made from recycled materials.
Open House for Pre-K and K.1
On September 8, 2016 the Kindergarten Department of Ladprao Campus held its Annual Open House for Pre-K and K.1 classes. The parents enjoyed the show.
Congratulations
On 1 September 2016 Congratulations to Beaconhouse Yamsard School, Rangsit students for 1st place in sport dance for the queen at Sponsor Basketball Thailand championships 2016
FOOTBALL
On 23-30 August 2016 Congratulations to Mr.WINYAWIT TOOMKUMPUNIARAS (P.6/3) from Beaconhouse Yamsard School, Rangsit for get 1 ST place in TOYOTA INTERNATIONAL JUNIOR CUP 2016 football competition
Check It Out Primary 3
Check It Out Primary 4
Check It Out Primary 5
Check It Out Primary 6
Check It Out Primary 2
Academic Competition
On 25 August 2016 Beaconhouse Yamsard School, Rangsit send our students to compete in academic competition at Wat Phrasrimahadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University
GOLF
On 28 August 2016 Congratulations to Mr.PAPARWIN KHONGMELAPH (P.3/2) from Beaconhouse Yamsard School, Rangsit for 2nd place in ISF junior Golf Championship 2016
August 2016 Presentation of the Shining Star Awards.
Presentation of the “Shining Star Award” has been held each month in order to promote the following desired characteristics: 1. Responsibility 2. Cherishing Thai nationalism 3. Self-discipline 4. Social Skills 5. Eager to go to school 6. Avidity for learning 7. Honesty and integrity 8. Public Awareness 9. Applying principles of Sufficiency Economy Philosophy in one’s way of life 10. Dedication and commitment to work
September Thai Culture Preservation Activities.
The school hosted September Thai Culture Preservation Activities in which kindergarten students, teachers and other staff wear Thai style garment. The event also includes a variety of Thai traditional games. Children are proud of their heritage and have lots of fun.
Check It Out Primary 6/2
Check It Out Primary 2/1
Check It Out Primary 4/1
Check It Out Primary 1/1
Our Activities at the Police Hospital
The school dropped off donated items received on September 1, 2016 to the Police Hospital. We would like to express our appreciation to students, parents and community members for their very kind donations.
September 2016 Alms Giving Ceremony
On Thursday September 1, 2016 the school hosted an almsgiving ceremony together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations.
6th Recycle Fair 2016
Congratulations to our team (primary) for winning first place in the 6th Recycle Fair. They were awarded with His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti trophy. The event was held on August 27, 2016 at Funarium.
Check It Out Primary 1
Congratulations
Congratulations to MR.CHINDANAI SOONTORNPESACH(P.6/1) from BYS rangsit for winning 1st place Mathematics competition.
Congratulations
Congratulations to MR.CHINDANAI PORNSING (P.6/1) from BYS rangsit for winning 1st place in English and Mathematics competition of PAMA THAILAND 2016 .
Congratulations
Congratulations to MR.PRANBIDORN BUAIN (P.4/1) from BYS rangsit for winning
Congratulations
Congratulations to MR.DHANUNAI RHUKESORN (P.5/3) for winning 1st place in SAT JUNIOR CHAMPIONSHIP 2016.
Congratulations
Congratulations to MISS.PRAEMAPORN PANGJUN from BYS rangsit for winning 1st place in Magazine junior competition The event took place on August 20-21 2016 at Khon kaen .
Congratulations
Congratulations to MR.DANTHAITAKONG from BYS rangsit for winning
Thailand STEM Festival 2016
Teachers from BYS Rangsit visited Thailand STEM Festival 2016 at Sriboonyanon school in 24 August 2016
Congratulations
Congratulations to MISS.SUPITCHAYA WOLLALUXSAKUL (P.3/1),MISS.LAPASRADA KHUMPEEPONG (P.5/3) for being a part of 18th Asia Pacific Dance Competition 2016.
Scope of the Final Examination First term Primary 1 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 1 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 2 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 2 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 4 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 4 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 6 (Extra English Programme)
Scope of the Final Examination First term Primary 6 (Extra English Programme)
Safari world
On August 23-24, 2016 P.1 BYS Rangsit student took a day trip to Safari world
Scope of the Final Examination First term Primary 1
Scope of the Final Examination First term Primary 1
Scope of the Final Examination First term Primary 2
Scope of the Final Examination First term Primary 2
Scope of the Final Examination First term Primary 3
Scope of the Final Examination First term Primary 3
Scope of the Final Examination First term Primary 4
Scope of the Final Examination First term Primary 4
Scope of the Final Examination First term Primary 5
Scope of the Final Examination First term Primary 5
Scope of the Final Examination First term Primary 6
Scope of the Final Examination First term Primary 6
Thai National Science Day
Tuesday the 18th of August is recognized as Thai National Science Day. During morning assembly, three students from Secondary 4 presented and experiment called the ’Elephant-toothpaste’ experiment. The experiment showed an exothermic reaction using liquid soap and hydrogen peroxide. Potassium iokide was uesd as the ccatalyst for the reaction. The chemical reaction produced hot foam, which rose and flowed out of the beaker. The students really enjoyed watching this experiment and it p
Mother’s Day Activity
Beaconhouse Yamsaard School Hua-Hin hosted a Mother’s Day activity to pay respect to Her Majesty the Queen of Thailand. The purpose of this activity is to in still awareness in our students regarding their mothers’ kindness and to show gratitude and appreciation for their hardships and sacrifices.
2016 ASEAN Day Celebration
On Friday August 19, 2016 our Science and Social Studies club hosted an ASEAN Day celebration. The event featured an exhibition of cultural diversity of ASEAN nations and a variety of science activities. It was successful and fruitful. Thank you to all of the staff and participants.
Buddhist Youth Camp
On August 15-17 , 2016 BYS Rangsit hosted The Buddhist son Camp for P.5 Students at Wat Panyanantaram temple
17th PAMA Thailand 2016
Our contestants participated in the 17th English PAMA Competition held on Saturday August 20, 2016 at Central Plaza Chaengwattana. Congratulations to the following winners: Miss Charinthip Moukomla (P.4) took first place. Miss Kanyanat Sukprasert (P.6) took second place. Mr. Panyakorn Rammasoot (P.3) took honorable mention. Mr. Siriwat Ngaosri (P.5) took honorable mention. Miss Vantana Thanarattanaphan (P.6) took honorable mention. They make us very proud.
Primary 5 Buddhist Youth Camp
P.5 from BYS Ladprao, BYS Rangsit and Thewa Khlong Trong School jointly attended a Buddhist Youth Camp held on August 15-17, 2016 at Wat Panyanantaram, Pathum Thani province. Children learn moral values in which they can apply to their real-life situations.
P.1 and P.6 Vaccinations
On Friday August 5, 2016 P.1 and P.6 students received vaccinations and booster shots provided by Public Health Center 51 Wat Paitan.
P.1-6 Trip to Thai Bank Museum
On August 4-10, 2016 P.1-6 students took a day trip to the Thai Bank Museum, located at the Siam Commercial Bank Head Office.
August 2016 Science Show
Congratulations to P.4-6 students for winning first place in the primary grade level Science Show at the Faculty of Science and Technology, Rajabhat University.
A March to Promote August 7 Referendum
On Thursday August 4th, 2016, P.4-6 participated in a March for Democracy. They paraded around the neighborhood with banners encouraging voters to hit the polls on August 7th and promoting community engagement in the fight against dengue fever.
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand
On August 18-19, 2016 P.6 BYS Rangsit students took a day trip to The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand
Healthy Kids
Congratulations to MR.PIDCHAPONG KEERATIARAYAKUL (P.2/6) for winning 2nd place in Kasemrad Healthy Kids 2016. The event took place on August 19 2016
Science Show
On Aug 4-5, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit students jointly participated in Science Show at Phranakhon Rajabhat University winning 1st
Her Majesty Queen Sirikit’s birthday
On Thursday August 10, 2016 the school hosted its annual Mother’s Day event in celebration of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday. We are proud to say we had a full house.
Her Majesty Queen Sirikit’s birthday
On Thursday August 11, 2016 the school hosted its annual Mother’s Day event in celebration of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday. We are proud to say we had a full house.
Primary-Secondary Mother’s Day Event
On August 9-11, 2016 the school hosted its annual Mother’s Day event in celebration of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday.
Hua Hin campus reopen
As the situation in Hua Hin has stabilised, the school has been advised to open. The Hua Hin campus will reopen on Tuesday, August 16, 2016.
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin close
Due to the situation in Hua Hin, the School has decided to close on Monday, August 15, 2016 for safety reasons. Please check our Facebook or Line for further updates.
Asean Day.
On July 14 – August 8 , 2016 Beaconhouse Yamsarrd School, Rangsit hosted Asean Day.
Wai Kru Ceremony for Military Students
On Thursday August 4, 2016 our military students participated in a wai Kru ceremony at the 2nd Infantry Battalion, 1st Infantry Regiment, King’s Guard
Scouts Activities
On Wednesday July 27, 2016 scouts (secondary 1-6) participated in a variety of disaster drills such as flash floods, earthquakes, hostage situations and other emergencies.
Scouts Activities
On Thursday August 4, 2016 our cub scouts (P.1-P.3) participated in a fire drill and they also learned about safety rules when being approached by strangers.
Pre-kindergarten-Kindergarten 3 Mother’s Day Event
On August 2-5, 2016 the school hosted its annual Mother’s Day event in celebration of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday.
DT and MMR vaccine
Beaconhouse Yamsaard School in cooperation with Huahin Red Cross administering DT vaccine to Primary 6 and MMr vaccine to Primary 1 students on Aug 5, 2016
Thai National Language day
On Friday 23 July BYS Hua Hin hosted the activity for celebrated the Thai National Language day
Mother’s Day Performance
In honor of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday, kindergarten and primary students presented a special performance of Thai classical dance held at NBT channel.
Mother’s Day Performance
In honor of Her Majesty Queen Sirikit’s birthday, kindergarten and primary students presented a special performance of Thai classical dance held at channel 7.
Morbhasa Activities
Between July 11 and 29, 2016 the school hosted Morbhasa activities for primary students. Children were encouraged to develop their skills in reading and speaking clearly.
P.1 and P.6 Vaccinations
P.1 and P.6 students received vaccinations and booster shots provided by Chaloem-Phra-Kiat Hospital, Latsawai Sub-district.
Tennis 10s Championships 2016
Congratulations to Mr. Dantai Takong (P.2/7) on his great win in the following events: Second place in the 5th 100 Plus Lawn Tennis Competition (8 years old) held between July 9 and 11, 2016 at Chumphon Provincial Administration Organization Tennis Court, Chumphon. Third place in the 7th Krasaetennis Camp (8 years old) held between July 23 and 24, 2016 at Suan Luang Rama 9.
Tennis 10s Championships 2016
Congratulations to Mr. Krichanat Pangjun (P.4/5) for winning third place in TCM Junior Tennis Competition (10 years old) held between July 2 and 4, 2016 at Sports Authority of Thailand, Huamark.
Tennis 10s Championships 2016
Congratulations to Mr. Danunai Poukaesorn (P.5/3) for winning first place in the 7th KSTC Juniors Challenge held between July 23 and July 25, 2016 at Suan Luang Rama 9.
July 2016 School Yard Sale
On Thursday July 28, 2016 students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandises to sale or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily life for example, recycling used items and keeping track of their income and expenses.
Alms Offering Ritual on the Occasion of Asahna Bucha and Buddhist Lent Day
On Thursday July 14, 2016 BYS, Ladprao hosted Asahna Bucha and Buddhist Lent Day celebration together with 3 Buddhist monks from Wat Chonprathan Rangsarit. We would like to extend our appreciation to students, parents and community members for their participation and donations. Donated items were being sent to the Veterans General Hospital, Bangkok.
Kindergarten Department Cleaning Day
Due to several instances of Hand foot and mouth disease, the Kindergarten Department at our Rangsit and Ladprao campuses will be closed on 14th and 15th July 2016. This is to allow disinfection and cleaning of Kindergarten classrooms and equipment, in accordance with our health and safety policy.
Kindergarten 1-2 Trip to the Bangkok Aquarium
On July 12-13, 2016 K.1-2 students took a day trip to the Bangkok Aquarium, Kasetsart University. They learned about different species of fish and diverse number of aquatic plants. It’s a great learning experience as well as fun time.
2016 National Thai Language Day
On Friday July 29, 2016 the school hosted a variety of activities in a celebration of National Thai Language Day.
2016 Siam Kids Contest
Congratulations to Miss. Nutnichar Sangmanee (P.5/3) for winning first place in the category of Thai Traditional Beauty (9-14 years old) at the Siam Kids Contest held on July 3, 2016.
Kindergarten 1 Activities
On July 13, 2016 our international teachers organized a variety of activities in which students were encouraged to use English. Everybody had a good time. They participated in a variety of games and English quizzes. Everybody had a good time.
Public Speaking Competition for P.1-P.3
On Friday July 15, 2016 Teacher Montiva Siriubon, has arranged a public speaking competition for P.1-P.3 students under the topics of “Myself, My school and My family. This activity aims to encourage children to develop self-confidence as well as fluency in English. We are proud to say that all of the contestants did a great job.
July 2016 Presentation of the Shining Star Awards
Presentation of the “Shining Star Award” has been held each month in order to promote the following desired characteristics: 1. Responsibility 2. Cherishing Thai nationalism 3. Self-discipline 4. Social Skills 5. Eager to go to school 6. Avidity for learning 7. Honesty and integrity 8. Public Awareness 9. Applying principles of Sufficiency Economy Philosophy in one’s way of life 10. Dedication and commitment to work
2016 National Thai Language Day
On Friday July 29, 2016 the school hosted a variety of activities in a celebration of National Thai Language Day.
Self Assessment Report Academic year 2015
Self Assessment Report Academic year 2015
Procession for Buddhist Lent Day
July 19: Procession for Buddhist Lent Day. Students from P.4-M.4 will participate in a procession at Ponkingpetch Park.
Buddhist Lent day (Wan Kho Pansa) 2016
July, 14: 07.40 Merit Making Ceremony. Dry goods, drinking water and medicines are some items that can be offered to the three monks
Thai Courtesy School Contest
2016 National Scout Day
The school hosted a celebration of National Scout Day in July 2016. The event featured: a parade presented by scouts in all grade levels and Scouts Renewal of Promise.
2nd Fire Drill for Pre-K-Kindergarten
On July 7, 2016 pre-k and kindergarten students participated in the 2nd fire drill of this year. It is our policy to make sure that our students are well prepared so they know what to do when confronted with disasters at school or elsewhere.
July 2016 Alms Offering Ritual
Beaconhouse Yamsaard Rangsit School is hosting its July Alms Offering Ritual with 5 monks in attendance in celebration of Asanha Puja and Buddhist Lent Day.
Scope of the Midterm Examination P.2 (EP.)
Scope of the Midterm Examination P.4 (EP.)
Scope of the Midterm Examination P.5 (EP.)
Scope of the Midterm Examination P.1 (EP.)
Scope of the Midterm Examination P.3 (EP.)
Annual Health Check Up
BYS Rangsit in association with PatRangsit Hospital held a health checkup for all students. It is our policy to make sure that our students are healthy and developing well.
Scope of the Midterm Examination P.6 (EP.)
BYS HuaHin Welcomed visitors from Suphanburi
On July 4, 2016 BYS HuaHin Welcomed visitor from Suphanburi Primary Educational Service Area Office 3
Storytelling Activities.
Storytelling helps to promote children’s development. It enhances skills such as literacy, comprehension and social. Each month Kindergarten 1-3 students participate in their favorite storytelling activity. For this month their teacher told them a story about an angel who was so polite and sweet. All of them would like to copy the angel.
Anniversary of the foundation of Scouting in Thailand activity.
BYS Ladprao celebrated the National Scout Day which falls on July 1 of each year. The event featured our scouts paying a respect to King Rama VI who is remembered as the “Father of Thai Scouting”.
Pediasure @ School Tour.
On June 21, 2016 Abbott Laboratories Limited (Thailand) hosted a Pediasure @ School Tour Activity at our Ladprao campus. The event featured storytelling and games for children.
Sunthorn Phu Day
BYS Ladprao hosted an exhibition starting from June 20 until June 24, 2016 to commemorate Sunthorn Phu Day.
Government Grants for the 2016 Academic Year
Parents can sign up for their child’s Government Grants for 2016 Academic Year on June 27-July 9, 2016 at the Administration Office.
Presentation of the “Shining Star Award”
Presentation of the “Shining Star Award” has been held each month in order to promote the following desired characteristics: 1. Responsibility 2. Cherishing Thai nationalism 3. Self-discipline 4. Social Skills 5. Eager to go to school 6. Avidity for learning 7. Honesty and integrity 8. Public Awareness 9. Applying principles of Sufficiency Economy Philosophy in one’s way of life 10. Dedication and commitment to work
Sunthorn Phu Day
Beaconhouse Yamsaard School Rangsit is hosting Sunthorn Phu Day for 2559 academic year We host 6 activites such as Sunthorn Phu exhibition,Sunthorn Phu’s literature show
International Drug Abuse Day
Beaconhouse Yamsaard School Rangsit hosting an International Day Drug Abuse Day. Parade around the school to acknowledge all of our students about drug so they can know how to protect others from it.
Sunthonphu’s Day
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin has integrated activities about Sunthronphu’s Day on June 24, 2016
Hand, Foot, Mouth Disease Awareness Training
Hand, Foot, Mouth Disease Awareness Training by staff from Thai Red Cross (Hua Hin)
School Waste Management System
Mrs. Supaluck Chooudej, our School Group Head (Thai Division), received an award on behalf of our school for its successful waste management and recycling approaches. The event was hosted by the Department of Environmental Science, Thammasat University on June 24, 2016 at Convention Park, Rangsit.
Teacher’s Day
Beaconhouse Yamsaard School Rangsit is hosting its annual Wai Kru Ceremony on Thursday June 23, 2016.
2016 Dental Checkup
Dental Checkup Service for P.1-2 students was held at 9.30-11.00 AM on Wednesday June 22, 2016 at the school campus.
Wai Kru Ceremony
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin will have the Wai Khru ceremony on Thursday, June 16, 2016. All students are asked to bring flowers, incense and a candle to pay respect or to express gratitude to their teachers.
Students Health Check 2016
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin in cooperation with Hua Hin Red Cross will be conducting a health check-up program at 09.00 in the morning on the second floor of the admin building. The check-up will focus on students’ general hygiene, vision (far/near) sightedness and dental health, as scheduled.
2016 Health Checkup
BYS Ladprao in association with patRangsit Hospital held a health checkup for all students on June 14, 2016. It is our policy to make sure that our students are healthy and developing well. We will send out official reports to their parents within few weeks.
How to Plan for Emergency and Evacuation
On Friday June 10, 2016 we invited 5 officers from Suthisarn Fire Station to talk about Emergency and Evacuation Plans. Students, teachers and other staff are prepared for an emergency such as fire or earthquake. They know what to do when confronted with disasters at school or elsewhere.
Student Etiquette Contest 2016
Student Etiquette Contest has been held on June 13, 2016-July 14, 2016. Students are encouraged to participate not only to win, but also learn about beautiful of our Thai culture.
International Children’s Day 2016
Today we celebrated International Children’s Day 2016. We had welcoming remarks from The School Principal Teacher Taew and from the International Principal, Teacher Guy. The students were taught greetings in four different languages by our K.1 teachers. The Kindergarten teachers prepared four booths with fun activities and games for the children. The children had fun at Station 1, trying to knock over the cups wi
Wai Kru Ceremony and Presentation of Academic Awards.
Congratulations to the recipients of the Academic Achievement Awards.
Smoke Free Week Exhibition
World No Tobacco Day was first introduced by the World Health Organization in 1988. Later it was declared to be celebrated each year on May 31. The purpose is to have public aware of all the problems and health complications caused by the tobacco chewing or smoking.
Election for Student Council President.
Election for Student Council President.
Thai Culture Preservation Activities.
Student Affairs and Public Relations have hosted Thai Culture Preservation Activities on the first Friday of every month.
Bless for His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
On Thursday of 9th July 2016 Beaconhouse Yamsaard School Rangsit organized the ceremonies on the occasion of the 70th Throne Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Parents’ teachers and students joined the ceremonies
Student Council Election 2016
The election for Student Council President was held on June 9, 2016.
Yamsaard rangsit participated in well wishing for His Majesty the King
Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit staff and students jointly participated in signing well wishing for His Majesty the King
Offering Ritual with Buddhist Monks of this month
the 70th Throne Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
On the Auspicious Occasion of the 70th Throne Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin is hosting a Merit-Making activity with 3 monks on Thursday, June 9, 2016
Influenza Vaccine Service
Due to recent weather changes, we at the school have become even more concerned about student health. Therefore, Beaconhouse Yamsaard School Hua-Hin is working with Bangkok Hua-Hin Hospital to provide an influenza vaccination service on June 1, 2016.
Thai Culture Preservation Activities
Student Affairs and Public Relations have hosted Thai Culture Preservation Activities on the first Friday of every month.
Presentation of 2015 Academic Achievement Awards
Congratulations to the recipients of the 2015 Academic Achievement Awards.
World No Tobacco Day May 31
World No Tobacco Day was first introduced by the World Health Organization in 1988. Later it was declared to be celebrated each year on May 31. The purpose is to have public aware of all the problems and health complications caused by the tobacco chewing or smoking.
English Talk Activity
P.1-6 students are welcome to participate in English Talk activity held every day at the Center Building and the Administrative Building.
Primary 6 and Secondary 1-6 Parent-Teacher Meeting
Primary 6 and Secondary 1-6 Parent-Teacher Meeting
Merit – Making of Visakha Bucha Day
Beaconhouse Yamsaard Huahin School is hosting its first Merit-Making activity with 3 monks in attendance in celebration of Visakha Bucha Day on Thursday May 19, 2016 in the Assembly area
Wreath Laying Ceremony on King Rama VII Memorial Day
Secondary 2 students participated in a wreath laying ceremony to commemorate the death of King Rama VII. The event was hosted by Hua Hin Municipality on Monday May 30, 2016 at Hin-Lek-Fai Viewpoint.
Tennis 10s Championship of Thailand
Congratulations to Mr.Pranbidorn Bua-In (P.4/1) for winning second place in the doubles male junior (10 years old) at the Tennis 10s Championship of Thailand.
Tennis 10s Championship of Thailand
Congratulations to Miss Praemabhorn Pangchan (P.3/4) for winning first place in the doubles female junior (8 years old) at the Tennis 10s Championship of Thailand.
Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit staff and students jointly participated in signing well wishing for His Majesty the King.
On May 24, 2016 Beaconhouse Yamsaard School, Rangsit staff and students jointly participated in signing well wishing for His Majesty the King at Sala Sahathai Samakom.
Alms Offering Ritual on the Occasion of Visakha Bucha Day
BYS, Rangsit hosted May Alms Offering Ritual with 5 monks from Wat Panyanataram
Visakha Bucha Day Activities
BYS Ladprao hosted prayers ritual and meditation on the occasion of Visakha Bucha Day.
BYIS field trip May 2016
BYIS field trip May 2016
2016 Student Orientation
Orientation is an important activity in which we introduce students to our school as well as giving them the opportunity to learn about our school’s management policy, curricula and other academic related activities.
2016 Annual Health Checkup
2016 Annual Health Checkup
Primary 1 Academic Camp
Primary 1 Academic Camp held on the 1st of April – 29th of April at Beaconhouse Yamsaard School, Ladprao.
2016 Teacher Orientation and Scholarships Awarded
On May 2, 2016 Beaconhouse Yamsarrd School, Rangsit hosted a 2016 teacher orientation and a scholarship presentation. 26 merit based scholarships value in total of 78,000 Baht were awarded to children of the school staff. The event also included a presentation of pension fund for teachers who turned 60.
Announcement of 2015 Academic Year O-NET Results
Announcement of 2015 Academic Year O-NET Results
“Dhamma Studies” examination results and Certificate of Achievement are available for pickup Monday-Friday 8.00 am-4.00 pm at the Academic Office
“Dhamma Studies” examination results and Certificate of Achievement are available for pickup Monday-Friday 8.00 am-4.00 pm at the Academic Office.
Kindergarten 2-3 and Primary 2-5 Parent-Teacher Meeting
Kindergarten 2-3 and Primary 2-5 Parent-Teacher Meeting
Congratulations to the 2015 academic year-prathom 6 students.
We would like to congratulate our prathom 6 students who were admitted to mathayom 1 in reputable schools.
Song Kran Festival 2016
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
Summer Camp 2016
March Primary Field trip to Bangkok Planetarium!
March Nursery Field Trip!
Basic Technology Skills Training for Management Personnel
The Committee for Coordination and Promotion of Private Education, Pathumthani province, hosted a basic technology skills training for management personnel at BYS Rangsit. This training is a part of the project in teachers continuing professional development.
Annual Parent Conference
On March 19, 2016 BYS Rangsit hosted it annual parent conference. Parents were updated of our educational management concept and programs including academic activities.
School announcement of tuition & fees and 15-year free education guidelines
School announcement of tuition & fees and 15-year free education guidelines
Recognition Party
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มอสาดหัวหินจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนป.6 และ ม.3 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559
Parents Orientation for academic year 2016
Kindergarten Party 2015.
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนอนุบาลก่อนปิดภาคเรียน และทำการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล3 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559
How to check 2015 O-NET Result Online.
How to check 2015 O-NET Result Online. 1. Prathom 6 results are available on Monday March 28, 2016. Mathayom 3 results are available on Tuesday March 29, 2016. 2. Visit official website of the National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) URL Link --> http://result.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx It takes you to O-NET test results page. 3.1 Type 2015 academic year. 3.2 Type your current grade l
Prayer and Meditation
Teachers and staff at BYS Rangsit participated in prayers and meditation to honor their Royal Majesties the King and Queen.
Graduation Ceremony and Teacher Appreciation Event
Graduation Ceremony and Teacher Appreciation Event for Prathom 6 students.
STEM Education
STEM Education
Learning Chinese Through Fun Activities
Learning Chinese Through Fun Activities
Mad Science Activities
Mad Science Activities
Learning Activities by the Institute of the Promotion of Teaching Science and Technology
Learning Activities by the Institute of the Promotion of Teaching Science and Technology
Music Activities
Music Activities
Scout Activities
Scout Activities
Sports Activities
Sports Activities
Sports and Physical Activities
Sports and Physical Activities
Botanical Garden
Visiting the Botanical Garden is a fun and educational activity. It aims at connecting children with the natural world.
Computer Class
Computer Class
Hua Hin Private Education Day No.5
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin and the Association of Private Schools in Hua Hin organized the Hua Hin Private Education Day No.5 in front of Phonkhingpetch Park.The activity aims to present the efficiency of the 12 private schools in Hua Hin. In light of this matter.
Firefighters
BYS Huahin have the Training about Occupation activities. The topic is "Professional Firefighters" for Kindergarten students.
Field trip for Primary 4-6
Primary 4-6 students have an educational trip at “Pra-na-korn-khi-ri” Historical Park, Petchburi. This activity aims to direct students to learn from real-life experiences and for them to link the facts they have learned in the classroom to their daily activities
Nursery and K1 students learning fast.
Fire safety training to keep us all safe and aware here at BYIS!
Happy Leap Year! A fantastic February at BYIS for all the levels!
Miniature Volcano experiment in Year 3!
Graduation Ceremony and Teacher Appreciation Event
Graduation Ceremony and Teacher Appreciation Event for Prathom 6, Mathayom 3 and Mathayom 6 Students
Here is the acivity that we held today.....
It was K. 2/1 Extra English Program Recognition Day today which was held at Beaconhouse Yamsaard School Ladprao on February 24, 2016 under the supervision of Teacher Reina and Teacher Melanie. It is an activity where the students were given special awards for their accomplishments throughout the academic year 2015 - 2016. Each student received a Portfolio of their works and ribbons for different classroom awards. In this event we welcomed the presence of the school principal Ms. Tarinee Tamvo
Scout Camp Activity for Primary 5 – Secondary 3
As a component of Thailand’s Ministry of Education Curriculum for Primary to Secondary students, we will be having a Scout Camp Activity at Fort Thanarat, Pranburi The purpose of this activity is to help and support the students to be good citizens in the community and to work with others efficiently.
Scout Day Camp Activity for Kindergarten 2 - 3
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin will be having a Scout Day Camp Activity for Kindergarten 2 and at Hua Hin Beach This is an outdoor, non-formal educational activity, where students are taught to be good members of the community. This also aims to develop students’ self-reliance, leadership and camaraderie
February 2016 Presentation of the Shining Star Award
Shining Star Award encourages good behavior in children.
Teacher Appreciation Day
The Teacher Appreciation Day hosted by the Association of Private Educational Administrators Pathum Thani on Saturday February 20, 2016 at the Pathum Thani Vocational Education College.
A Round of Golf at the Rangsit Sports Club
The Golf Academy which gives classes to our students hosted a round of golf.
Chinese Language Activities
Performance from the Students in the Extra English Plus Chinese Program
Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E Thailand)
The National Command Centre for Combating Drugs has implemented the roadmap against drugs as per the government’s police on the war against drugs.
Admission Scholarship Result 2016
Dental Check-up and Fluoride Treatment
BYS Ladprao in association with Dental Clinic of patRangsit Hospital offered dental services to all students. The optional services included check-up of teeth, gum, other oral diseases and fluoride treatments. They also received their full dental reports.
BYS Ladprao students participated in the Center for Children’s Social Protection’s studies of critical thinking skills in related to social mindedness in Thai students.
The Center for Children’s Social Protection Studies (CSPS) of Dhurakij Pundit University in association with the Office of the Basic Education Commission and the Office of the Private Education Commission have selected public and private schools for the CSPS’s studies of critical thinking skills in related to social mindedness in Thai students.
2016 Academic Competition (school districts level) hosted by the Office of the Basic Education Commission
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (โอลิมปิกวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยความร่วมมือของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 31 มกราคม 2559 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพ
February 2016 Alms Offering Ritual
The Alms Offering Ritual instills moral values, compassion and Thai culture awareness in our students.
Kindergarten 3 Parent Conference
On February 9, 2016 BYS Ransit hosted a Kindergarten 3 parent conference pertaining to a guide for the transition to the 1st. grade.
Robot Galaxy Kids visit BYIS :)
Chinese New Year at BYIS 2016!
2016 Academic Exhibition at BCC Hall, Central Plaza Ladprao.
On February 10-11, 2016 BYS Ladprao represented Beaconhouse Yamsaard School Group at the 2016 Academic Exhibition at BCC Hall, Central Plaza Ladprao.
Chinese Lion Dance
On February 11, 2016 the Plearn English Language Centre hosted a lion dance at the BYS Rangsit during the Chinese New Year.
2016 Chinese New Year Celebration
The P.2/4 Extra Plus Chinese program students performed a song-and-dance in celebration of the 2016 Chinese New Year.
2016 Chinese New Year Celebration
The Kunming Chinese Language and Culture school (Bangkok Division) performed a show in celebration of the 2016 Chinese New Year at BYS Rangsit.
2016 Chinese New Year Celebration
On February 8, 2016 BYS Ladprao hosted a 2016 Chinese New Year Celebration.
Chinese New Year 2016
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหินจึงมีการแต่งกายและจัดกิจกรรมกลุ่มภาษาจีนขึ้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ได้ชนะเลิศการประกวด Chinese Kids Contest 2016 ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ได้แก่ ด.ช ราฟาเอล เฮเรล่า พอร์ส ชั้น ป.1/1
Little Olympics BYIS!
Tennis 10s Championship
Contestant from BYS Rangsit participated in the 2016 KRASEA TENNIS CAMP JUNIOR CHALLENGE.
Tennis 10s Championship
Contestant from BYS Rangsit participated in the 2015 Toyota Master and the 1st KSTC 2016.
Kindergarten Sports Day
Kindergarten Sports Day
Tennis 10s Championship
Contestant from BYS Rangsit participated in the 2016 KRASEA TENNIS CAMP JUNIOR CHALLENGE.
January 2016 Blood Drive
Pathum Thani Red Cross in association with Pathum Thani Hospital hosted a blood drive at BYS Rangsit campus. There were 180 donors including the management team, teachers, school staff, parents, police/military officers and local community members.
Dental Check-up and Fluoride Varnish Application
Dental check-up and fluoride varnish application services were offered to all students on January 27-28, 2016.
2016 Army Reserve Force Student Field Training Course
Second year Army Reserve Force students attended 2016 field Training course on January 21-23, 2016 at the Army Reserve Force Camp, Kaw Chon Kai, Kanchanaburi Province.
Academic Skills Competition at Surasakmontree School
Academic Skills Competition at Surasakmontree School
Field trip for Kindergarten
we take the Kindergarten 1-3 students to see a movie called “Khun Thong-Dang” at Major Cineplex in Market Village. This activity is on Wednesday, January 27, 2016. This activity aims to direct students to learn from real-life experiences and for them to link the facts they have learned in the classroom to their daily activities.
Academic Skills Competition at 2016 Dipangkornwittayapat (Mattayomwathatasankaset) Open House
Contestants from BYS Rangsit participated in the Academic Skills Competition at 2016 Dipangkornwittayapat (Mattayomwathatasankaset) Open House
Field trip for Primary and Secondary
Primary and Secondary students have an educational trip. This activity aims to direct students to learn from real-life experiences and for them to link the facts they have learned in the classroom to their daily activities.
2016 Admission Scholarship Announcement
BYS Ladprao announced a second list of students who were granted for 2016 Admission Scholarship.
A TV show filmed at BYS Rangsit
บริษัท หกหนุมาน จำกัด ขอใช้สถานที่โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต บันทึกเทปละครโทรทัศน์ซีรี่ย์ชุด เจ้าเวหา เรื่อง “ฝั่งน้ำจรดฝั่งฟ้า”
BYS Rangsit P. 6 students donated handmade scarves.
Handmade scarves donated by P.6 students will be distributed through the Chaipattana Foundation to Police Border Patrol Learning Center at Ko Pra, Mae Hong Son.
Year 2 learning and discovering science through experiments!
January pictures of the students here at BYIS learning fast!
Science Geniuses Competition at the Dipangkornwittayapat 2016 Open House
Our contestants from science class have participated in the Science Geniuses Competition at Dipangkornwittayapat school (Mattayomwathatasankaset)- 2016 Open House
ฺBYS Sports Day 2015
Academic Competition on the topic of ASEAN Community
Academic Competition on the topic of ASEAN Community at Rittiyawannalai school.
2015 Academic Year O-NET Committee Meeting
BYS Ladprao, as one of the assigned O-NET administrator held a meeting with the OPEC committee for the upcoming 2015 O-NET Testing.
Nursery students learning and having fun through sensory play and creativity!
BYIS join the Beaconhouse International Student Convention at the Rangsit campus.
A great day joining in the celebrations and seeing students from some of our Beaconhouse family visit and compete together.
2016 Beaconhouse International Student Convention
2016 Beaconhouse International Student Convention on January 20-21, 2016.
2015 Natonal Teacher’s Day
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติประจำปี 2558 กับชมรมครูหัวหิน อำเภอหัวหิน โดยมีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง จากนั้นคุณครูจากโรงเรียนบีคอนเฮาส์เข้ารับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ได้แก่ 1.ครูนภาภรณ์ คำพึ่งพร 2.ครูกฤติยา สัตยวงศ์ 3.ครูสุมาลี แตงเขียว 4.ครูจรัสพร ศิริธร 5.ครูรุ่งนภา ทิมอุบล
2016 National Teacher’s Day Celebration
On January 15, 2016 BYS Ransit has hosted an alms giving with 5 monks from Wat Panyanantaram in order to celebrate National Teacher’s Day. The ceremony began with Mrs. Duangchai Trakulchang, the school license holder, asking the monks to bless the school and the people there. The ritual was followed by a tribute to all teachers.
Year 2 & Year 3 Learning at BYIS!
Students in K1 experimenting in Science class!
Kidergarten Field Trip
On January 12, 2016 Kindergarten 1-3 had a class field trip to the city traffic simulation at Rot Fai Park, Chatuchak. Students had fun as well as learning about road users discipline and safety awareness.
Prathom Field Trip
On January 13, 2016 Prathom 1-6 students had a class field trip to Major Cineplex, Ratchayothin where they saw the animated movie" Khun Thongdaeng the Inspirations". It was based on a book by His Majesty the King in which Khun Thongdaeng’s honesty and courage was the main theme. They all had fun.
2016 National Teacher’s Day Celebration
BYS Ladprao hosted 2016 National Teacher’s Day. The event started with school representative delivered a message from the prime minister and minister of education. Student representative gave teachers flowers and they all sang teacher appreciation song.
January so far at BYIS!
Happy Children’s Day!!!
A fun filled morning for the children here at BYIS. Even the rainy morning could not dampen our spirits.
International Day at BYIS!
The Annual Show 2015 (Hua Hin)
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin will be having our Annual Show on Wednesday the 23st of December 2015 at the Beach Garden Hotel Cha-am (Saun Buak Haad), Petchaburi.
2015 Annual Sports Day
Our 2015 annual sports day was held on December 25, 2015.
2015 BYS Rangsit Sports Day
2015 BYS Rangsit Sports Day
2016 Admission Scholarship Announcement
BYS Ladprao announced recipients of our 2016 Admission Scholarship which has been granted to students with academic excellence.
Cultural Affairs Youth Workshop
Cultural Affairs Youth Workshop
A visit from OPEC
Office of the Private Education Commission representatives visited our Math-Wizz class.
2016 Admission Scholarship Announcement
BYS Rangsit announced a list of students who are granted for 2016 Admission Scholarship.
School Yard Sale
Students participated in a school yard sale where they brought new or used merchandises to sale or exchange with friends. They are encouraged to develop their skills in trading and critical thinking as well as learning about service mindedness and responsibility. Also they are motivated to apply sufficiency economy to their daily life for example, recycling used items and keeping tract of their income and expenses.
65th Regional Arts and Crafts Contest
Our contestants from Arts and Crafts class had participated in the 65th.Regional Arts and Crafts Contest at Wat Chaiyo school and Wat Silkantaram school.
A tribute to the late His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand.
A tribute to the late His Holiness Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand.
BYS Rangsit 2015 Annual Show
2015 BYS Rangsit Annual Show was held on Saturday December 12, 2015 at BG Hall, Bangkok Glass Public Company Limited. The purpose was to show off the school and students’ progress.
2015 Beaconhouse Yamsaard Ladprao School Annual Show
On Thursday December 10, 2015 BYS Ladprao hosted its 2015 Annual Musical Show featuring "Snow White" at Pruksachartprasongchai Hall, National Defence College of Thailand.
ICT Workshop Evaluation by OPEC
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi,under the authorization of the OPEC, conducted an evaluation of 50 qualified private school teachers who have attended ICT workshop.
Happy Father’s Day at BYIS school!
A great morning here at BYIS celebrating Father’s Day!
His Majesty the King’s Birthday Celebration
Beaconhouse Yamsaard School Hua Hin would like to inform you that we will have a merit making for three monks during the Fathers’ Day celebration to pay respect to His Majesty the King of Thailand on Friday, December 4, 2015 at 07.40 – 09.20 in the school’s assembly area. This activity aims to promote unity within the community and to show gratitude and appreciation to our beloved fathers. Monday, December 7 and Thursday, December 10 are a public holidays (Father’s Day and Constitution Day.)
His Majesty King Bhumibol Adulyadej 88th.Birthday Celebration
BYS Rangist hosted a variety of activities on the occasion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 88th.Birthday and national father’s day.
Pra Maha Vajiravudh Commemoration
On Wednesday November 25, 2015 our school hosted Pra Maha Vajiravudh Commemoration to honor his passing on November 26, 1925
December 2015 Alms Offering Ritual
Alms offering is one of the school activities which instill in children compassion and appreciation of Thai culture.
Winners of the Academic Skills and Innovation Competition Announcement
Contestants from BYS Rangsit science class had participated in the 2015 Private School Academic Skills and Innovation Competition
Sanam Luang National Dhamma Studies Examination
The Office of Student Affairs has implemented a teaching of Dhamma as a part of social studies program. The purpose of this subject is to have students learn Buddhist principles and incorporate them into their daily life.
Loy Krathong Festival
BYS Rangsit has hosted a Loi Krathong which is one of Thailand’s biggest annual festivals and also a celebration of Thai culture.
Loy Krathong Festival part 2!
Loy Krathong festivities part 1!
Our first ever Loy Krathong festival here at BYIS school. It was such a great morning with teachers, children and parents all involved for this special date in the Thai calendar!
การแข่งขันว่ายน้ำ I LOVE DAD
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ I LOVE DAD ณ สโมสร-สระว่ายน้ำบ้านผาสุก ซอยพัฒนาการ 65 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ในรายการว่ายผลัดมีการแข่งขันว่ายผลัดพ่อลูก โดยในส่วนของโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน ได้มีคุณพ่อเข้าร่วมการแข่งขันกับลูกด้วย
2015 Academic Skills and Innovations Competition for Pathum Thani Private School
2015 Academic Skills and Innovations Competition for Pathum Thani Private School at Rabiab Wittaya School.
1st School Fire Drill of 2015- 2nd Semester
On November 27, 2015 all students participated in the 1st fire drill of the 2015- 2nd semester. Fire drills are intended to ensure that students understand and can follow an evacuation procedure when confronted with a fire at school or elsewhere.
Food Safety and Hygiene Inspection
The Bureau of Public Health, city of Bangkok in association with Environmental and Health Safety Agency, Chatuchak District Office had appointed their representatives to conduct together with officers from Public Health Center 51, Wat Pai Tan, an inspection of school’s food facility on November 26, 2016 between 9.00 AM-12.00 PM. .
Influenza (Flu) Preventive Measures from Public Health Center 51
As flu outbreak has begun in several areas, on November 26, 2016, from 11 AM-12 PM we had invited officers from Public Health Center 51 Wat Pai Tan to our school. They showed prathom 4-6 students how to avoid flu virus.
Skill-Based Contest for Kindergarten Students
ประกาศผลการแข่งขันทักษะ ระดับปฐมวัย
Loykrathong Activity
Beaconhouse Yamsaard Hua Hin School have Loy Krathong activities on November 25, 2015 at 09.00 – 11.00. These activities aim to promote, and instil Thai culture to our students. On this day, we will have a Krathong making competition, Mr.& Miss Loykrathong contest and other Thai games
A tribute to King Rama VI
On November 25, 2015 BYS Ladprao Division of Student Affairs hosted a tribute to King Rama VI. The service included boy and girls scout paying a respect to His Majesty, the founder of Thai scouting.
2015 Loy Krathong Festival
On November 25, 2015 BYS Ladprao hosted a Loy Krathong Festival at the school campus. The event featured many fun activities for example, history of Loy Krathong exhibition, demonstrations of krathong making, Thai desserts and Thai folk plays. All of them had a good time.
2015 National Science and Technology Fair
BYS Rangsit primary 3-6 students, who are gifted in science, together with their teachers had attended 2015 National Science and Technology Fair at the Impact Challenger Hall, Muang Thong Thani.
The 65th Arts and Crafts Competition
Congratulations to our students who have participated in the 65th Arts and Crafts Competition-2015 Academic Year
Mathayom 1 students attended a classic Thai Khon performance at Thailand Cultural Center
Mathayom 1 students attended a classical Thai Khon performance of Ramayana Epics, the Battle of Indrajit-Prommas episode at Thailand Cultural Center.
2013 Royal Decoration Presentation Ceremony
BYS Rangsit management team and teachers were conferred with the 2013 Royal Decoration. The ceremony was held at Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2 on November 19, 2015.
LTAT-HEAD TENNIS 10s
Congratulations to Mr. Danunai Poukaesorn (P.4/3) for winning in the single male junior (10 years old) at the LTAT HEAD TENNIS 10s.
Tennis 10s Championships 2015
Congratulations to Mr.Pranbidorn Bua-In (P.3/1) for winning in the Tennis 10s Championships 2015.
LTAT-HEAD Tennis 10s and Thammasat Junior Tennis Championship 2015
Congratulations to Miss Praemabhorn Pangchan (P.2/4) for winning first place in the single female (8 years old) at the LTAT-HEAD Tennis 10s and won second place in the single female (8 years old) at the Thammasat Junior Tennis Championships 2015.
Ju-Jitsu and Taekwondo Youth Competition
BYS Rangsit competitiors participated in the 1 st National Ju-Jitsu and the 6th Taekwondo Youth Competition .
2015 Academic Year Prathom 4-5 Scout Camping
2015 Academic Year Prathom 4-5 Scout Camping
การแข่งขันกีฬา TAEKWONDO ประเภทพุ่มเซ่ ทีมชาย
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทพุ่มเซ่ ทีมชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 “เวียงพิงค์เกมส์” จังหวัดเชียงใหม่
Taekwondo Championships
Congratulations to Miss Tanyabhorn Waranusupakul (K.3/3) for winning first place in the female junior (5-6 years old) Class C held on October 17, 2015 at the Srinakharinwirot University Sports Center, Nakhon Nayok.
Taekwondo Championships
Congratulations to Miss Tanradee Waranusubhakul (P.4/3) for winning third place in the female junior (9-10 years old) Class D held on October 17, 2015 at the Srinakharinwirot University Sports Center, Nakhon Nayok.
Taekwondo Championships
Congratulations to Miss Dinatarn Sribura (P.4/2) for winning second place in the female junior (9-10 years old) Class C held on October 17, 2015 at the Srinakharinwirot University Sports Center, Nakhon Nayok.
Snow Town part 2!
Snow Town Album 1!
In the heart of Thailand’s hot, humid and hectic capital city the children of BYIS school wrapped up warm and had a lot of fun in this winter wonderland!!!
กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง
กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง
กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
SEAMEO BASIC EDUCATION STANDARDS (SEA-BES) WORKSHOP
SEAMEO BASIC EDUCATION STANDARDS (SEA-BES) WORKSHOP
แผนผังการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
แผนผังการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2558
ถวายกฐิน ณ วัดปัญญานันทาราม
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตนำโดย ผอ.ศุภลักษณ์ ชูเดช พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนร่วมกันเป็นรองประธานถวายกฐิน ณ วัดปัญญานันทาราม ในการนี้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมบุญได้ยอดเงินทำบุญ 163,314 บาท อีกทั้งนำมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 1,200 ผล เมี่ยงคำ ไก่ทอด ไปถวายพระและผู้ร่วมงานบุญด้วย
2015 November Alms Offering
On November 10, 2015 BYS Ladprao in association with teachers, students and parents hosted November alms offering with monks from Wat Chollapratan Rangsarit (Royal Monastery). Some donation items were distributed to Phramongkutklao Hospital.
Halloween Spooktacular!!!
Trick or Treating 2015 Halloween
English & Extra Program students participated in Halloween activities.The event included trick or treating, costume contest, and games.They all had fun!
Halloween Party!
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ได้จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน โดยมีการแต่งตัวตามคอนเซปต์ ฮาโลวีนปาร์ตี้ ทั้งนี้ยังมีเกมส์ และกิจกรรมอื่นๆที่สนุกสนานสำหรับนักเรียน
The Ministry of Culture Award for Contribution to the Preservation of Thai Culture
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 นายก้องพิภพ เก่งประสบการณ์ ประธานฝ่ายกิจการนักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
Happy Halloween !
Happy Halloween !
Adventurous Activities for Beaver Scouts
On October 28, 2015 Kindergarten 3 students participated in a Beaver Day Camp. They were encouraged to develop their social skills such as group working as well as having patience, responsibility and compassion.
Campus Traffic Flow Map
ผังจราจรโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
Y1 working and learning right up to the Term 1 break!!!
K1 working and learning right up to the Term 1 break!!!
Sport Day with Members of Local Community
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติตำบลลาดสวาย จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนและองค์กรต่างๆในชุมชนลาดสวาย ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ สนามโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการให้ความรู้ควบคู่กีฬา นำพาสุขภาพกายจิต พิชิตโรค
Microsoft Excel Training
บริษัท True Click Life จัดอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point แก่ครูโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต จำนวน 104 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ครูผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการสร้างงานนำเสนอจากแม่แบบ
200 Pratumtani residents awarded for their merits on the occasion of the province 200th year anniversary
เนื่องในโอกาสฉลอง 200 ปี ของการพระราชทานนามเมือง “ประทุมธานี” เพื่อคัดเลือกบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดปทุมธานี ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้มอบโล่เกียรติยศยกย่องเชิดชูเกียรติ “เพชรปทุม” ให้กับ นางดวงใจ ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
October 2015 English Camp
Our October 2015 English Camp was based on the theme of “Charlie and the Chocolate Factory” movie.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย"
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย" วันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 ณ สมาคมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
Scout Day Camp Activity for Primary 1 - 4
the Scout Day Camp Activity at Fort Thanarat, Pranburi.
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn was greeted by BYS staff at Wat Panyanantaram
ฝ่ายสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต นำคณะครู นักเรียน และพนักงาน จิตอาสา ร่วมเป็นคณะทำงานบริการด้านสถานที่และอาหาร “ในพิธีการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดพุทธอุทยานสังเวชนียสถานจำลอง ” ณ วัดปัญญานันทาราม
10th “Crown Jewel English Competition
รายการแข่งขัน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2558 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์และพระราชวิจิตรปฏิญาณ วันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
Science Camp
ด้วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่าย “จุดประกายคิด วิทย์สร้างสรรค์” พื่อพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการนำความรู้ไปใช้ การเชื่อมโยงความรู้ รวมทั้งฝึกการอยู่ร่วมกัน
Prathom 6 Boy and Girl Scout Camping
Prathom 6 Boy and Girl Scout Camping on October 1-2, 2015 at BYS Ladproa Campus.
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
Newsflash!!! New pics of the Butterfly Garden field trip!
Teacher Nung supports all the children here at BYIS to learn about Thai language and culture!
Year 2 students learning over the last month!
Nursery and K1, Field trip and fun times!
Year 3 students are switched on!!!
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
กิจกรรม Open House
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต แผนกอนุบาล ได้เปิดโลกของการเรียนการสอนขึ้นเมื่อในวันที่ 14 – 17 กันยายน พ.ศ.2558 โดยเชิญให้ผู้ปกครองเข้ามาชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูต่างชาติเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาจีน ผู้ปกครองมีความชื่นชมเห็นการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนของลูกหลาน นักเรียนได้รับความสนุกสนานร่าเริงกับการทำกิจกรรม ด้านศิลปะ การพูด การฟัง และได้ร่วมกิจกรรม
Wai Cru / Teacher’s day at BYIS.
Practical Test for Students enrolled in Golf Lesson
สถาบันสอนกอล์ฟ เดอะกอล์ฟ อะคาเดมี่ ได้พานักเรียนวิชาพิเศษกอล์ฟโรงเรียนบีคอนเฮ้าแย้มสอาดรังสิต ชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 1/2558 ทำการสอบภาคสนาม ณ สนามกอล์ฟรังสิตสปอร์ตคลับ คลองสิบสาม
Farewell Party for Student Teachers from Yunnan University
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตได้จัดงานอำลานักศึกษา Yunnan University ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนตลอด 1 ภาคเรียนปีการศึกษา 2558 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยในภาคเช้าตัวแทนนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษากล่าวขอบคุณและมอบการ์ดให้กับเหล่าซือ
12th Crown Jewel Science Competition
ด้วยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตนำนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม
กิจกรรมดาวเด็กดีประจำเดือน กันยายน
กิจกรรมดาวเด็กดีประจำเดือนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนทุกเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี 1. มีความรับผิดชอบ 2. รักความเป็นไทย 3. มีระเบียบวินัย 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 5. มีความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน 6. ใฝ่เรียนรู้ 7. ซื่อสัตย์ สุจริต 8. มีจิตสาธารณะ 9. อยู่อย่างพอเพียง 10.มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
Alms Offering
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรน้ำผึ้ง พระ ๕ รูป เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. โดยคณะผู้บริหาร ครู ท่านผู้ปกครองและนักเรียนได้นำจตุปัจจัย ไทยธรรม น้ำผึ้ง ข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาในวันเวลาดังกล่าวโดยทั่วกันซึ่งการการตักบาตรน้ำผึ้ง
2015 Taekwondo Competition
ด.ช.ชยะภัทร ไชยฮ้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต เข้าแข่งขันรายการ เทควันโด อบจ.พระนครศรีอยุธยา แชมเปี้ยนชิพ 2558 ”
2015 National Ice Skating Competition
ด.ญ.มัฐธิญาร์ รอดดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICE SKATE ชิงแชมป์ประเทศไทย 2015
Kindergarten Competition
โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถนักเรียนปฐมวัยเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนปฐมวัยละนักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองและคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดยกิจกรรมการแข่งขัน 8 ประเภท คือ 1. การเล่านิทาน 2. การปั้นดินน้ำมัน 3. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 4. การวาดภาพ 5. รำไทย 6. แดนเซอร์ 7. เกมการศึกษา 8. กีฬากลางแจ้ง
2015 BYS Exhibition hosted by Kindergarten
ระดับชั้นอนุบาลจัดงานแย้มสอาดรังสิตนิทรรศ 58 วันที่ 18 กันยายน 2558โดยมีคุณศริกัณฑ์ พิริยายน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดสวาย มีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ได้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ
Tennis 10s Youth Championship
นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตได้เข้าร่วมการแข่งขัน Tennis 10 ในรายการเทนนิสเยาวชน จำเริญคัพ ลอนเทนนิสพัฒนาดาวรุ่งประจำปี 2558 ายการLTAT head tennis 10s รายการ KSTC 2015 และ รายการ จำเริญคัพ-ลอนเทนนิสพัฒนาดาวี่ง
แข่งขัน Tennis 10s
นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตได้เข้าร่วมการแข่งขัน Tennis 10 ในรายการ Tennis 10s Junior Championship 2015 (ระดับอนุบาล)
Tennis 10s Junior Championship 2015
นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตได้เข้าร่วมการแข่งขัน Tennis 10 ในรายการ รายการ Tennis 10s Junior Championship 2015 (ระดับประถมศึกษา)
International Day of Peace
วันสันติภาพสากล จัดขึ้นเพื่อประกาศการเริ่มต้นของวันสันติภาพสากล ระฆังสันติภาพ ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ จะดังขึ้น ซึ่งระฆังดังกล่าวถูกหลอมขึ้นจากเหรียญที่เด็กทั่วโลกช่วยกันบริจาค ระฆังใบนี้ถือเป็นอนุสรณ์เตือนให้ระลึกถึงความสูญเสียจากสงคราม โดยมีการสลักประโยคหนึ่งประโยคไว้ข้างระฆังว่า Long live absolute world peace.
“Football Kid’s Cup” 2015
“Football Kid’s Cup” to be held from September 7 to 13, 2015 at Market Village. The purpose of this activity is to encourage students to use their leisure time to play, stay healthy and enhance their physical performance, as well as strengthening discipline, sportsmanship and unity through team games.
ฉีดพ่นน้ำยาป้องกันโรคไมโครพลาสมา
ผู้ปกครองเด็กชายธีราธร แก้วเสถียร ให้ความกรุณาเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและลดกลิ่นในอากาศ ในห้องเรียนและห้องประกอบการระดับชั้นอนุบาล เพื่อป้องกันโรคไมโครพลาสมา (Mycoplasma)
D.A.R.E. Thailand program
รายงานผลการปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย ) วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
กองอำนวยการกลางตรวจประเมิน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 17 -18 กันยายน 2558 คณะผู้ตรวจเยี่ยม กองอำนวยการกลางเข้าประเมินการทำงานในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 ของครู และประเมินคุณภาพโดยรวมของโรงเรียน
กิจกรรมเวทีคนเก่งศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
วันที่ 18 กันยายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรมเวทีคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีกิจกรรมดังนี้ 1. เล่นดนตรีคีย์บอร์ดเพลง Christmas 2. การเต้นแอโรบิคเพลง ออกกำลังกายกันเถอะ 3. การแข่งขันปั้นดินน้ำมันแบบนูน 4. การแสดงละครตลกขบขัน 5. การเล่นดนตรีและข้บร้องเพลง 6. การแข่งขันชุดรีไซเคิลจากกระดาษและถุงพลาสติก
กองอำนวยการกลางตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา 1/2558
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหินได้รับการตรวจประเมินจากกองอำนวยการกลาง โรงเรียนในเครือบีคอนเฮาส์แย้มสอาด วันที่ 14-15 กันยายน 2558
Open House 2015
Beaconhouse Yamsaard School Hua-Hin will organize our Open House Event
2015 2nd ASMO Winners Announcement
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตร่วมกับบริษัทโอลิมปิกเอ็ดดูเคชั่น จำกัด และสถาบัน ASMO จัดการแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
กิจกรรมเล่านิทานประจำเดือน
วันที่ 11 กันยายน 2558 คุณครูระดับอนุบาลได้จัดกิจกรรมครูเล่านิทานประจำเดือน เรื่อง "ลูกหมูสามตัว" ณ ห้องศูนย์วิทยาการ เพื่อส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านการเล่านิทาน
กิจกรรมเวทีคนเก่งสุขศึกษา ระดับประถมศึกษา
วันที่ 14-15 กันยายน 2558 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวจัดกิจกรรมเวทีคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาขึ้น โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 จัดกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาตอบปัญหา และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
ชนะเลิศการแข่งขัน Tennis 10s Junior Championships 2015
เด็กหญิงบุญยวีร์ ตันติอภิรมย์ (น้องยูจีน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน Tennis 10s Junior Championships 2015 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬาเยาวชนจตุจักร
2015 BYS Academic Exhibition
งานวันวิชาการ “แย้มสอาดรังสิตนิทรรศ” ประจำปี 2558 เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมดาวเด็กดีประจำเดือน สิงหาคม
กิจกรรมดาวเด็กดีประจำเดือนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนทุกเดือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี
Dr. Lawrence Burke from Beaconhouse pays a visit to the BYIS campus.
Hands on learning in Nursery!!!
Year 1 learning not only to be confident in English but to explore their creativity too!!!
กิจกรรม OPEN HOUSE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม Open house ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนภายในห้องเรียน และมีการแสดงบนเวทีดังนี้ - การแสดงไวโอลิน "Cannon in D major" - การแสดงScience show "Food and nutrition" - การแสดงเล่นดนตรีและร้องเพลง --"All of me" --"Flashlight" --"ไกลแค่ไหนคือใกล้ - การแสดง"Our Tree House" และ ร้องเพลง "You can build it" - การแสดงScience show "Our teeth" - การแสดง "Feline" - การแสดงร้องเพลง "A thousand
Privilege and honor to get a visit from Dr. Lawrence Burke
On September 11, 2015 we have an honor to get a visit from Dr. Lawrence Burke, Academic Director of Beaconhouse - HO Lahore.
กิจกรรม OPEN HOUSE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม Open house ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 10 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนภายในห้องเรียน และมีการแสดงบนเวทีดังนี้ - การแสดงร้องเพลง "California Dreaming" - การแสดงละครเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - การแสดงMad Science "Pollination" - การแสดงเล่านิทาน ร้องและเต้นเพลง "Little Red Riding Hood" - การแสดง "Do Something Different" - การแสดงMad Science "Insect Eyes" - การแสดง "3 Sisters Save The World"
กิจกรรม OPEN HOUSE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จัดกิจกรรม Open house ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9 กันยายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนภายในห้องเรียน และมีการแสดงบนเวทีดังนี้ - การแสดงเต้นเพลง "เจ้าตาก" - การแสดงMad Science ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 - การแสดง "Lost Star" - การแสดงเต้นเพลง "OK นะคะ" - การแสดง "This is the boy" - การแสดงballet โดย ด.ญ.อาราดา ส่งพัฒนายุทธ