Beaconhouse Yamsaard Schools โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนกรุงเทพ โรงเรียนลาดพร้าว โรงเรียนพัฒนาการ โรงเรียนรังสิต โรงเรียนหัวหิน
หน้าหลัก » ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว

ตำแหน่งงานโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว  (2 ตำแหน่ง)

ครูและบุคลากรทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

พนักงานขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียน

คุณสมบัติ

1. มีใบขับขี่รถยนต์

2. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างน้อย 1 ปี