รายการแข่งขัน Tennis 10s ชิงแชมป์ประเทศไทย

รายการแข่งขัน Tennis 10s  ชิงแชมป์ประเทศไทย

รุ่นอายุไม่เกิน  6 ปี   ณ สนามลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย

วันที่ 20-21 พฤษภาคม  2558

                ได้รับรางวัลชนะเลิศ    ประเภทตีข้ามตาข่ายเกิน 60 ลูก  ภายใน  2  นาที

1.             ด.ช.วรท                          พงศ์พูนทรัพย์                      อนุบาล 2/2                

2.           ด.ช.มาวิน                        ประพฤติดี                        อนุบาล  3/1                

3.           ด.ช.รณกฤต                     เล็กนาวา                     อนุบาล 3/1                          

ได้รับเหรียญทอง   ประเภทตีข้ามตาข่ายเกิน   50 ลูก   ภายใน  2  นาที

1.             ด.ญ.พรลภัส                 รักกสิกร                          อนุบาล  3/3        

ได้รับเหรียญเงิน   ประเภทตีข้ามตาข่ายเกิน   40 ลูก ภายใน  2  ที 

1.             ด.ญ.วิภัชชา                  รัตนวัน                            อนุบาล 2/4          

 

 ฝึกสอนโดย   นายมีชัย  โพธิผ่องพันธ์   (ครูป้อม  Tennis 10s)