รายการแข่งขัน Tennis 10s

รายการแข่งขัน Tennis 10s

นักเรียน Tennis รุ่นเยาว์

      ด.ญ. แพรมาพร แพงจันทร์  ป.2/4   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน  8  ปี รายการช้างลอน-เทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี  2558 ภาคอีสาน ครั้งที่  4   ระหว่างวันที่  6-7  มิถุนายน  2558  ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  

 

      ด.ช.ปราณบิดร  บัวอินทร์  ป.3/1      ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่นอายุ  8 ปี รายการช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ภาคเหนือ ครั้งที่  4  วันที่  6-7  มิ.ย. 2558ณ. สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร 

 

 ฝึกสอนโดย   นายมีชัย  โพธิผ่องพันธ์   (ครูป้อม Tennis 10s)