รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิส IOS เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชนะเลิศ  การแข่งขันเทนนิส

 

วันที่ 9 -15 พฤษภาคม  2558

            ด.ช.แดนไทย  ตาก้อง  ป.1/7   โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต    ได้รับรางวัลชนะเลิศ       การแข่งขันเทนนิส IOS  เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย  รุ่นอายุ  7 ปี  ชาย         ณ  ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์