True Click Life Genius Contest 2016

ขอแสดงความยินดีกับ 

เด็กหญิง พัชริดา หมื่นปัญญา นักเรียนชั้นป.6/1 และ 

เด็กชาย สกลภัทร มีสมบูรณ์ นักเรียนชั้นป.6/1 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงาน "True Click Life Genius Contest 2016" โดยบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด (True Click Life)