การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครDownload File   <<รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสอง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560