สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้จัดการสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชาคณิตศาสตร์

1.      เด็กชายสรวิศ  เฉลิมนัย  ระดับชั้น ม.1  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

2.      เด็กชายณัฐดนัย  จารุทิกร  ระดับชั้น ม.2  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

วิชาวิทยาศาสตร์

1.     เด็กชายธนิก  ลิ้มธรรมรักษ์   ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

2.     เด็กหญิงชนากานต์  เจริญทรัพย์ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง