รางวัลระดับเหรียญทอง O-NET ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกียรติบัตรเป็นศูนย์การจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกรุงเทพมหานคร