ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิตจำนวนมาก ที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 SKR pre -Test  ประจำปีการศึกษา 2562Download File   รายชื่อ<<<